Đăng bởi: NT | 06/08/2007

Các chùa ở Quận 3 – TP.HCM


Quận 3 gồm 14 Phường, diện tích 4,8 Km2, dân số 260.418 người. Taị Q.3 có 41 Tự Viện (Trong đó có 1 Tịnh Xá hệ Phái Khất Sĩ, 1 Chùa hệ Phái Nam Tông và 1 Chùa Nam Tông Khmer). Tăng Ni thường trú & Tạm trú tại Q.3 khoảng 418 vị, khoảng 100.000 tín đồ Phật tử, có 5 đạo tràng Bát Quan Trai & 5 Gia Đình Phật tử.

Quận 3 còn là nơi thường trú của chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội. VP II TƯGH, Trường Phật Học Thành Phố đặt tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm. Các giảng đường lớn: Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm và Kỳ Viên mỗi tuần có Tổ Chức thuyết giảng Phật Pháp. Lớp SCPH Q.3 đặt tại Chùa Phật Bửu và Phước Hòa. Quận 3 cũng là nơi xảy ra sự kiện lịch sử: Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân, chống lại chính sách kỳ thị Tôn Giáo của Chính phủ Ngô Đình Diệm. Tháp của Bồ Tát được tôn tạo vào ngày 20/3/1967 tại góc ngã tư Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu, Q.3

Những ngôi Chùa tiêu biểu tại Q.3: – Cơ sở Giáo hội: Thiền Viện Quảng Đức; – Cơ sở giáo dục PGL: Chùa Vĩnh Nghiêm, Tổ Đình Phật Bửu và Phước Hòa; -Danh lam thắng cảnh: Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi, Kỳ Viên (Tổ Đình Phật Giáo Nam Tông), Chantarangsay (Nam Tông Khmer), Đại Hạnh, Tịnh Xá Ngọc Diệp(Hệ Phái Khất Sĩ); – Cơ sở TTXH: Chùa Hưng Phước (Lớp học tình thương), Phòng khám bệnh Từ Thiện Hải Tuệ và Vạn Thiện; – Phòng phát hành Kính Sách: Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm và Thiền Viễn Quảng Đức.

Ban Đại Diện Phật Giáo Q.3 NKI được thành lập năm 1981, và NK V (1997-2002) hiện nay gồm 12 thành viên do HT Thích Tịnh Hạnh làm Chánh đại diện; TT Thích Phổ Chiếu, Phó đại diện; TT Thích Thiện Bảo, Thư Ký.

(Tư Liệu Thống Kê năm 1997)

Phường 1
ĐẠI HẠNH
Địa chỉ : 268 Lý Thái Tổ – ĐT: 8.322509
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : HT Thích Thiện Hòa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989,1994
Trụ trì hiện nay : TT Thích Phổ Chiếu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-2ÂL, 19-6 ÂL, 19-9 ÂL: Vía Quan Âm

Niệm Phật Đường LIÊN TRÌ
Địa chỉ : 306 lô G lầu 3 Chung cư Nguyễn Thiện Thuật
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : TT Thích Minh Cảnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : SC Thích nữ Như Thông

LINH CHƯỞNG
Địa chỉ : 788 Nguyễn Đình Chiểu – ĐT: 8.397328
Năm thành lập : 1952
Người sáng lập : HT Thích Quảng Viên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Chơn Thành, NS Thích nữ Chơn Ngọc
Quản tự : NS Thích nữ Như Dung
Các ngày kỵ giỗ trong năm :4-5 ÂL giỗ NS Thích nữ Chơn Thành, 5-6 ÂL giỗ HT Thích Quảng Viên, 21-10 ÂL giỗ NS Thích nữ Chơn Ngọc

Phường 2

Tinh xá LIÊN QUANG
Địa chỉ : 609/13 Nguyễn Đình Chiểu – ĐT: 8.358477
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : HT Thích Quảng Liên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Chơn Hiền

PHƯỚC HÒA
Địa chỉ : 491/14/5 Nguyễn Đình Chiểu – ĐT: 8.331057
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : SB Thích nữ Đàm Hướng và Hội Việt Nam Phật Giáo Bắc Việt tại Việt Nam
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Đặc điểm : Nguyên là trụ sở của Hội Phật học Nam Việt trước đây – Lớp sơ cấp Phật học Ni quận 3
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Đàm Hướng
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Tịnh Bích

Phường 3

KỲ VIÊN
Địa chỉ : 610 Nguyễn Đình Chiểu – ĐT: 8.325522
Năm thành lập : 1947
Người sáng lập : HT Tăng Thống Thích HộTông và Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu (Tổng hội trưởng Tổng hội Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam)
Hệ phái : Nam Tông
Năm trùng tu : 1951, 1954
Đặc điểm : Tổ Đình Phật Giáo Nam Tông – Nguyên là văn phòng T.Ư Hệ phái Phật Giáo Nam Tông
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hộ Tông, HT Thích Thiện Luật, HT Thích Bửu Chơn, HT Thích Tối Thắng, HT Thích Ấn Lâm, HT Thích Giới Nghiêm, HT Thích Siêu Việt
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tăng Định (Bhik.Jhàyino)
Các ngày lễ lớn, giỗ trong năm : Các ngày lễ lớn trong năm theo truyền thống PGNT tại chùa Kỳ Viên gồm: Lễ rằm tháng 1 ÂL (Đại hội 1.250 vị Thánh Tăng lần đầu tiên và Đức Phật hứa cùng Ma Vương); Lễ rằm tháng 4 ÂL: Tam hợp (Vesak) – Đản sanh, Thành đạo và Niết Bàn; Lễ rằm tháng 6 ÂL: Đức Phật chuyển Pháp luân và Chư Tăng ACKH; Lễ rằm tháng 7 ÂL: mùa Báo Hiếu, đặt bát hội; lễ dâng y Kathina từ rằm tháng 9 ÂL đến rằm tháng 10 Âl; Lễ giỗ tưởng niệm công đức các vị tiền bối hữu công khai sáng PGNTVN

QUẢNG ĐỨC
Địa chỉ : 117 Bàn Cờ – ĐT: 8.323150
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1967,1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Trí Hiển
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thanh Vân
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 19-4 ÂL lễ tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân

Phường 4

HUỆ QUANG
Địa chỉ : 524/6 Nguyễn Đình Chiểu, lô H8 – ĐT: 8.334947
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : TT Thích An Ngộ

Tổ Đình PHẬT BỬU
Địa chỉ : 80A Cao Thắng – ĐT: 8.324715
Năm thành lập : 1948
Người sáng lập : HT Thích Minh Trực
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1964, 1989
Đặc điểm : Văn phòng BĐDPG quận 3 – Tổ đình của phái Thiền Tịnh Đạo Tràng – Lớp sơ cấp Phật học quận 3
Trụ trì hiện nay : HT Thích Tịnh Hạnh
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 5-5 ÂL giỗ HT Thích Minh Trực

PHẬT ĐÀ
Địa chỉ : 362/46 Nguyễn Đình Chiểu – ĐT: 8.326709
Năm thành lập : 1962
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1970, 1980
Năm trùng tu : TT Thích Minh Hiền

TỪ MINH
Địa chỉ : 43/4 (đường Vườn Chuối) số 3, Cư xá Đô Thành – ĐT: 8.326981
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : Cư sĩ Minh Huyền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972
Trụ trì hiện nay : TT Thích Minh Nghĩa

Phường 5

NGUYÊN HƯƠNG
Địa chỉ : 361/27 Nguyễn Đình Chiểu – ĐT: 8.334394
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : GHPGVNTN
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Pháp Siêu, HT Thích Minh Hạnh (Thích Huệ Thới), TT Thích Giác Tân, ĐĐ Thích Giác Minh (1964-1974)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Bảo
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-6 Âl giỗ Thánh tử đạo Nguyên Hương

Tu Viện PHỔ HIỀN
Địa chỉ : 327/10 Nguyễn Đình Chiểu – ĐT: 8.334385
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : HT Thích Giác Tân
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Giác Tân
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Mai

THIÊN BẢN
Địa chỉ : 241 Võ Văn Tần – ĐT : 8.394657
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : Ông Trần Đình Thát, tự vụ Bản
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1984
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Ánh

Phường 6

Tịnh Xá TÒNG LÂM
Địa chỉ : 260 Nguyễn Thị Minh Khai – ĐT: 8.245128
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Tòng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Viện Chủ : SC Thích nữ Diệu Tòng
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Nhẫn

Phường 7

CHANTARANGSAY (CANDARANSĨ)
Địa chỉ : 164/235 Trần Quốc Thảo – ĐT: 8.435359
Năm thành lập : Vào dịp lễ Chol Chnam Thmay (Cuối tháng 4-1947)
Người sáng lập : HT Lâm Em và Phật tử Khmer Nam Bộ
Hệ phái : NAM TÔNG
Đặc điểm : Văn hóa Khmer Nam Bộ – Có cơ sở từ thiện xã hội
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Lâm Em, HT Oul Srey (1947-1995)
Quản tự : ĐĐ Danh Lung (Ekasuvanna)
Các ngày lễ lớn,kỵ giỗ trong năm : các ngày lễ lớn được tổ chức theo truyền thống Phật Giáo Nam Tông Khmer gồm: Tết Chol Chnam Thmay, Phật Đản rằm tháng Tư, ACKH rằm tháng 6, Lễ Vu Lan, Lễ Mãn hạ rằm tháng 9. Lễ dâng y Kathina, Lễ Ok Om Bok (Lễ cúng Trăng) rằm tháng 10. Lễ rằm tháng giêng (Đức Phật hứa cùng Ma Vương), Sau ACKH nữa tháng là giỗ HT Oul Srey, 8-10 ÂL giỗ HT Lâm Em

Tịnh Xá HUYỀN TRANG
Địa chỉ : 134/109/46 bis Lý Chính Thắng
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : Phật tử Huỳnh Thị Khương (PD Diệu Thới)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1978, 1997
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Từ

LINH XUÂN
Địa chỉ : 134/109/2 Lý Chính Thắng – ĐT: 8.466135
Năm thành lập : 1971
Người sáng lập : Nhóm Phật tử Yên Đỗ (Sài Gòn cũ)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Ý

VĨNH NGHIÊM
Địa chỉ : 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – ĐT: 8.483153 – Fax: 08.8.439901
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : HT Thích Tâm Giác và HT Thích Thanh Kiểm
Hệ phái : BẮC TÔNG (miền Vĩnh Nghiêm)
Đặc điểm : Danh lam thắng cảnh – Trường Trung Cấp và Cao Đẳng Phật học Tp.HCM – ĐT : 8.443150 – Có phòng Phát hành Kinh Sách
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tâm Giác, HT Thích Thanh Kiểm
Quản tự : Môn phái tổ đỉnh Vĩnh Nghiêm
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : Tết Nguyên đán, Thượng Ngươn (rằm tháng giêng), Đại lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan, Vía Quan Âm …- Đặc biệt 8-12 ÂL kỷ niệm Phật thành đạo và giỗ Tỗ Vĩnh Nghiêm – Từ ngày 16-4 ÂL đến ngày 16-7 ÂL, thời điểm ACKH của Chư Tăng trú xứ tổ đình Vĩnh Nghiêm và Tăng sinh trường Cao – Trung Phật học Tp. HCM

XÁ LỢI
Địa chỉ : 89B Bà Huyện Thanh Quan – ĐT: 9.307605
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : Cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989, 1995, 1996, 1997
Đặc điểm : Danh lam thắng cảnh – Năm 1950-1957: Trụ sở Báo Từ Quang của Hội Phật học Nam Việt – Phòng phát hành Kinh Sách
Viện Chủ : HT Thích Thiện Hào (1984-1997)
Trụ trì hiện nay : HT Thích Hiển Tu
Các ngày lễ lớn trong năm : Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-10 ÂL giỗ HT Thích Hành Trụ, 1-11 ÂL giỗ Tổ Huệ Quang, 30-1 ÂL giỗ Tổ Khánh Anh, 15-3 ÂL giỗ Cụ Chánh Trí, 19-6 ÂL giỗ Tổ Khánh Hòa, 20-4 ÂL giỗ Tổ Quảng Đức, tháng 3 và tháng Chạp ÂL tảo mộ hội, và các ngày lễ lớn : Phật Đản, Vu Lan, Phật Thành đạo, vía Quán thế Âm…

Phường 8

Niệm Phật Đường HUỆ ĐĂNG
Địa chỉ : 27/40/182 Huỳnh Tịnh Của – ĐT : 8.890306
Năm thành lập : 1943
Người sáng lập : Phật tử Tịnh Viên và nhóm Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1945, 1963, 1996
Quản tự : ĐĐ Thích Nguyên Tăng

Ni Viện KIỀU ĐÀM
Địa chỉ : 380A Nam Kỳ Khởi Nghĩa – ĐT : 8.437945
Năm thành lập : 1970
Năm trùng tu : 2002
Người sáng lập : HT Thích Trí Thủ và NT Thích nữ Diệu Không
Hệ phái : BẮC TÔNG
Viện Chủ : NS Thích nữ Lưu Phong
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Minh Đăng

Tịnh Xá NGỌC DIỆP
Địa chỉ : 81 Lý Chính Thắng – ĐT : 8.466568
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : NS Thích nữ Tràng Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tràng Liên

Thiền Viện QUẢNG ĐỨC (Cơ Sở trung ương Giáo hội)
Địa chỉ : 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – ĐT : 8.483080 – Fax : 8.469931
Năm thành lập : 1964; ngày 23-4-1996 khởi công xây dựng cổng tam quan
Người sáng lập : HT Thích Thiện Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Văn Phòng II GHPG VN – Tổ In ấn và Phòng Phát hành Kinh sách Thành hội PG Tp.HCM – ĐT : 8.469721 – 8.468937
Viện Chủ : HT Thích Thiện Hào (1992-1997)
Ban Trụ Trì : HT Thích Hiển Pháp, trụ trì – TT Thích Thiện Pháp và TT Thích Huệ Trí, phó trụ trì
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : Tổ chức lễ tổng kết , hội nghị thường niên của T.Ư GHPGVN, các lễ tưởng niệm chư Tăng hàng giáo phẩm có công với đạo pháp và dân tộc, các ngày lễ lớn của Phật Giáo…

VẠN THIỆN
Địa chỉ : 27/63B Huỳnh Tịnh Của – ĐT : 8.204395
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : HT Thích Bửu Tuyền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Có phòng thuốc Đông Y từ thiện miễn phí
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Huệ Long, ĐĐ Thích Hạnh Mỹ
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hạnh Quang

Phường 9

MINH ĐẠO
Địa chỉ : 12/3 bis Kỳ Đồng – ĐT : 8.439340
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : HT Thích Minh Thành
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm thành lập : 1969
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Thành, TT Thích Trí Hiển, TT Thích Bửu Chánh
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Nhơn

PHẬT BỬU
Địa chỉ : 94/1 B Trần Văn Đang
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : TT Thích Pháp Tông và Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Ban Hộ Tự

VIÊN THÔNG
Địa chỉ : 97/21 Trần Văn Đang
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : HT Thích Thiện Bình
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thiện Hải
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Phú

Phường 10

TRUNG HÒA
Địa chỉ : 358/2A Cách Mạng Tháng Tám – ĐT : 8.465360
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : HT Thích Thiện Bình
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972, 1990
Trụ trì hiện nay : HT Thích Thiện Bình
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-11 ÂL giỗ HT Thích Quảng Thiện, 11-9 ÂL giỗ NT Thích nữ Huệ Hòa

VẠN QUỐC
Địa chỉ : 292/21-23 Cách Mạng Tháng Tám – ĐT : 8.420397
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : SB Thích nữ Diệu Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1988, 1994, 1997
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Liên
Các ngày lễ lớn trong năm : Mùng 4 Tết lễ cầu an, 21-4 ÂL giỗ SB Thích nữ Diệu Minh

Phường 11

BÁT NHÃ
Địa chỉ : 205/18 Trần Văn Đang – ĐT : 8.845170
Năm thành lập : 1946
Người sáng lập : HT Thích Hồng Thành
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hông Thành (1946-1993)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích MinhThiện
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-11 ÂL giỗ HT Thích Hồng Thành

BỬU LONG
Địa chỉ : 219/7 Trần Văn Đang – ĐT : 8.844601
Năm thành lập : 1952
Người sáng lập : SB Thích nữ Tâm Hương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Tâm Hương
Trụ trì hiện nay : TT Thích Tâm Tấn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-12 ÂL giỗ Tổ khai sơn

HƯNG PHƯỚC
Địa chỉ : 462B/121 Cách Mạng Tháng Tám – ĐT : 9.316491
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Quân nhân Phật tử chính quyền Sài Gòn Cũ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm thành lập : 1993
Đặc điểm : Có lớp học tình thương
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Nghi, ĐĐ Thích Thiện Năng
Trụ trì hiện nay : HT Thích Hiển pháp

KHÁNH HƯNG
Địa chỉ : 390/8 Cách Mạng Tháng Tám – ĐT : 8.465685
Năm thành lập : 1900
Người sáng lập : HT Thích Pháp Lan
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1948, 1950, 1991
Đặc điểm : Chùa Cổ – Di tích lịch sử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Lan (1948-1994)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Tâm
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 20-1 ÂL giỗ HT Thích Pháp Lan

PHƯỚC QUANG
Địa chỉ : 159/39 Trần Văn Đang – ĐT : 8.840233
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Phật tử Nguyên Cầm (Hoàng Văn Xúc)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1977, 1981, 1995
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Trì

VĨNH XƯƠNG
Địa chỉ : 179B Trần Văn Đang – ĐT : 8.845644
Năm thành lập : 1952
Người sáng lập : HT Thích Đạo Thành
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1973, 1991, 1993, 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạo Thành, NS Thích nữ Hạnh Trí
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Yến (Nhựt Thành)
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 3-4 ÂL giỗ HT Thích Đạo Thành, 20-1 ÂL giỗ NS Thích nữ Hạnh trí

Phường 13

HẢI TUỆ
Địa chỉ : 25/1B Lê Văn Sĩ – ĐT : 8.436982
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : TT Thích Đăng Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1982
Đặc điểm : Có phòng khám bệnh từ thiện
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Đăng Quang, TT Thích Thiện Quang (1963-1995)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Tịnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 4-6 ÂL giỗ TT Thích Đăng Quang, 16-6 ÂL giỗ TT Thích Thiện Quang

Phường 14

KIM CƯƠNG
Địa chỉ : 108/61 Trần Quang Diệu – ĐT : 8.439880
Năm thành lập : 1956
Người sáng lập : HT Thích Thanh Thạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thanh Thạnh, HT Thích Thanh Chữ, HT Thích Tuệ Đăng (1931-1996)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thanh Trí
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 4-1 ÂL giỗ Tổ Kim Cương

LONG VĨNH
Địa chỉ : 394 Lê Văn Sĩ – ĐT: 8.466996 – 8.466950
Năm thành lập : 1901
Người sáng lập : Phật tử Trương Thị Kiểu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quảng Đức. ĐĐ Thích Thanh Roãn, TT Thích Thanh Đăng
Trụ trì hiện nay : TT Thích Minh Nghị
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-9 ÂL giỗ HT Thích Thiện Minh, 26-9 ÂL giỗ HT Thích Thanh Đăng

PHÁP HOA
Địa chỉ : 220A Lê Văn Sĩ – ĐT : 8.439427
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : HT Thích Tuệ Hải
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1984
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tuệ Hải, TS Thích Tâm Thông
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thọ Lạc

PHÁP VÂN
Địa chỉ : 12/6 Trần Quang Diệu – ĐT : 8.438985
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : TT Thích Thiện Đức
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thiện Đức
Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Bửu

Tịnh Thất PHƯỚC HUỆ
Địa chỉ : 45 Cư Xá Trần Quang Diệu – Trần Huy Liệu – ĐT : 8.450806
Năm thành lập : 1984
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Long

THÍCH CA
Địa chỉ : 386/81 Lê Văn Sĩ – ĐT : 9.311826
Năm thành lập : 1940
Người sáng lập : HT Thích Thiện Từ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1987, 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Từ, HT Thích Đạt Lập, NS Thích nữ Nguyên Hồng, NS Thích nữ Như Phụng
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Trí
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-1 ÂL giỗ NS Thích nữ Như Phụng, 23-2 ÂL giỗ HT Thích Đạt Lập, 7-8 ÂL giỗ NS Thích nữ Nguyên Hồng, 16-9 giỗ HT Thích Thiện Từ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: