Đăng bởi: NT | 06/08/2007

Các chùa ở Quận 2 – TP.HCM

Quận 2 nằm ở phía Đông-Bắc TP Hồ Chí Minh, được tách ra từ huyện Thủ Đức cũ và được thành lập vào ngày 01-4-1997. Quận 2 có diện tích tự nhiên 50,2 Km2, gồm 11 phường, dân số 95.219 người.

Về Phật Giáo, quận 2 có 253 Tăng Ni thường trú và tạm trú, có 4 vị Hòa Thượng: 1 vị là Tưởng Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN kiêm Trưởng ban Trị sự Thành hội PG TP Hồ Chí Minh, 1 vị là phó ban Tăng sự TƯ GHPGVN, 2 vị là Chứng minh BĐDPG quận. Toàn quận có 23 Tự viện, trong đó gồm có 1 chùa cổ, 1 Tổ đình, 1 Chùa hệ phái Nam Tông, 4 Tịnh Xá hệ phái Khất sĩ, 18 Chùa hệ phái Bắc Tông (14 chùa, 1 tu viện, 1 ni viện và 2 tịnh thất ). Tín đồ Phật tử tại Quận 2 khoảng hơn 10.000 người.

Những ngôi Chùa tiêu biểu tại Quận 2:

_ Dạng Chùa Cổ: Thái Nguyên, Thiền Tôn 2.

_ Dạng danh lam và Tổ Đình: Đông Hưng, Kỳ Quang 3, Tu viện Vĩnh Đức, Hoa Nghiêm 2, Pháp viện Minh Đăng Quang (Hệ Phái Khất Sĩ), Nguyên Thủy (Hệ Phái Nam Tông).

Từ thiện Xã Hội: Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Chùa Diệu Giác.

Ban Đại Diện PG Quận 2 nhiệm kỳ I (1997-2002) được bổ nhiệm và ra mắt vào ngày 6/6/1997, gồm 12 thành viên, do TT Thích Thiện Minh làm Chánh đại diện; ĐĐ Thích Trung Phú, Phó đại diện; ĐĐ Thích Minh Hóa Thư ký. Văn phòng BĐDPG quận 2 hiện nay được đặt tại Chùa Kỳ Quang 3.

(Tư liệu thống kê 1997)

Phường An Phú

Tổ Đình Pháp Viện MINH ĐĂNG QUANG
Địa chỉ: 505 Xa Lộ Hà Nội – ĐT:8.991105 – 8.875568
Năm thành lập: 1968
Người sáng lập : HT Thích Giác Nhiên và Tăng Ni Phật tử Hệ phái Phật Giáo Khất Sĩ Việt Nam
Hệ phái : Khất Sĩ
Đặc điểm: Tổ Đình Hệ phái Khất Sĩ
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Phúc, Trưởng Lão Thích Giác Huyền (1968-1994)
Viện Chủ: HT Thích Giác Phúc
Trụ trì hiện nay: Ht Thích Giác Lai
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: Mùng 1 tháng Giêng vía Di Lặc – mùng 1-2 ÂL kỷ niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng – lễ hội rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 ÂL: Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan, Tự Tứ Tăng – 23-12ÂL lễ hội tất niên tổng Cầu Siêu chư Hương Linh cốt Cửu Huyền Thất Tổ. Mỗi tháng có 2 ngày cúng hội: Rằm và 29 hay 30 ÂL, có thuyết giảng giáo lý

Phường Thảo Điền

Tịnh Thất AN HÒA
Địa chỉ: 828 An Điền – ĐT: 8.875800
Năm thành lập: 1975
Người sáng lập: NS Thích nữ Như Hòa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Hòa

KỲ QUANG 3
Địa chỉ: 725 Xa Lộ Hà Nội – ĐT: 8.992108
Năm thành lập: 1969
Người sáng lập: HT Thích Thiện Quang (húy Hồng Sáng)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1975,1997
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Quang (1969-1974)
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Minh
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 7-10 ÂL giỗ Tổ khai sơn

Phường Bình An

DIỆU GIÁC
Địa chỉ: 6/10 Trần não – ĐT: 7.400530
Năm thành lập: 1971
Người sáng lập: NT Thích nữ Diệu Không
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm: Có nhà tình thương nuôi dạy trẻ mồ côi và quán cơm chay
Năm trùng tu: 1989
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: NT Thích nữ Diệu Không (1971-1972)
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Bảo Nguyệt

Phường Bình Khánh

HUÊ NGHIÊM 2
Địa chỉ: 299B Lương Định Của – ĐT: 8.874257
Năm thành lập: 1975
Năm thành lập: HT Thích Trí Quảng, Trưởng Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN kiêm Trưởng Ban Trị Sự Thành hội PG TP HCM
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm: Năm 1899, HT Thích Hồng Tín tạo mãi đất cho Chùa Huê Nghiêm (Thủ Đức); năm 1975, HT Thích Trí Quảng xây dựng thảo am. Năm 1998, Chùa Huê Nghiêm 2 được chính thức công nhận
Trụ trì hiện nay: HT Thích Trí Quảng
Các ngày lễ lớn trong năm: 8-12 ÂL lễ Phật thành Đặc điểm:ạo

Phường An Khánh

Tổ Đình ĐÔNG HƯNG
Địa chỉ: 201 Lương Định Của – ĐT: 7.415599
Năm thành lập: 1934
Người sáng lập: HT Thích Phước Bình thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 42
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1981
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Bửu Chi, HT Thích Hành Trụ, ĐĐ Thích Thông Kinh
Trụ trì hiện nay: TT Thích Đồng Tín
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 10-8 ÂL giỗ Tổ, 29-10 ÂL giỗ HT Thích Hành Trụ

HỘI ĐỨC
Địa chỉ: 13/5 khu phố 2 – ĐT: 7.415570
Năm thành lập: 1948
Người sáng lập: Phật tử địa phương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: Tu Sĩ Thích Nhật Sơn, Tu Sĩ Thích Huệ Tánh
Trụ trì hiện nay: HT Thích Ngộ Pháp

LIÊN TRÌ
Địa chỉ: 153 Lương Định Của
Năm thành lập: 1964
Năm thành lập: Chi hội Phật Học Thủ Thiêm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Minh, ĐĐ Thích Không Tánh (1964-1970)
Quản tự: Ban Quản Tự

THIỀN TINH
Địa chỉ: 14/12 Lương Định Của – ĐT: 8.874660
Năm thành lập: 1935
Người sáng lập: HT Thích Bửu Chí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1972, 1982
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Bửu Chí, TT Thích Viên Đức (1935-1980)
Trụ trì hiện nay: TT Thích Đồng Hạnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-9 ÂL giỗ Tổ khai Sơn, 11-7 ÂL giỗ TT Thích Viên Đức

TỪ PHONG
Địa chỉ: 171 Lương Định Của
Năm thành lập: 1968
Năm thành lập: HT Thích Phước Ninh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1988
Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Phước Ninh, SC Thích nữ Hạnh Nghiêm (1968-1982)
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Đồng Thái

Phường An Lợi Đông

ĐÔNG THẠNH
Địa chỉ: 512/8 Trần Não – ĐT: 8.890933
Năm thành lập: 1928
Người sáng lập: NS Thích nữ Diệu Thọ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1993
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Chúc Kiên
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 9-2 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh xá NHƯ LAI
Địa chỉ : 108/18 Cây Bàng 2 – ĐT: 8.890738
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : ĐĐ Thích Huệ Minh
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1991
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Minh (Viên tịch)
Các ngày kỵ giỗ trong năm : Rằm tháng 3 ÂL và 8-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá NGỌC THANH
Địa chỉ : 619 Khu phố 2 – ĐT: 7.415643
Năm thành lập : 1989
Người sáng lập : TT Thích Giác Huệ
Hệ phái : KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Huệ
Quản tự : ĐĐ Thích Minh Tấn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 6-6 ÂL giỗ TT Thích giác Huệ

Phường Thủ Thiêm

Tịnh Thất PHƯỚC QUANG
Địa chỉ : 190C Lương Định Của – ĐT: 8.874618
Năm thành lập : 1975
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Yến
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : NS Thích nữ Như Thanh

Phường Bình Trưng Tây

MINH ĐỨC
Địa chỉ : 262 ấp Trung – ĐT: 8.872314 – 7.430797
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Linh Chiểu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Tín Đức
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Khiết Lợi
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá NGỌC BÌNH
Địa chỉ : 390 khu phố 3 – ĐT: 8.976095
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : ĐĐ Thích Giác Thành
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Giác Thành, ĐĐ Thích Giác
Nghiêu (1968-1974)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Hiển

THÁI NGUYÊN
Địa chỉ : 101 Liên tỉnh lộ 25, Khu Phố 2 – ĐT: 8.872533
Năm thành lập : 1827
Người sáng lập : Tổ Minh Tánh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1970,1986,1995
Đặc điểm : Chùa còn có tên Phước Trưng, Thái Ngươn, Chùa Phật và Chùa Làng
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hải Hội, HT Thích Thanh Lương, HT Thích Trừng Nhơn, HT Thích Thanh Sơn, HT Thích Trừng Bình, Yết ma Thích Quảng Tu, Giáo Thọ Thích Tâm Minh, TT Thích Thiện Đức, HT Thích Lệ Tâm
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Trung Phú
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23, 24-1 ÂL giỗ HT Thích Trừng Bình, 10-10 ÂL giỗ HT Thích Lệ Tâm

Tu Viện VĨNH ĐỨC
Địa chỉ : 218 khu phố Trung – ĐT: 8.976357
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : TT Thích Quảng Tâm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1984
Đặc điểm : Nơi nuôi dưỡng và đào tạo Chư Tăng, hình thức sinh hoạt như Phật Học Viện
Trụ trì hiện nay : TT Thích Quảng Tâm
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14,15-9 ÂL giỗ Thầy Tổ

Phường Cát Lái

NGUYÊN THỦY
Địa chỉ : 50 khu 1 – ĐT: 7.420214
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : HT Thích Hộ Tông, Tăng Thống Giáo hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam
Hệ phái : NAM TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hộ Tông, TT Thích Thiện Giới, ĐĐ Thích Bửu Tấn, ĐĐ Thích Giác Chánh, ĐĐ Thích Giác Thiền (1969-1993)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Pháp Chất

THANH VÂN
Địa chỉ : 72 Liên Tỉnh Lộ 25, Khu 1 – ĐT: 8.873101
Năm thành lập : 1925
Người sáng lập : TT Thích Giác Kỉnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1930, 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Kỉnh, Thầy Thích Minh Ẩn (1925-1991)
Quản tự : Sa di Thích Minh Y

THIỀN TÔN 1
Địa chỉ : 67 Liên Tỉnh Lộ 25, Chùa Ông – ĐT: 7.420188
Năm thành lập : 1946
Người sáng lập : HT Thích Liễu Thiền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1969
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Từ, HT Thích Đạt Kiến, HT Thích Tắc Phước, TT Thích Minh Hùng (1946-1984)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tắc Niệm
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-7 ÂL giỗ HT Thích Đạt Kiến

THIỀN TÔN 2
Địa chỉ : 364 Liên Tỉnh Lộ 25 – ĐT: 8.872574
Năm thành lập : 1914
Người sáng lập : HT Thích Phước Thạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1958
Đặc điểm : Chùa còn có tên là Thiền Quan
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Phước Thạnh, HT Thích Đạt Thọ, HT Thích Đạt Đức, HT Thích Đạt Từ (1914-1956)
Trụ trì hiện nay : HT Thích Tắc An
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 13-1 ÂL, 21-6 ÂL và 6-12 ÂL giỗ Tổ

Phường Thạnh Mỹ

PHƯỚC QUANG
Địa chỉ : 1/12 liên Tỉnh Lộ 25
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : TT Thích Thiện Đức
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Đức


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: