Đăng bởi: NT | 06/08/2007

Các chùa ở Quận 5 – TP.HCM

Quận 5 với diện tích tự nhiên 4,1 Km2, 15 phường. dân số 251.387 người.

Địa bàn quận 5 đa số là Chùa Hoa, giỗ Thầy Tổồm 16 Chùa, 7 Tịnh Xá, 2 Niệm Phật Đường và 9 Chùa thuộc hội quán người Hoa. Quận 5 có 103 Tăng Ni Tăng Ni thường trú – tạm trú, gồm 1 vị Hòa Thượng, 2 vị Thượng Tọa, 4 Ni Sư, gần 100.000 Tín đồ Phật tử.

Một số Chùa tiêu biểu tại quận: Thiên Tôn ( Nguyên là Văn Phòng T.Ư GHPG Cổ truyền trước đây). Tịnh xá Từ Đức – P2, Từ Đức – P9, Vạn Phật – P 4, Vạn Thiện – P4, Phổ Minh – P1… thuộc di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Hầu hết các Chùa Hoa đều xây cất theo lối kiến trúc đặc thù Văn Hóa Trung Quốc.

Ban đại diện Phật Giáo quận 5 nhiệm kỳ I được Thành lập năm 1981 do HT Thích Phước Quang làm Chánh đại diện, nhiệm kỳ V (1997-2002) hiện nay do TT Thích Tôn Thật làm Chánh đại diện; NS Thích nữ Như Lợi, phó đại diện; Cư sĩ Quảng Tiến, Thư Ký.

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

Phường 1

PHỔ MINH
Địa chỉ : 188/56 Cao Đạt – ĐT : 8.382481
Năm thành lập : 1937
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Đặc điểm : Di tích lịch sử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Đồng, HT Thích Thiện Lạc
Quản tự : ĐĐ Thích Nhật Ân, Tri sự
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-3 ÂL giỗ HT Thích Thiện Lạc

Niệm Phật Đường THIỆN MỸ
Địa chỉ : 197/122 Cao Đạt – ĐT : 8.383810
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Phật tử vùng Chợ Quán
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự tiền nhiệm : Tô Văn Kiểu, Cư sĩ Trần Hữu Thọ (Minh Phước)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhật Quang
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-9 ÂL giỗ TT Thích Thiện Mỹ

Phường 2

Tịnh Xá TỪ ĐỨC
Địa chỉ : 120/53D Trần Bình Trọng – ĐT : 8.350116
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : HT Thích Phước Quang
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Đặc điểm : Di tích lịch sử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Phước Quang
Trụ trì hiện nay : TT Thích Tôn Thật
Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu An

Phường 3

THIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : 192/11 Nguyễn Trãi
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : HT Ngộ Chân Tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Cư Sĩ Võ Thị Nhỡ

Phường 4

QUAN ÂM
Địa chỉ : 249 Lê Hồng Phong – ĐT : 8.396765
Năm thành lập : 1953
Người sáng lập : Cư Sĩ Huỳnh Thị Thanh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhuận Thanh

VẠN THIỆN
Địa chỉ : 144/63 Trần phú – ĐT : 8.354737
Năm thành lập : 1956
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Lợi

Phường 5

LINH ẨN ĐƯỜNG
Địa chỉ : 384 Bến Hàm Tử
Năm thành lập : 1952
Người sáng lập : Cư Sĩ Trần Chiêu
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Nhà thờ họ tộc, năm 1986 hiến cho Giáo hội
Quản tự : Cư sĩ Hụê Minh
Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

Tịnh Xá PHƯỚC ĐIÊN
Địa chỉ : 56/7 Bạch Vân – ĐT : 8.384097
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Thọ
Hệ phái : HOA TÔNG
Quản tự : Ban Hộ Tự
Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, tháng 7 Cầu siêu, tháng 10 Cầu an

TỊNH QUANG
Địa chỉ : 266A Bến Hàm Tử
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : Phật tử Minh Hảo (Đỗ Văn Tốt)
Năm trùng tu : 1987
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : SC Thích nữ Diệu Thanh

VẠN PHẬT
Địa chỉ : 66/14 Nghĩa Thục – ĐT : 8.353479
Năm thành lập : 1959
Người sáng lập : HT Thích Diệu Hòa và HT Tăng Đức Bổn
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Văn phòng BĐDPG quận 5 – Điểm sinh hoạt của Phật Giáo Hoa Tông
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Diệu Hòa và HT Tăng Đức Bổn
Quản tự : Ban Quản tự – TT Thích Tôn Thật, Trưởng ban
Các ngày lễ lớn trong năm : Lễ pháp hội mùng 10 ÂL mỗi tháng, Rằm tháng Giêng Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

Phường 6

Tịnh Xá GIÁC HOA
Địa chỉ : 117/6 An Bình – ĐT : 8.368400
Năm thành lập : 1948
Người sáng lập : NS Thích nữ Duy Trinh
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Duy Trinh
Quản tự : Ban Hộ tự
Các ngày lễ lớn trong năm : Rắm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

PHƯỚC LINH
Địa chỉ : 70 Nguyễn Thời Trung – ĐT : 8.380355
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : Cư sĩ Nguyễn Thị Nai
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Tâm
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Vinh
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 20-01 ÂL giỗ NS Thích nữ Diệu Tâm, 19-7 ÂL lễ trai đàn

THIÊN TÔN
Địa chỉ : 117/9 An Bình – ĐT : 8.351956
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : HT Thích Minh Đức
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1966
Đặc điểm : Di tích lịch sử – 1960 : Nguyên là Văn phòng T.Ư Phật Giáo cổ truyền Việt Nam
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Đức, HT Thích Nhựt Bửu, TT Thích Nhựt Quang, TT Thích Lệ Tập
Quản tự : Ban Quản tự
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-5 ÂL giỗ HT Thích Minh Đức, 2-3 ÂL giỗ TT Thích Lệ Tập

Phường 7

Tịnh Xá QUAN ÂM
Địa chỉ : 415/28 Trần Phú – ĐT : 8.352240
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : HT Thích Minh Bổn
Hệ phái : HOA TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Bổn, TT Thích Ngộ Chơn, NS Thích nữ Tuệ Độ
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chấn Nhân
Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

QUANG MINH
Địa chỉ : 418 Trần Phú
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : TT Thích Bửu Minh

Phường 8

Tịnh Xá DI ĐÀ
Địa chỉ : 257 Trần Phú – ĐT : 8.350178
Năm thành lập : 1971
Người sáng lập : HT Tăng Đức Bổn
Hệ phái : HOA TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tôn Minh
Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

Phường 9

GIÁC THANH
Địa chỉ : 230/F8 bis Ngô Gia Tự – ĐT : 8.535401
Năm thành lập : 1961
Người sáng lập : TT Thích Tuệ Hải
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thích Tuệ Hải
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chơn Mỹ

TỪ ĐỨC
Địa chỉ : 100/4C Hùng Vương – ĐT : 8.357245
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : HT Thích Phước Quang
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Di tích lịch sử – Nằm trên chung cư gồm 10 căn hộ hợp thành Chùa
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thich Phước Quang
Trụ trì hiện nay : TT Thích Tôn Thật
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 20-8 ÂL giỗ HT Thích Phước Quang
Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

Phường 12

GIÁC TÂM
Địa chỉ : 59/5 Thuận Kiều
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : TT Thích Chánh Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Chánh Quang, HT Thích Đức Hải
Quản tự : Ban Quản tự

Phường 13

MINH NGUYỆT (Cư Sĩ Lâm)
Địa chỉ : 26-28-30 Vũ Chí Hiếu – ĐT : 8.565010
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : Cư Sĩ Huỳnh Trinh
Hệ phái : HOA TÔNG
Quản tự : Ban Quản tự
Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

Phường 14

BỬU SƠN
Địa chỉ : 24 Xóm Vôi
Năm thành lập : Khoảng 149 năm
Người sáng lập : Do thân tộc lập nên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Có sắc phong của Vua Tự Đức
Quản tự : ĐĐ Thích Minh Thanh

Tịnh Xá SƯ TRÚC HIÊN
Địa chỉ : 33 Phú Hữu – ĐT : 8.574627
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : Cư sĩ Lư Cước
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Có đội âm nhạc cổ trên 200 năm
Quản tự : Ban Quản tự

Phường 15

BỬU PHƯỚC
Địa chỉ : 142 Phạm Hữu Chí
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : NS Thích nữ Văn Sâm
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Có đội âm nhạc cổ người Hoa
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Ns Thích nữ Văn Sâm
Quản tự : Cư sĩ Đoàn Thị Phải

Tịnh Xá TẠNG HÀ
Địa chỉ : 186 Phạm Hữu Chí – ĐT : 8.560280
Năm thành lập : 1949
Người sáng lập : Cư sĩ Tăng Phong
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1969
Quản tự : Cư sĩ Tăng Phong
Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

Niệm Phật Đường VĨNH ĐỨC
Địa chỉ : 319 Nguyễn Chí Thanh – ĐT : 8.566361
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : Cư sĩ Trần Su Cúc
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Có tiệm Phục vụ thức ăn Chay
Quản tự : Ban Quản tự
Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

CÁC CHÙA THUỘC HỘI QUÁN NGƯỜI HOA

1. Hội quán HÀ CHƯƠNG
Địa chỉ : 802 Nguyễn Trãi – Phường 14 – ĐT : 8.564183
Năm thành lập : Trên 200 năm
Năm thành lập : 1809, 1848, 1871, 1901, 1971
Đặc điểm : Phước Kiến
Quản tự : Ban Quản tự – Trưởng ban : Nhan Đức Giang
Các ngày lễ lớn trong năm : 23-3 ÂL vía Bà Thiên Hậu, 9-7 ÂL lễ Vu Lan

2. Hội Quán HẢI NAM
Địa chỉ : 276 Trần Hưng Đạo B – Phường 11 – ĐT : 8.559566
Năm thành lập : Trên 200 năm
Đặc điểm : Hải Nam
Quản tự : Ban Quản tự

3. Minh Hương GIA THẠNH
Địa chỉ : 380 Trần Hưng Đạo B – phường 10 – ĐT : 8.862752
Năm thành lập : Trên 200 năm
Đặc điểm : Minh Hương
Quản tự : Ban Quản tự

4. NGHĨA AN
Địa chỉ : 678 Nguyễn Trãi – Phường 11 – ĐT : 8.558675 – 8.538775
Năm thành lập : Gần 300 năm
Người sáng lập : Thông Hiệp
Năm thành lập : 1954, 1958, 1981
Đặc điểm : Tiều Châu
Quản tự tiền nhiệm : Mã Tuyên, Đại An
Quản tự : Ban Quản tự – Trưởng ban : Trương Cung Vũ
Các ngày lễ lớn trong năm : 24-6 ÂL lễ Nguyên tiêu

5. Hội Quán NHỊ PHÚ (CHÙA ÔNG BỔN)
Địa chỉ : 264 Hải Thượng Lãn Ông – Phường 14 – ĐT : 8.553187 – 8.536894
Năm thành lập : Trên 200 năm
Đặc điểm : Phước Kiến
Quản tự : Ban Quản tự

6. Hội Quán ÔN LĂN (CHÙA QUAN ÂM)
Địa chỉ : 12 Lão Tử – Phường 11 – ĐT : 8.553543
Năm thành lập : Trên 200 năm
Đặc điểm : Phước Kiến
Quản tự : Ban Quản tự

7. Hội Quán PHƯỚC AN (CHÙA MINH HƯƠNG)
Địa chỉ : 184 Hùng Vương – Phường 12 – ĐT : 8.860197
Năm thành lập : Trên 150 năm
Đặc điểm : Hoa – Việt
Quản tự : Ban Quản tự

8. Hội Quán TAM SƠN
Địa chỉ : 116 Triệu Quang Thục, Lô H8 – Phường 10 – ĐT : 8.566655
Năm thành lập : Trên 200 năm
Đặc điểm : Phước Kiến
Quản tự : Ban Quản tự

9. Hội Quán TUỆ THÀNH (CHÙA BÀ CHỢ LỚN)
Địa chỉ : 710 Nguyến Trãi – Phường 11 – ĐT : 8.555322
Năm thành lập : Gần 300 năm
Đặc điểm : Quảng Đông
Quản tự : Ban Quản tự

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: