Archive for the ‘quan-the-am-bo-tat’ Category

Ý Nghĩa Câu Chú: OM MANI PADME HUM

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 28 Tháng Mười Một, 2008

Nguồn gốc ý nghĩa chiếc áo Cà sa

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 16 Tháng Tám, 2007

Gốc tích truyện Quan Âm Thị Kính và Quan Âm Diệu Thiện

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 16 Tháng Tám, 2007

Tự truyện: Thoát nạn nước cuốn

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 15 Tháng Tám, 2007

Về nơi cư trú

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 15 Tháng Tám, 2007

Về hình tượng Quan Âm

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 15 Tháng Tám, 2007

Tự truyện: Nhiệm màu thay đức tin

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 15 Tháng Tám, 2007

Về tín ngưỡng Quan Âm

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 15 Tháng Tám, 2007

Hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 15 Tháng Tám, 2007

Công hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 15 Tháng Tám, 2007

Ba ngày lễ vía Quán Âm trong năm, có khác biệt gì hay không?

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 15 Tháng Tám, 2007

Sự tích Quán Thế Âm Bồ Tát

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 15 Tháng Tám, 2007

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers