Đăng bởi: NT | 06/08/2007

Các chùa ở Quận 6 – TP.HCM

Quận 6 có diện tích tự nhiên 7 Km2, 14 Phường và dân số 280.336 người.

Riêng Phật Giáo quận 6 có 36 ngôi chùa, 1 Tịnh Xá Nam Tông, 10 Tịnh Xá Khất Sĩ, 11 Tịnh Xá Hoa Tông, 6 Tịnh Thất và 3 Ngôi cổ miếu với 241 Tăng Ni thường trú, tạm trú và trên 100.000 tín đồ Phật tử. Có lớp giáo lý giảng dạy cho 300 Phật tử hàng tuần tại Chùa Tuyền Lâm.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận 6 nhiệm lỳ I được thành lập năm 1981, Nhiệm kỳ V (1997-2002) chính thức ra mắt vào ngày 20-9-1997 với thành phần nhân sự: TT Thích Đạt Minh, Chánh đại diện; TT Thích Thiện Nghĩa, Phó đại diện; ĐĐ Thích Minh Tánh, Thư Ký. Văn phòng BĐDPG quận 6 hiện nay đặt tại Chùa Tuyền Lâm, Phường 9.

Một số Chùa tiêu biểu tại quận 6: Giác Hải, Kiển Phước, Nam Phổ Đà (Hoa Tông), Phước Long, Tây Thiên, Thảo Đường, Tuyền Lâm, Từ Ân, Hưng Minh (Tổ Đình Tịnh độ Cư Sĩ Phật hội Việt Nam )… thuộc dạng di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Riêng Chùa Tuyền Lâm và Tây Thiên là diêm ACKH do BĐDPG quận tổ chức thường xuyên, liên tục trên 10 năm qua cho Chư Tăng Ni Trong quận tu học. Cơ sở từ Thiện Xã Hội: Chùa Long Nguyên, Hồng Thạnh, Phước Long và Tịnh Xá Lộc Uyển.

(Tư Liệu Thống kê năm 1997)

Phường 1

Tịnh Xá BỬU QUANG
Địa chỉ : 10/24 Mai Xuân Thưởng
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : Cư sĩ Huỳnh Kim Huê
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải gia vi tự
Quản tự : Cư sĩ Huỳnh Kim Huê

Tịnh Xá KHÁNH HỶ
Địa chỉ : 9 Lê Trực – ĐT : 8.552527
Năm thành lập : 1947
Người sáng lập : SC Thích nữ Kim Hương
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1965
Đặc điểm : Cải gia vi tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Kim Hương
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Thiền An
Các ngày lễ lớn trong năm : Tháng 1 ÂL Vạn Phật sám, Tháng 10 ÂL lễ Cầu an

Niệm Phật Đường VẠN BỬU
Địa chỉ : 272 Gia Phú
Năm thành lập : 1940
Người sáng lập : TT Thích Viên Phú
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1965, 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Viên Phú, ĐĐ Thích Viên Chánh, ĐĐ Thích Viên Nghiêm, ĐĐ Thích Viên Phú
Quản tự : Ban Hộ Tự
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-4 ÂL giỗ HT Thích Giác Quang, 24-12 ÂL giỗ HT Thích Viên Phú

Phường 3

Tịnh Xá ĐẠT QUANG
Địa chỉ : 430/5 Gia Phú
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : SC Thích nữ Đạt Không
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Đạt Không
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Đạt Không
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tâm Trí

PHÁP HẢI
Địa chỉ : 97/23 Phạm Phú Thứ – ĐT : 8.572598
Năm thành lập : 1948
Người sáng lập : HT Thích Đạt Thọ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1949, 1962, 1966, 1990
Đặc điểm : Có Ban hộ niệm gồm 20 Phật tử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Thọ, SC Thích nữ Tắc Phước, HT Thích Hành Nguyện, HT Thích Hiển Pháp (1948-1990)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Trí Hải

Phường 4

Tịnh Xá BÌNH HÒA
Địa chỉ : 356 Phạm Văn Chí – ĐT : 8.571244
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : Phật tử An Hàm (Nguyễn Văn Phải)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1982, 1992
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chiếu Minh

PHÁP THÀNH
Địa chỉ : 192/14 Phạm Văn Chí – ĐT : 8.565879
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : NS Thích nữ Tắc Thành
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Bổn (1970-1989)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tắc Thành

Phường 5

GIÁC ĐẠO
Địa chỉ : 8/11 Minh Phụng
Năm thành lập : 1946
Người sáng lập : HT Thích Thiện Đạo (Hồng Thạnh)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Thạnh (1946-1990)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nhật Tiến

Tịnh Thất PHÁP ẤN
Địa chỉ : 205 Hậu Giang
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : NS Thích nữ Tắc Anh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tắc Anh

PHÁP HOA
Địa chỉ : 178/37 Phan Văn Khỏe
Năm thành lập : 1971
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Huệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994, 1995, 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Huệ
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Huệ Tâm

PHỔ HUỆ BỬU TỰ
Địa chỉ : 181/16 Mai Xuân Thưởng
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : TT Thích Thiện Thọ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1973
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Thọ
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 17-1 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Thất QUÁN ÂM
Địa chỉ : 46/37i Minh Phụng
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : SC Thích nữ Chiếu Húc
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chiếu Húc

SÙNG HƯNG
Địa chỉ : 8/19 Minh Phụng
Năm thành lập : 1951
Người sáng lập : TT Thích Thiện Bửu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thiện Bửu, TT Thích Thiện Thành, SC Thích nữ Hụê Thiện (1951-1997)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Từ

Tịnh Thất TẾ THẾ
Địa chỉ : 181/44E Mai Xuân Thưởng
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Cư sĩ Dương Quảng Hiệp

Tịnh Xá THÍCH CA
Địa chỉ : 919C Bến Lò Gốm
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : ĐĐ Thích Ngộ Đạo
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Ngộ Đạo
Quản tự : Cư sĩ Mạch Mãng

Phường 6

Tịnh Xá ĐẠI BI
Địa chỉ : 101/5 Phạm Đình Hổ
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : Cư sĩ Huỳnh Bổn
Hệ phái : HOA TÔNG
Quản tự : Cư sĩ Diệp Huỳnh Thái

NAM PHỔ ĐÀ
Địa chỉ : 117 Hùng Vương – ĐT : 9.692632
Năm thành lập : 1949
Người sáng lập : HT Thích Thanh Tuyền
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Kiến trúc theo lối Trung Hoa
Trụ trì hiện nay : HT Thích Ninh Hùng
Các ngày lễ lớn trong năm : 9-1 ÂL vía Ngọc Hoàng, 19-2 vía Quan Âm, 19-6 ÂL vía Quan Âm, 30-7 ÂL vía Địa Tạng, 19-9 ÂL vía Quan Âm, 20-9 ÂL vía Dược Sư, 17-11 ÂL vía Di Đà, 12 ÂL mỗi tháng Cầu an

VIÊN THUẬN
Địa chỉ : 136/28 Hậu Giang – ĐT : 8.548687
Năm thành lập : 1924
Người sáng lập : HT Thích Thiện Hòa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Diệu Định
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ An Nguyên
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 2-4 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hòa, 3-12 ÂL giỗ SB Thích nữ Diệu Định

THIÊN Ý
Địa chỉ : 135/95 Hùng Vương – ĐT : 8.572662
Năm thành lập : 1947
Người sáng lập : ĐĐ Thích Trí Tuệ
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1984, 1992
Đặc điểm : Cải gia vi tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Trí Tuệ (1947-1991)
Quản tự : Cư sĩ Liên Phát Vinh

TÂY THIÊN
Địa chỉ : 219/23 Mai Xuân Thưởng – ĐT : 9.692228
Năm thành lập : 1850
Người sáng lập : HT Thích Tắc Châu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1986
Đặc điểm : Điểm ACKH dành cho Chư Ni đã tổ chức liên tục nhiều năm – có Ban hộ niệm và đạo tràng Bát quan Trai
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tắc Châu
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ An Tường
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-6 ÂL và 4-11 Âl giỗ Tổ, 15-11 ÂL giỗ TT Thích Tắc Minh

Phường 7

Tinh Xá GIÁC THÔNG
Địa chỉ : 45/16/2 Bình Tiên – ĐT : 8.541357
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : SB Thích nữ Tuyền Lan
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1990, 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Tuyền Lan, SB Thích nữ Huệ Thành (1966-1994)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Tịnh

HỒNG THANH
Địa chỉ : 32 Lô J Phạm văn Chí
Năm thành lập : 1947
Người sáng lập : Tu Sĩ Thích Thiện Dõng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968, 1985
Đặc điểm : Có Ban hộ niệm gồm 20 Phật tử – Cơ sở từ thiện
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Tu Sĩ Thích Thiện Dõng (1947-1985)
Quản tự : Cư sĩ Huệ Chương
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-10 ÂL giỗ trụ trì tiền nhiệm

Tịnh Xá HỮU TÂM
Địa chỉ : 343/46/2A Trần văn Kiểu
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Thầy Thích Thiện Tâm
Hệ phái : KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thầy Thích Thiện Tâm (1964-1992)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ An Nguyệt

Tịnh Xá NGỌC CHÁNH
Địa chỉ : 45/89 Bìng Tiên – ĐT : 8.544265
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : TT Thích Giác Khai
Hệ phái : KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Khai
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Thành Liên

Tịnh Xá NGỌC HIỆP
Địa chỉ : 350H Trần Văn Kiểu
Năm thành lập : 1961
Người sáng lập : TT Thích Giác Khai
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1969
Đặc điểm : Tịnh Xá Hòa Hiệp (Cũ)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Khai, ĐĐ Thích Giác Từ (1961-1976)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Khanh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-1 Âl giỗ Thầy Tổ

PHÁP VÂN
Địa chỉ : 350/F1 Trần Văn Kiểu – ĐT : 8.544303
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : HT Thích Tắc Đức
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972, 1994
Trụ trì hiện nay : HT Thích Tắc Đức

THIÊN KHÁNH
Địa chỉ : 551/24 Phạm Văn Chí – ĐT : 8.554095
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : SC Thích nữ Truyền Nga
Hệ phái : HOA TÔNG (1966-1990), KHẤT SĨ (1990 đến nay)
Năm trùng tu : 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Truyền Nga (1966-1990)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Vinh

Tịnh Thất VIÊN QUANG
Địa chỉ : 551/30E/3 bis Phạm Văn Chí
Năm thành lập : 1985
Người sáng lập : SC Thích nữ Chúc Tịnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chúc Tịnh

Phường 8

THIÊN ĐỨC
Địa chỉ : 69/8 Văn Thân – ĐT : 8.540763
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : HT Thích Giác Nguyên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Tịnh Trúc (1965-1992)
Trụ trì hiện nay : Thích Minh Tánh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10-4 ÂL và 25-5 ÂL giỗ Thầy Tổ

THIÊN LINH
Địa chỉ : 279/22D Bình Tiên – ĐT : 8.544008
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : HT Thích Phước Hậu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1998
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Phước Hậu (1960-1992)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Bảo (Lệ Thọ)
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 3-4 ÂL giỗ HT Thích Phước Hậu

Phường 9

ĐỨC QUANG
Địa chỉ : 97/7 Nguyễn Đình Chi – ĐT : 8.546612
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Cư sĩ Trần Thị Liên

LIÊN HOA
Địa chỉ : 361 Lê Quang Sung – ĐT : 8.549068
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử người Hoa
Hệ phái : HOA TÔNG
Quản tự : Cư sĩ Lâm Vi Thị

PHƯỚC LONG
Địa chỉ : – ĐT : 8.552404
Năm thành lập : 1929
Người sáng lập : HT Thích Huệ Sanh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1965, 1992, 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Sanh, HT Thích Minh Huệ (1937-1956)
Đặc điểm : Có phòng thuốc Phước Thiện trị bệnh miễn phí
Trụ trì hiện nay : HT Thích Thiện Nghĩa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-3 ÂL giỗ HT Thích Huệ Sanh

QUAN ÂM Cổ Miếu
Địa chỉ : 125/5 Nguyện Phạm Tuân
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử người Hoa
Hệ phái : HOA TÔNG
Quản tự : Cư sĩ Vương Thanh Hà

TUYỀN LÂM
Địa chỉ : 265 Hùng Vương – ĐT : 9.690819
Năm thành lập : 1858
Người sáng lập : HT Thích Thiện Tín (Nguyễn Văn Thông)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1971, 1993
Đặc điểm : Di tích cổ – Văn BĐDPG Q.6 – Điểm ACKH tập trung dành cho Chư Tăng Q.6, đã tổ chức liên tục trên 10 năm – Đạo tràng Bát quan trai gồm 140 Phật tử – Có 2 lớp giáo lý : Sáng thứ 6 và tối thứ 7
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Tín (Nguyễn Văn Thông), HT Thích Từ Chiếu, HT Thích Trí Châu, TT Thích Trí Khả
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Nghĩa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-5 ÂL giỗ HT Thích Trí Châu, 18-5 ÂL giỗ HT Thích Thiện Tường

Phường 10

Tịnh Xá ĐẠI QUANG
Địa chỉ : 130/38 Nguyễn Văn Luông
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận 6 quản lý

HƯNG MINH
Địa chỉ : 101 Lý Chiêu Hoàng – ĐT : 8.753648
Năm thành lập : 1936
Người sáng lập : Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1965, 1990
Đặc điểm : Nguyên là tổ đình của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
Quản tự : Ban Hộ Tự
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-8 ÂL lễ tưởng niêm Đức Tôn sư Minh Trí

PHÁP HUỆ
Địa chỉ : 131B/19 Nguyễn Văn Luông – ĐT : 8.776350
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : TT Thích Đạt Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1974
Trụ trì hiện nay : TT Thích Đạt Minh

SÙNG LÂM
Địa chỉ : 80B Lý Chiêu Hoàng – ĐT : 8.760755
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : SC Thích nữ Diệu Tâm

Phường 11

DIỆU PHÁP
Địa chỉ : 925/10 Hậu Giang – ĐT : 8.752131
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : SC Thích nữ Tĩnh Huê
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Tĩnh Huê
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hồng Bi

GIÁC CHƠN
Địa chỉ : 483B Hậu Giang – ĐT : 8.776508
Năm thành lập : 1945
Người sáng lập : HT Thích Chơn Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Đặc điểm : Có Ban hộ niệm gồm 20 Phật tử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chơn Minh (1945-1994)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Quảng Trí
Các ngày kỵ giỗ trong năm :28-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá KIM CANG
Địa chỉ : 24/1A/9 Nguyễn Văn Luông
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : SC Thích nữ Huệ Nhẫn
Hệ phái : HOA TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Hụê Nhẫn
Quản tự : Cư sĩ Trương Thiếu Anh

LIÊN HOA
Địa chỉ : 385/17 Hậu Giang – ĐT : 8.762889
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : NS Thích nữ Mỹ Thiền (Chơn Mỹ)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990, 1995, 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Mỹ Thiền (Chơn Mỹ) (1963-1985)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Mỹ Tâm

LONG THIỀN
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Luông
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : Cư Sĩ Mai Văn Chín
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải gia vi tự
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Mai Văn Chín
Quản tự : Cư sĩ Nguyễn Văn Phước

Tịnh Thất QUAN ÂM
Địa chỉ : 241/86A Nguyễn Văn Luông – ĐT : 8.765648
Năm thành lập : 1991
Người sáng lập : SC Thích nữ Trung Thiện
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Trung Thiện
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-6 ÂL giỗ Thầy Tổ

SIÊU LÝ
Địa chỉ : 241B/44/37 Nguyễn Văn Luông – ĐT : 8.761635
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : HT Thích Tịnh Sự (Huệ Lực)
Hệ phái : NAM TÔNG
Năm trùng tu : 1973, 1980, 1985, 1990, 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tịnh Sự (1970-1984)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tịnh Thân
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 7-5 ÂL giỗ HT Thích Tịnh Sự, 19-9 ÂL Lễ Dâng y Kathina

Phường 12

Tịnh Thất DƯỢC SƯ
Địa chỉ : L30/26/29 Cư Xá Phú Lâm A
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : Tu Sĩ Thích Thiện Tánh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1983
Đặc điểm : Cải gia vi tự
Quản tự : Tu sĩ Thích Thiện Tánh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-7 ÂL và 17-11 ÂL giỗ Tổ

GIÁC HẢI
Địa chỉ : 345/45 Hùng Vương – ĐT : 8.752861
Năm thành lập : 1780
Người sáng lập : HT Thích Từ Phong
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991, 1995, 1998
Đặc điểm : Thuộc dạng di tích Chùa Cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Phong, Yết Ma Thích Trí Minh, Thủ Tọa Thích Khách Trí, HT Thích Chơn Minh, HT Thích Chơn Mỹ
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Phước
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-12 ÂL giỗ HT Thích Từ Phong

Tịnh Xá LỘC UYỂN
Địa chỉ : 463-465 Hùng Vương – ĐT : 8.751155
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : TT Thích Giác Huệ
Hệ phái : KHẤT SĨ
Đặc điểm : Giảng đường Lộc Uyển (Cũ) – Có Ban Hộ niệm gồm 50 Phật tử – Có phòng chẩn trị YHDT từ thiện
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Huệ (1964-1970)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác Tuấn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL tưởng niệm Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, 13-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá NGỌC ĐẠO
Địa chỉ : 426/41/1 Nguyễn Văn Luông
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Liên, NS Thích nữ Liêm Liên (1960-1975)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Thạnh Liên

Tịnh Xá NGỌC NHÂN
Địa chỉ : N37/1D/62 Cư Xá Phú Lâm A, Hùng Vương – ĐT : 8.765539
Năm thành lập : 1979
Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Nhân
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1987
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Nhân

PHÁP THẠNH
Địa chỉ : 450 Hậu Giang – ĐT : 8.776956
Năm thành lập : 1947
Người sáng lập : HT Thích Thiện Khai
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1952, 1957, 1962, 1968, 1981, 1983, 1990
Đặc điểm : Di tích lịch sử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Khai (1947-1973)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Thông (Viên Tịch)
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-4 ÂL giỗ HT Thích Thiện Khai

PHƯỚC HỘI
Địa chỉ : 466B Hậu Giang – ĐT : 8.753387
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : TT Thích Minh Hội
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải gia vi tự – Có Ban hộ niệm khoảng 20 Phật tử
Trụ trì hiện nay : TT Thích Minh Hội
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-9 ÂL và 27-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

PHƯỚC LÂM
Địa chỉ : 628/69 Hậu Giang – ĐT : 8.760683
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : TT Thích Hạnh Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Đặc điểm : Chùa còn có tên là Tịnh Xá Phú Lâm
Trụ trì hiện nay : TT Thích Hạnh Quang
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-3 ÂL giỗ Thầy Tổ

Điện Thờ QUAN ÂM
Địa chỉ : 419/1 Hùng Vương – ĐT : 8.761151
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : Ông Đỗ Minh Sinh và Bà Nguyễn Nữ Anh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Trước đây là hội thờ Quan Âm Phật Bà
Quản tự : Hội trưởng Diệu Anh
Các ngày lễ lớn trong năm : 19-2 ÂL, 19-6 ÂL, 19-9 ÂL vía Quan Âm

THẢO ĐƯỜNG THIỀN TỰ
Địa chỉ : 335/42 Hùng Vương – ĐT : 8.756005 – 8.753555
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : HT Thích Diệu Nguyên
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Diệu Nguyên, HT Thích Ngộ Chân (1960-1987)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nhật Tu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 6-5 ÂL giỗ HT Thích Diệu Nguyên, 6-7 ÂL giỗ HT Thích Ngộ Chân

THIÊN TRƯỚC
Địa chỉ : 335/52 Hùng Vương – ĐT : 8.764327
Năm thành lập : 1890
Người sáng lập : Nguyễn Văn Đoan
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1963
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Giác Thành, TT Thích Từ Chiếu, HT Thích Từ Ngộ, ĐĐ Thích Hiển Thiện
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hiển Hạnh

THIỀN ĐỨC (Ni)
Địa chỉ : 716/1 Hậu Giang – ĐT : 8.754712
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : NT Thích nữ Như Huệ, quản lý chùa Từ Nghiêm kiêm giám viện Chùa Dược Sư
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Như Huệ
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Chơn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-1 ÂL giỗ NT Thích nữ Như Huệ, 19-6 ÂL giỗ HT Thích Khánh Hòa (Chùa Tuyên Linh)

TRANG NGHIÊM TÔN TỪ
Địa chỉ : 475/10 Hùng Vương – ĐT : 8.750810
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : Hội Trang Nghiềm
Hệ phái : HOA TÔNG
Quản tự : Cư sĩ Trang Chấn Tống

Phường 13

LONG NGUYÊN
Địa chỉ : 105 Bà Hom – ĐT : 8.776974
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : Cư sĩ Phạm Thị Phương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1986, 1997
Đặc điểm : Có nhóm từ thiện Phước Huệ – Ban hộ niệm khoảng 20 Phật tử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Thanh, ĐĐ Thích Huệ Hiển, ĐĐ Thích Bửu Giác, ĐĐ Thích Giác Mẫn, NS Thích nữ Tịnh Tâm, HT Thích Hiển Pháp (1965-1986)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Tắc Nhẫn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 25-10 ÂL giỗ vị sáng lập Chùa

Tịnh Xá NGỌC HÒA
Địa chỉ : 13/18 Tân Hòa Đông – ĐT : 8.753245
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : NS Thích nữ Diệu Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Liên (1965-1988)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Liên
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 4-7 ÂL giỗ NS Thích nữ Diệu Liên

Tịnh Xá NGỌC LÂM
Địa chỉ : 578/1 Hùng Vương – ĐT : 8.764260
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : SB Thích nữ Trí Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Huệ Liên (1962-1989)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ An Liên
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 4-8 ÂL giỗ SB Thích nữ Hụê Liên

THIỀN LÂM
Địa chỉ : 570/2 Hùng Vương – ĐT : 8.760141
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : HT Thích Trí Hưng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trí Hưng (1963-1986)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Viên Chánh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-9 ÂL giỗ HT Thích Trí Hưng

TRÚC LÂM
Địa chỉ : 570/10 Hùng Vương – ĐT : 8.763324
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : ĐĐ Thích Tín Đức
Hệ phái : NAM TÔNG
Năm trùng tu : 1982, 1992, 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Tín Đức, ĐĐ Thích Giác Lý, ĐĐ Thích Giác Niệm (1965-1982)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Phúc Hỷ
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-3 ÂL lễ hiệp kỵ Chư trụ trì tiền nhiệm, 08-10 Â: lễ dâng Y Kathina

Tịnh Xá TRUNG TÂM
Địa chỉ : 570/2F Hùng Vương – ĐT : 8.751839
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : HT Thích Giác Lý
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1981, 1998
Đặc điểm : Giáo đoàn 5 Hệ phái Khất Sĩ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Giác Lý
Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác Hà
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-2 ÂL giỗ HT Thích Giác Lý

Phường 14

KIỂN PHƯỚC
Địa chỉ : 80/3 Tân Hòa Đông – ĐT : 8.736146
Năm thành lập : Khoảng thế kỷ XVIII
Người sáng lập : Tổ Thiệt Thuận-Huệ Chương thuộc phái thiền Lâm Tế đời thứ 35 đặt tên Phước Điền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1971
Đặc điểm : Chùa còn có tên là Phước Điền, vị trí trước đây ở đường Bà Hom Q.6 ; Năm 1861 bị Pháp đốt cháy, 1863 Thiền sư Liễu Tâm-Mật Đa xây cất lại và đổi tên, tọa lạc tại vị trí ngày nay
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Tổ Tế Viên-Trừng Chiếu, Tổ Liễu Tâm-Mật Đa, Tổ Đạt Sanh-Chánh Minh, Tổ Đạt Bào-Bửu Tuyền, Tổ Đạt Chiếu-Tinh Điện, HT Ngộ Châu-Minh Lý, HT Chơn Tài-Định Huệ, HT Không Mỹ-Bửu Ngọc, HT Giác Thảo-Bửu Chơn
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Thông
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 2-7 ÂL giỗ HT Thích Bửu Chơn

Sắc tứ TỪ TÂN
Địa chỉ : 23 Tân Hóa – ĐT : 8.586033
Năm thành lập : 1752
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Di tích cổ – Năm 1752, Tổ Phật Ý xây dựng tại khu chợ Đũi, Cuối thế kỷ XIX dời về điểm hiện nay. Chùa được vua Gia Long sắc tứ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Tổ Phật Ý-Linh Nhạc, Tổ Thiệt Thành-Liễu Đạt, Tổ Chánh Trực-Tế Tín, Tổ Bổn Giác-Tế Chánh (Tăng Cang Chùa Thiên Mụ), Tổ Quảng Thông-Minh Đức, Tổ Định Huệ-Minh Tài, Tổ Từ Hóa-Như Bằng, Tổ Thiện Thi-Hồng Cử (1952-1978)
Trụ trì hiện nay : HT Thích Thiện Thành
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-6 giỗ Tổ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: