Archive for the ‘anh-chua’ Category

Những quần thể kiến trúc độc đáo nhất thế giới

Đăng bởi: tulipspecial ngày 2 Tháng Một, 2009

Ngôi chùa trong mộng với những kỷ lục

Đăng bởi: tulipspecial ngày 2 Tháng Một, 2009

Tiểu sử tóm tắt chùa Vĩnh Tràng – Tiền Giang

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 24 Tháng Mười Hai, 2008

Tiểu sử tóm tắt Sắc Tứ Linh Thứu

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 21 Tháng Mười Hai, 2008

Chùa Huệ Nghiêm

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 4 Tháng Hai, 2008

Chùa Xá Lợi

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 4 Tháng Hai, 2008

Chùa Tháp Toji, Kyoto, Nhật Bản

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 25 Tháng Mười, 2007

Việt Nam Quốc Tự

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 21 Tháng Chín, 2007

Chùa Vĩnh Nghiêm

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 20 Tháng Chín, 2007

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers