Đăng bởi: NT | 06/08/2007

Các chùa ở Quận 7 – TP.HCM

Quận 7 là một phần đất của Huyện Nhà Bè (Cũ) và được thành lập tháng 4 năm 1997. Quận 7 gồm 10 Phường, diện tích 35,9 Km2, dân số 98.380 người.

Về Phật Giáo, quận 7 có 17 Cùa, 2 Tịnh Xá, 1 Tịnh Thất và 119 Tăng Ni thường trú – tạm trú. Quận 7 có trường nuôi dạy trẻ mồ côi miễn phí Chùa Long Hoa, Lớp học tình thương Chùa Phước Thiện, 3 đạo tràng Bát quan trai, 1 Gia đình Phật tử, 32.000 tín đồ Phật tử

Những Ngôi Chùa tiêu biểu tại Quận 7:

­ Chùa Giác Huệ (Văn Phòng BĐDPGQ), Chùa Long Hoa Cổ tự ( di tích lịch sử và cơ sở từ thiện), Chùa Định Thành ( điểm ACKH của Chư Ni trong quận tổ chức liên tục trong nhiều năm), Quang Minh. Bửu Quang, Tân Long, Phước Thiện (cơ sở từ thiện xã hội)

Ban đại diện Phật Giáo quận 7 nhiệm kỳ I (1997-2002) chính thức hoạt động vào ngày 16-5-1997 với 8 thành viên, do HT Thích Viên Giác làm Chánh đại diện; TT Thích Đạt Phước, Phó đại diện; ĐĐ Thích Giải Thắng, Thư Ký.

(Tài Liệu Thống Kê Năm 1997)

Phường Phú Mỹ

GIÁC CHƠN
Địa chỉ : 60/6 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 2 – ĐT : 7.850179
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : HT Thích Viên Chơn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 2002
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Tiên
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-10 giỗ vị khai sơn

Tịnh Viện LIÊN HOA
Địa chỉ : 60/1 Khu Phố 2 – ĐT : 8.738976
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Hạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hạnh

LONG HOA Cổ Tự
Địa chỉ : 60/7 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 1 – ĐT : 8.262581
Năm thành lập : 1902
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1957, 1996
Đặc điểm : Chùa cổ – Di tích lịch sử – Có trường nuôi dạy trẻ mồ côi miễn phí do HT Thích Viên Giác thành lập
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đức Long
Trụ trì hiện nay : HT Thích Viên Giác
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-8 ÂL giỗ HT Thích Đức Long

Thiền Viện PHÁP HOA
Địa chỉ : 60/3 Khu Phố 2 – ĐT : 8.730693
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : TT Thích Chơn Phương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : TT Thích Chơn Phương

QUANG MINH
Địa chỉ : 31/1 Liên tỉnh 15, Khu phố 3
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : HT Thích Huệ Tín
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1987
Đặc điểm : Có đạo tràng từ bi Thủy Sám, Thành lập trên 18 năm
Trụ trì hiện nay : TT Thích Đạt Phước
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10-11 ÂL giỗ TT Thích Huệ Tín

Phường Tân Thuận Đông

GIÁC HUỆ
Địa chỉ : 5/8 Huỳnh Tấn Phát – ĐT : 8.720223
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : HT Thích Viên Giác
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Đặc điểm : Văn Phòng BĐDPG Q.7
Trụ trì hiện nay : HT Thích Viên Giác
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-4 ÂL giỗ HT Thích Giác Quang; 25-5 ÂL giỗ Tổ

QUAN ÂM
Địa chỉ : 27/128 ấp 1, Huỳnh Tấn Phát
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh An
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm thành lập : 1993
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh An

Phường Bình Thuận

THIÊN HOA
Địa chỉ : 34/9D Huỳnh Tấn Phát – ĐT : 8.722619
Năm thành lập : 1984
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Tấn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Tánh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-5 ÂL giỗ Tổ

THIÊN TRÚC
Địa chỉ : 28/19 Huỳnh Tấn Phát – ĐT : 8.733292
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : TT Thích Lãng Huỳnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1978, 1994, 1997
Đặc điểm : Hiện Chùa đang nuôi dạy khoảng 40 điệu
Trụ trì hiện nay : TT Thích Lãng Huỳnh

Phường Tân Kiểng

BỬU QUANG
Địa chỉ : 39/1 Khu Phố 1, Trần Xuân Soạn – ĐT : 8.721593
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : HT Thích Quang Lý
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1982
Đặc điểm : Có GĐPT gồm 50 đòan sinh
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích An Phổ
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giải Thắng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-1 ÂL giỗ TT Thích An Phổ, 19-6 ÂL giỗ HT Thích Quang Lý

Tu Viện ĐỊNH THÀNH
Địa chỉ : 12/6 Khu Phố 2 – ĐT : 7.712286
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : HT Thích Nhật Thiện
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968, 1982, 1987, 1998
Đặc điểm : Điểm ACKH hằng năm của Chư Ni trong quận – Có đạo tràng tu Bát quan trai
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Nhật Xuân
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Mỹ Lệ

LINH ĐỨC
Địa chỉ : 22/14 đường số 15
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : SC Thích nữ Minh Ngọc
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1974
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Minh Ngọc

Tịnh Thất LIÊN HOA
Địa chỉ : 60/1 Khu Phố 2 Trần Xuân Soạn – ĐT : 8.722619
Năm thành lập : 1991
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Có lớp dạy may miễn phí cho người nghèo
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Diệu Không
Quản tự : SC Thích nữ Huệ Âm

TÂN LONG
Địa chỉ : 9-11/5 đường số 5, Khu Phố 2 – ĐT : 7.712131
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm thành lập : 1979
Đặc điểm : Có đạo tràng tu Bát quan trai – Có cơ sở từ thiện Xã Hội
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Ân, TT Thích Tâm Hồng
Trụ trì hiện nay : TT Thích Long Trình
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 26-1 ÂL giỗ ĐĐ Thích Thiện Ân

Phường Tân Thuận Tây

THIÊN ÂN
Địa chỉ : KC2 Liên Tỉnh Lộ 15 – ĐT : 8.721075
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : HT Thích Chánh Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1987, 1994
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chánh Quang
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hồng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-10 ÂL giỗ HT Thích Chánh Quang

TAM BỬU
Địa chỉ : 78/4 Trần Xuân Soạn, khu Phố 4 – ĐT : 8.720936
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hòa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1978
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hòa

Phường Tân Qui

PHƯỚC THIỆN
Địa chỉ : 398/9 đường số 3 – ĐT : 8.720398
Năm thành lập : 1982
Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Châu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989
Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện – Lớp học tình thương
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngọc Châu
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 2-10 ÂL giỗ Tổ, 18-7 ÂL kỷ niệm ngày thành lập phòng thuốc từ thiện

Phường Tân Hưng

KIỀU ĐÀM NI TỰ
Địa chỉ : 83/6 Trần Xuân Soạn – ĐT : 7.710078
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Tuấn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm thành lập : 1988
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Tuấn
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Lượng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-3 ÂL giỗ Tổ

Tịnh Xá NGỌC ÂN
Địa chỉ : 13/20 Trần Xuân Soạn – ĐT : 8.720353
Năm thành lập : 1945
Người sáng lập : SB Thích nữ Hạnh Huệ
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1991
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Hệ phái khất sĩ – Chùa Vĩnh Long cũ (1945-1986)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Hạnh Huệ, ĐĐ Thích Tấn Tâm, TT Thích Pháp Tuệ
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Cẩm Liên
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-2 ÂL giỗ SB Thích nữ Hạnh Huệ

Phường Tân Phong

Tịnh Xá NGỌC QUI
Địa chỉ : 288/6 Hương lộ 34 – ĐT : 8.736007
Năm thành lập : 1978
Người sáng lập : TT Thích Giác Thế
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1981
Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Hiếu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL giỗ Tổ


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: