Đăng bởi: NT | 06/08/2007

Các chùa ở Quận 1 – TP.HCM

adidaphat_icon1.jpg
Nam Mô A Di Đà Phật


Là quận nằm tại trung tâm thành phố, với diện tích 7,6 km2, dân số 282.063 người, ở rải rác tại 10 phường.

Quận 1 có 28 tự viện, tịnh thất, niệm Phật Đường, 137 Tăng NI thường trú, tạm trú, gần 100.000 tín đồ Phật tử, 5 đạo tràng và 1 gia đình Phật Tử.

*Những ngôi chùa tiêu biểu: Linh Sơn (hôi sở Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, 1929 – 1940), Trường Thạnh, Lâm Tế, An Lạc, Phước Hải (Ngọc Hoàng) – Di tích văn hóa – lịch sử cấp quốc gia, Phụng sơn (chùa Hoa ), Bà Thiên Hâu (Chùa Hoa Cổ thuộc dạng tín ngưỡng dân gian). Chùa di tích lịch sử cách mạng: Vạn Thọ (Văn Phòng BĐDPG Quận 1), Long An, Quảng Hương và Thiên Phước.

*Cơ Sở từ thiện: Chùa Vạn Thọ có lớp học tình thương và phòng thuốc Nam trị bệnh miễn phí; Quảng Thành, Linh Sơn và Báo Ân có phòng chẩn trị thuốc Nam từ thiện.

Tượng đài Phật tử Quách Thị Trang hy sinh trong cuộc đấu tranh chống Mỹ kỳ thị tôn giáo dưới chính quyền Ngô Đình Diệm đã được tôn tạo tai công viên trước chợ Bến Thành.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận 1 nhiệm kỳ 1 được thành lập năm 1981. Nhiêm kỳ V (1997 – 2002) của BĐDPG hiện nay gồm 9 thành viên, do TT Thích Thanh Sơn làm chánh đại Diện; TT Thích Minh Hiền, phó đai diện; ĐĐ Thích Minh Quang, Thư ký.

(Tư liệu thống kê 1997)

Phường Nguyễn Thái Bình

PHỤNG SƠN
Địa chỉ: 338 – 340 Nguyễn Công Trứ – ĐT : 8.296684
Năm thành lập: 1945
Người sáng lập : Hội Phước Kiến Sài Gòn
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm: Nơi trụ sứ của cố Hòa Thượng Trưởng Hệ phái Hoa Tông
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Tăng Đức Bổn
Các ngày lễ lớn trong năm: 22-2 ÂL, 22-8 ÂL và 16-9 ÂL: Lễ hội ngày Sinh và hiển thánh của Quách Thắng Vương, lễ Tam Tông Vương.
Trụ trì hiện nay: TT Thích Tôn Thật

Phường Tân Định

ĐỨC QUANG
Địa chỉ: 68/282 Trần Quang Khải – ĐT: 8.436061
Năm thành lập: 1964
Người sáng lập : TT Thích Đức Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1997, 1984, 1992
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Đức Quang, NS Thích nữ Như Dụng
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Từ

LONG HOA
Địa chỉ: 53 Trần Khánh Dư
Năm thành lập: 1966
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm: Cải gia vi tự
Quản tự: Cư Sĩ Lê Văn Tiến

Niệm Phật Đường PHƯỚC THÀNH
Địa chỉ: 212/212 Nguyễn Hữu Cảnh
Năm thành lập: 1958
Người sáng lập : Tínđồ Phật Tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1965, 1970
Quản tự: Ban Hộ Tự

Niệm Phật Đường QUẢNG THÀNH
Địa chỉ: 212/133 Nguyễn Hữu Cảnh – ĐT: 8.469306
Năm thành lập: 1965
Người sáng lập: HT Thích Nguyên Khánh
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Nguyên Khánh
Năm trùng tu: 1997
Trụ trì hiện nay: TT Thích Trí Thông
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 12-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

TAM BẢO
Địa chỉ: 54/44 Trần Quang Khải – ĐT: 8. 469142
Năm thành lập: 1960
Người sáng lập: HT Thích Thiện Nguyệt
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Nguyệt
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Từ Hảo

VẠN THỌ
Địa chỉ: 212/158 Nguyễn Hữu Cảnh – ĐT: 8.439543
Năm thành lập: 1919
Người sáng lập: Hội Vạn Thọ (Xóm Chùa) và HT Tổ
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1992, 1982, 1990
Đặc điểm: Văn phòng Ban Đại Diện Phật Giáo Quận 1 – Di tích lịch sử – có lớp học tình thương và phòng thuốc Nam trị bệnh miễn phí – có đạo tràng tu Bát quan trai (khoảng 100 vị ) – Có sinh hoạt của GĐPT Chánh Thọ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: 1950-1981: HT Thích Huệ Nhựt, HT Thích Thiện Tường, HT Thích Bửu Tuyền
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thanh Sơn
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 19-7 Âl giỗ HT Thích Bửu Tuyền, 23-8 ÂL giỗ HT Thích Thiện Tường

Phường Cô Giang

LIÊN TÔNG
Địa chỉ: 145 Đề Thám – ĐT: 8.862730
Năm thành lập: 1959
Người sáng lập: Cư sĩ Đoàn Trung Còn (Hội Tịnh độ Cư Sĩ)
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1976
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Ý, HT Thích Hồng Ảnh, TT Thích Tuệ Đức (1960-1987)
Quản tự: ĐĐ Thích Thiện Huệ
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 15-1 ÂL giỗ Cư Sĩ Đoàn Trung Còn

LINH PHƯỚC
Địa chỉ: Hẻm 100 Cô Giang
Năm thành lập: 1969
Người sáng lập: Tập thể Phật tử Chung Cư Cô Giang xây dựng
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1969
Quản tự: Ban Hộ Tự

Tổ Đình LINH SƠN
Địa chỉ: 149 Cô Giang – ĐT: 8.368052
Năm thành lập: 1891
Người sáng lập: Tổ Lê Khánh Hoà
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1968, 1997
Đặc điểm: Chùa cổ – Di tích văn hoá – TỪ 1929-1940: Hội sở Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học đầu tiên chấn hưng Phật Giáo Miền Nam – Có đạo tràng tu Bát quan trai gồm 150 Phật Tử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Nhựt Minh
Trụ trì hiện nay: TT Thích Minh Hiền
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 19-2 ÂL hiệp kỵ chư Tổ, 6-3 ÂL giỗ HT Thích Nhựt Minh

PHÁP BỬU
Địa chỉ: 245/1 Bến Chương Dương – ĐT: 8.369611
Năm thành lập: HT Thích Đạt Đạo
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1972,1981, 1990
Đặc điểm: Cải gia vi tự – Có đạo tràng tu Bát Quan trai gồm 50 Phật tử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Đạt Đạo – TT Thích Tắc Tướng
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Đồng Hạnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 11-1 ÂL giỗ HT Thích Đạt Đạo, 1-6 giỗ TT Thích Tắc Tướng

NI VIỆN PHÁP HOA
Địa chỉ: 183 Cô Bắc – ĐT: 8.373280
Năm thành lập: 1970
Người sáng lập: Sư Bà Thích nữ Liễu Tánh
Hệ phái: BẮC TÔNG
Đặc điểm: Có Ban Hộ niệm
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: 1960 – 1982: Sư Bà Thích nữ Liễu Tánh
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Minh Huệ
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 11,12-9 ÂL giỗ Sư Bà Thích Nữ Liễu Tánh

Niêm Phật Đường PHÁP THÔNG
Địa chỉ: 187/5/1 Cô Giang
Năm thành lập: 1963
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự: Ông Bảy Trầu

THẠNH ĐỨC
Địa chỉ: 233/32 Bến Chương Dương
Năm thành lập: 1953
Người sáng lập : HT Thích Thiện Tòng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1989
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Hưng

Phường Đa Kao

BÁO ÂN
Địa chỉ: 18A/231C Nguyễn Thị Minh Khai – ĐT: 8.233178
Năm thành lập: 1945
Người sáng lập : TT Thích Minh Thạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1958,1996
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Minh Thạnh (1954-1979)
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thanh Đức
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 27-7 ÂL giỗ TT Thích Minh Thạnh

PHƯỚC HẢI (NGỌC Hoàng)
Địa chỉ: 73 Mai Thị Lựu – ĐT: 8.203102
Năm thành lập: 1892
Người sáng lập : Lão Sư Lưu Nguyên (Trung Quốc)
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm: Chùa Cổ Hoa Tông – Di tích Văn Hóa – lịch sử cấp quốc gia
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: Thiền Sư Thích Huệ Ân, Thiền sư Thích Tự Quảng
Trụ trì hiện nay: HT Thích Vĩnh Khương
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 9-1 ÂL vía Ngọc Hoàng ( đắc đạo), 10-1 ÂL vía Đất, 6-11 ÂL Ngọc Hoàng Xuất gia (bắt đầu tu)

THIỆN HẠNH
Địa chỉ: 16/16C Đinh Tiên Hoàng – ĐT: 8.229889
Năm thành lập: 1964
Người sáng lập : HT Thích Viên Hảo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1981, 1994
Trụ trì hiện nay: HT Thích Viên Hảo

Phường Cầu Kho

PHẬT ẤN
Địa chỉ: TK2/36 Bến Chương Dương – ĐT: 8.364280
Năm thành lập: 1947
Người sáng lập : HT Thích Thành Đạo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thành Đạo, NS Thích nữ Tâm Minh (1947-1990)
Quản tự: Ban Hộ Tự
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 16-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

THIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: 391B Trần Hưng Đạo – ĐT: 8.369579
Năm thành lập: 1957
Người sáng lập : HT Thích Giác Quang và Cư Sĩ Lê Văn Nam
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1957, 1994,1996
Đặc điểm: Di tích lịch sử
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Quang
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Nhật Ấn
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 22-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

Phường Cầu Ông Lãnh

Niệm Phật Đường LINH QUANG
Địa chỉ: Nguyễn Công Trứ – Khu xóm lập
Năm thành lập: 1963
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự: Ban Hộ Tự

BÀ THIÊN HẬU (Chùa Bà)
Địa chỉ: 122 Bến Chương Dương – ĐT: 8.212028
Năm thành lập: Thế Kỷ XIX
Người sáng lập : Hội quán Quảng Đông (Trung Quốc)
Năm trùng tu: 1972
Đặc điểm: Chùa Cổ Hoa Tông – thuộc dạng tín ngưỡng dân gian
Quản tự: Ban Quản Tự
Các ngày lễ lớn trong năm: 23-3 ÂL vía Bà Thiên Hậu

Tổ Đình TRƯỜNG THẠNH
Địa chỉ: 97 Yersin – ĐT: 8.212084
Năm thành lập: 1916
Người sáng lập : HT Thích Thiện Tòng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1968
Đặc điểm: Có đạo tràng Pháp Hoa gồm 50 Phật tử
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Tòng, HT Thích Quảng Kim (1916-1949)
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Hạnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 12-3 ÂL giỗ HT Thiện Tòng, 27-5 ÂL giỗ HT Thích Quảng Kim

Phường Phạm Ngũ Lão

AN LẠC
Địa chỉ: 175/15 Phạm Ngũ Lão – ĐT: 8.360481
Năm thành lập: 1970
Người xây dựng: HT Thích Quảng Thạc
Hệ phái : BẮC TÔNG
Địa chỉ: Có Ban Hộ niệm khoảng 20 vị
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Quảng Thạc (1970-1996)
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thanh Tùng
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 7-6 ÂL giỗ Tổ, 6-12 ÂL giỗ H Thích Quảng Thạc

PHƯỚC HẬU
Địa chỉ: 120/16 Trần Hưng Đạo – ĐT: 8.376449
Năm thành lập: 1940
Người sáng lập : NT Thích nữ Như Hoa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1969
Đặc điểm: Chùa còn có tên Pagode Hòa Long, Thiên Hậu – Có Ban Hộ niệm khoảng 20 Phật tử
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: Năm trùng tu: Thích nữ Như Hoa (1959-1989)
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Tịnh

Phường Bến Thành

QUẢNG HƯƠNG
Địa chỉ: 95 bis Lê Thị Riêng – ĐT: 8.252386
Năm thành lập: 1968
Người sáng lập : HT Thích Hiển Pháp
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1974
Đặc điểm: Di tích lịch sử
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hiển Pháp, ĐĐ Thích Quảng Đầy (1968-1999)
Trụ trì hiện nay: HT Thích Hiển Pháp

Phường Nguyễn Cư Trinh

Tịnh Thất GIÁC HẠNH
Địa chỉ: 165/25 Cống Quỳnh
Năm thành lập: 1956
Người sáng lập: NS Thích nữ Như Hạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Giác Hạnh

LÂM TẾ
Địa chỉ: 212A Nguyễn Trãi – ĐT:8.334860
Năm thành lập: 1973
Người sáng lập: HT Thích Huyền Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1991
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Huyền Minh (1973-1997)
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Quảng Hiền

LONG AN
Địa chỉ: 106 Nguyễn Văn Cừ – ĐT:8.361106
Năm thành lập: 1905
Người sáng lập : Cư Sĩ Nguyễn Văn Vạng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1948
Đặc điểm: Di tích lịch sử – Có đạo tràng Bát quan trai gồm 30 Phật tử
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: Giáo thọ Thích Thiện Chánh, HT Thích Pháp Nhạc, TT Thích Bửu Thiền (1905-1995)
Trụ trì hiện nay: TT Thích Tâm Quang
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18-8 ÂL hiệp kỵ HT Thích Pháp Nhạc (Chùa Long An) và HT Thích Trí Hưng (Chùa Thiền Lâm)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: