Đăng bởi: NT | 06/08/2007

Các chùa ở Quận 8 – TP.HCM

Quận 8 là quận vùng ven, nửa thôn quê nửa thành thị, Sông nước kênh rạch nhiều, tương đối hiểm trở. Quận 8 gồm 16 phường, diện tích 18,8 Km2, dân số khoảng 347.097 người.

Về Phật Giáo, quận 8 có 56 Tự Viện (2 Tịnh Xá, 4 Tịnh Thất, 2 Niệm Phật Đường và 6 Chùa Hoa) nằm rải rác trong địa bàn quận, có một nhà dưỡng lão Chùa Pháp Quang, một lớp SCPH, một lớp giáo lý, một lớp tu thiền Thái Tuệ và điểm thọ Bát quan trai. Quận 8 có khoàng 257 Tăng Ni thường trú, tạm trú và khoảng trên 100.000 Tín đồ Phật tử.

Ban đại diện Phật Giáo Q.8 nhiệm kỳ I thành lập năm 1981. Nhiệm Kỳ V (1997-2002) hiện nay gồm 9 thành viên, do TT Thích Huệ Văn, Chánh đại diện; TT Thích Thiện Lương, Phó đại diện; ĐĐ Thích Hiển Đức, Thư Ký.

Các Chùa tiêu biểu tại Q.8

_ Dạng Chùa Cổ: An Phú, Đông Phước, Từ Thòan, Huệ Lâm (Văn Phòng BĐDPG và lớp SCPH)
_ Di tích Lịch Sử Cách mạng: Pháp Quang (P.5) và Thiên Phước (P.6)
_ Thăng Cảnh: Chùa Long Hoa (Chùa Hoa) – P.15
_ Điểm ACKH tổ chức liên tục nhiều năm: An Phú, Pháp Quang, Hụê Lâm, Bửu Quang
_ Từ Thiện Xã Hội: Chùa Pháp Quang có nhà Dưỡng Lão.

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

Phường 1

GIÁC HUỆ
Địa chỉ : 198/55 Dương Bá Trạc – ĐT : 8.511106
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : HT Thích Nhật Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1982
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Nhật Quang
Quản tự : SC Thích nữ Diệu Trinh
Các ngày lễ lớn trong năm : 13-3 ÂL, 12-8 ÂL giỗ Tổ, 9-9 ÂL giỗ TT Thích Nhật Quang

TỪ HIẾU
Địa chỉ : 59 Lô D, Dương Bá Trạc – ĐT : 8.568346
Năm thành lập : 1974
Người sáng lập : TT Thích Pháp Châu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Đặc điểm : Có Ban hộ niệm
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Pháp Châu
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Lý

Phường 2

KIM LIÊN
Địa chỉ : 64 Nguyễn Thị Tần – ĐT : 8.517281
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : ĐĐ Thích Như Tuyên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1981
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Như Tuyên
Quản tự : ĐĐ Thích Giải Đồng

Tịnh Thất PHÁP THỦY
Địa chỉ : 198B/43 Dương Bá Trạc – ĐT : 8.517540
Năm thành lập : 1986
Người sáng lập : Phật tử Dương Thị Châu (Huệ Đức)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 2002
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ An Quang
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 26-10 ÂL giỗ vị sáng lập Chùa

TỪ THẠNH
Địa chỉ : 125/47 Âu Dương Lân – ĐT : 8.515821
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : TT Thích Nhựt Hòa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1974
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Nhựt Hòa
Quản tự : ĐĐ Thích Chơn Đạt
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-7 ÂL giỗ TT Thích Nhựt Hòa

Phường 3

HẢI ĐỨC
Địa chỉ : 154/102/40B Âu Dương Lân – ĐT : 8.517914
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : ĐĐ Thích Chơn Tánh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Chơn Tánh

HƯƠNG TÍCH
Địa chỉ : 225 ÂU Dương Lân nối dài – ĐT : 8.515461
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : TT Thích Đồng Hạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1975, 1977, 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Đồng Hạnh (1968-1975)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Chơn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

LINH PHƯỚC
Địa chỉ : 139 Dạ Nam (Cầu Chữ Y) – ĐT : 8.515497
Năm thành lập : 1947
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1987, 1993
Đặc điểm : Chùa trước có tên là Bảo Quốc
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Chí
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tắc Thanh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-1 ÂL giỗ HT Thích Thiện Chí, 21-3 ÂL giỗ NS Thích nữ Đạt Ân

PHÁP HƯNG
Địa chỉ : 278 Phạm Thế Hiển – ĐT : 8.515900
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : Phật tử địa phương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Trụ trì hiện nay : TT Thích Bửu Thắng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9,10-10 ÂL giỗ Tổ

Niệm Phật Đường VẠN HẢI
Địa chỉ : 432 Phạm Thế Hiển – ĐT : 8.516786
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : Phật tử địa phương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Nhàn
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hiển Định
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-3 ÂL và 25-6 ÂL giỗ Tổ

Phường 4

BỬU QUANG
Địa chỉ : 73 đường 16 – ĐT : 8.569399
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : HT Thích Thiện Kỷ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1983, 1994, 2002
Đặc điểm : Có đạo tràng Bát quan trai – Lớp giáo lý cho Phật tử – Ban hộ niệm
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Kỷ
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Tường
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-4 ÂL và 12-6 ÂL giỗ Thầy Tổ

TỪ PHƯỚC
Địa chỉ : 574/6 Phạm Thế Hiển – ĐT : 8.500850
Năm thành lập : 1920
Người sáng lập : HT Thích Thiện Đạo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989
Đặc điểm : Chùa Kiến trúc theo dạng cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Đạo, ĐĐ Thích Thiện Hoa
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Lương
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-6 ÂL giỗ Tổ Khai Sơn

VẠN LIÊN
Địa chỉ : 127-129 Đào Cam Mộc – ĐT : 8.502983
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : HT Thích Hân Hiền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1970, 2002
Viện Chủ : HT Thích Thân Hiền
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hiền Thủ
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 6-8 ÂL giỗ Đức Liên Tông Sơ Tổ Huệ Viễn

Phường 5

LIÊN HOA
Địa chỉ : 85/122 Bùi Minh Trực – ĐT : 8.503343
Năm thành lập : 1971
Người sáng lập : TT Thích Giác Khánh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992, 1997
Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác Khánh

LINH BỬU
Địa chỉ : 71/9 Bông Sao – ĐT : 8.500864
Năm thành lập : 1959
Người sáng lập : Cư sĩ Phạm Văn Ích
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1973, 1995, 1998
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Khánh
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Tài
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 22-6 ÂL, 22-7 ÂL và 19-12 ÂL giỗ Tổ

PHÁP QUANG
Địa chỉ : 71 Liên Tỉnh Lộ 5 – ĐT : 8.504622
Năm thành lập : 1942
Người sáng lập : NT Thích nữ Đạt Đạo, HT Thích Đạt Hảo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1966, 2001
Đặc điểm : Di tích lịch sử – Có đạo tràng Bát quan trai – Nhà Dưỡng Lão
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Đạt Đạo, HT Thích Đạt Hảo
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tắc Thinh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-1 ÂL giỗ NS Tánh Niêm tự Đạt Phật, 23-3 ÂL giỗ NS Tánh Sanh tự Đạt Ân, 1-4 ÂL giỗ NT Thích nữ Đạt Đạo, 3-7 ÂL giỗ NS Tánh Diệu tự Đạt Âm, 9-8 ÂL giỗ HT Thích Đạt Hảo, 15-11 ÂL giỗ Thầy Tánh Từ tự Đại Bi

THIỀN LÂM
Địa chỉ : 306 Chánh Hưng – ĐT : 8.569171
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : HT Thích Tinh Hạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992, 1995
Đặc điểm : Có đạo tràng tu thiền “Thái Tuệ”
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tịnh Hạnh
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hảo
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 22-4 ÂL giỗ HT Thích Tịnh Hạnh

Phường 6

PHỔ CHIẾU
Địa chỉ : 1483 Phạm Thế Hiển – ĐT : 9.810194
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : HT Thích Hụê Chiếu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Chiếu
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Dũng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-4 ÂL giỗ HT Thích Huệ Chiếu

PHỔ ĐÀ SƠN
Địa chỉ : 1491/21 Phạm Thế Hiển – ĐT : 9.814003
Năm thành lập : 1971
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Ngọc
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1981, 2000
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Diệu Ngọc
Trụ trì hiện nay : TT Thích An Tạng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10, 12-4 ÂL giỗ Tổ Đông Sơn-Huệ Hưng, 13-9 ÂL giỗ Tổ Thiền Lâm

THIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : 1581 Phạm Thế Hiển – ĐT : 9.810300
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : Hội Cư sĩ Q.8
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1956
Đặc điểm : Di tích lịch sử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Sơn
Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhật Hiện
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 20-7 ÂL giỗ Tổ

TỪ THOÀN
Địa chỉ : 2347/72 Phạm Thế Hiển
Năm thành lập : 1946
Người sáng lập : HT Thích Hồng Nhơn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1967, 1983
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Nhơn
Quản tự : Ban Trưởng Tử
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-7 ÂL và 30-9 ÂL giỗ Tổ

Phường 7

TỪ QUANG
Địa chỉ : 191 Ba Tơ
Năm thành lập : Thế Kỷ XIX
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1957, 1997
Đặc điểm : Thuộc dạng Chùa Cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Võ, HT Thích Nhựt Sanh
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Huệ
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 20-7 ÂL và 9-9 ÂL giỗ Tổ

Phường 9

GIÁC LINH
Địa chỉ : 564 bis/9 Hưng Phú – ĐT : 8.862014
Năm thành lập : 1956
Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Văn Muồi
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1969
Đặc điểm : Có Ban hộ niệm gồm 50 Phật tử
Trụ trì hiện nay : HT Thích Thiện Chơn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 30-2 ÂL giỗ Thầy Tổ

GIÁC QUANG
Địa chỉ : 366/286 Nguyễn Duy
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : TT Thích Thiện Tâm (Trí Thượng)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thiện Tâm
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Hữu

LONG VÂN
Địa chỉ : 502C/2 Hưng Phú – ĐT : 8.595597
Năm thành lập : 1945
Người sáng lập : HT Thích Thiện Từ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Từ
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Nhựt
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-9 ÂL giỗ HT Thích Thiện Từ

LỘC GIẢ
Địa chỉ : 554 Hưng Phú
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : TT Thích Hộ Tông
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 2002
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Hộ Tông
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Truyền Liên
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 1-1 ÂL, 8-1 ÂL, 19-2 ÂL, 19-6 ÂL, 25-7 ÂL, 19-9 ÂL, 15-10 ÂL lễ hội và giỗ Tổ

Niệm Phật Đường NGUYỄN DUY
Địa chỉ : 76 Nguyễn Duy
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : Phật tử Nguyện Thị Huệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 2002
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Hải
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Bửu Trung
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-7 ÂL giỗ Tổ

PHÁP THẠNH
Địa chỉ : 106/170 Nguyễn Duy – ĐT : 8.598868
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : TT Thích Thiện Chơn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm thành lập : 2001
Quản tự : ĐĐ Thích Trung Bồn

PHỔ MINH
Địa chỉ : Số 4 đường 107 Hưng Phú – ĐT : 8.595651
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : TT Thích Giác Hải
Hệ phái : KHẤT SĨ
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Thanh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL và 25-5 ÂL giỗ Tổ

Phường 10

AN PHÚ
Địa chỉ : 24 Chánh Hưng – ĐT : 8.563167
Năm thành lập : gần 200 năm
Người sáng lập : HT Thích Thanh Đức
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1966, 1988
Đặc điểm : Chùa cổ – Chùa tiêu biểu của Q.8 – Có khóa tu Phật thất – Có Ban hộ niệm và đạo tràng Bát quan trai – Có lớp giáo lý
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thanh Đức, HT Thích Từ Bạch…
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hiển Đức
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-01 ÂL giỗ HT Thích Giác Thành, 25-5 ÂL giỗ chư Tổ, 18-6 ÂL giỗ HT Thích Từ Bạch

ĐỊNH PHƯỚC
Địa chỉ : 640/652B Dạ Nam
Năm thành lập : 1935
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968
Đặc điểm : Gốc Chùa Ông Táo
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tắc Bổn

NGUYÊN SƠN Cổ Tự
Địa chỉ : 415-416-417 Ba Đình
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : Cư sĩ Quách Hớn Lâm cùng nhóm Phật Tử
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Quản tự : Ban hộ tự Người Hoa

Tịnh Xá TỪ PHƯỚC
Địa chỉ : 640/671 Nguyễn Duy – ĐT : 8.860651
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : Hội Cư sĩ
Hệ phái : HOA TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Đạo

Phường 11

HUỆ LÂM
Địa chỉ : 154 Tùng Thiện Vương – ĐT : 8.564472
Năm thành lập : 1780
Người sáng lập : Bà Chiêm Thị Mai
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1912, 1952, 1963, 1970, 1988, 1991, 1995
Đặc điểm : Tại chùa có tấm biển bằng gỗ khắc 5 chữ “Sắc tứ Huệ Lâm tự” của Vua khải định phong tặng – VP BĐDPG Q.8 – ĐT : 8.555041 – Lớp SCPH quận 8
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Cẩn, HT Thích Hoằng Ân, HT Thích Hoằng Nghĩa, HT Thích Quảng Thành, HT Thích Thiện Sự
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Giác Nhẫn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 17-5 ÂL giỗ SB Thích nữ Giác Thiên, 28-9 ÂL giỗ HT Thích Hồng Cẩn, 4-10 ÂL giỗ SB Thích nữ Như Thái

Phường 12

KHẢ DIỆU ĐÀN
Địa chỉ : 158 Cần Giuộc
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : Hội Phật Giáo Hoa Tông
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1973
Quản tự : Ban Hộ Tự Người Hoa

LINH PHƯỚC ĐÀN
Địa chỉ : 852 Nguyễn Duy – ĐT : 8.546051
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : Cư sĩ Diệp Tòng
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Quản tự : Cư sĩ Diệp Tòng

Phường 13

BÌNH HÒA
Địa chỉ : 745 Bến Bình Đông – ĐT : 8.554981
Năm thành lập : 1901
Người sáng lập : Hội Hương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1901, 1967, 1998, 2001
Gốc miếu Ông Địa xây dựng vào thế kỷ XIX
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hoằng Đức (1955-1967)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Trí Thượng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 26-9 ÂL giỗ Thầy Tổ

CHÚNG ĐỨC THIỆN ĐƯỜNG
Địa chỉ : 43/11 Mạc Vân – ĐT : 8.579818
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : Cư sĩ Châu Tăng Đức
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1968
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Quản tự tiền nhiệm : Cư Sĩ Châu tăng Đức
Quản tự : Cư sĩ Châu Văn Định
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 20-7 ÂL giỗ vị sáng lập chùa

Phường 14

LÂM QUANG
Địa chỉ : 301/117/H70 Bến Bình Đông – ĐT : 8.549467
Năm thành lập : 1948
Người sáng lập : NS Thích nữ Truyền Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Truyền Trí
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Tuyến
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-2 ÂL giỗ Tổ

PHÁP MINH
Địa chỉ : 2F Bến Bình Đông – ĐT : 9.500950
Năm thành lập : 1947
Người sáng lập : HT Thích Hồng Năng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Năng
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Huệ

THIÊN TRƯỜNG
Địa chỉ : 43H Bến Nguyễn Duy – ĐT : 8.862162
Năm thành lập : 1940
Người sáng lập : HT Thích Pháp Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1961
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Phước Hạnh
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Minh, HT Thích Pháp Dõng, HT Thích Thiện Nhuận
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 2-5 ÂL, 5-9 ÂL giỗ Tổ

Phường 15

ĐÔNG PHƯỚC
Địa chỉ : 374 Bến Bình Đông – ĐT : 8.861337
Năm thành lập : 1783
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1963, 1969
Đặc điểm : Chùa Cổ – Có Ban hộ niệm
Trụ trì hiện nay : HT Thích Tắc Thành
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-11 ÂL và 6-12 Âl giỗ thân sinh trụ trì

GIÁC NGẠN
Địa chỉ : 166/10 Bến Nguyễn Duy – ĐT : 8.861881
Năm thành lập : 1948
Người sáng lập : Giáo Thọ Thích Hồng Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Đặc điểm : Có Ban Hộ niệm
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Giáo Thọ Thích Hồng Quang
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hồng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 3-3 ÂL và 14-6 ÂL giỗ Tổ

GIÁC QUANG
Địa chỉ : 47 Lương Văn can – ĐT : 8.549247
Năm thành lập : 1945
Người sáng lập : HT Thích Quang
Hệ phái : NAM TÔNG
Năm trùng tu : 1950
Đặc điểm : Kiến trúc theo Kiểu Hệ phái Nam Tông
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quang, HT Thích Tịnh Tuệ, TT Thích Giác Nhẫn, TT Thích Giác Chơn
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Đạt
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 11-10 ÂL lễ dâng Y Kathina, 26-5 ÂL giỗ HT Thích Giác Trung

LONG HOA
Địa chỉ : 360A Bến Bình Đông – ĐT : 8.547311
Năm thành lập : 1959
Người sáng lập : HT Thích Siêu Trần, Nguyên Chủ Tịch Giáo hội Phật Giáo Hoa Tông
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1996, 1997, 2000
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Chùa Cổ Trung Hoa
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Siêu Trần (1964-1976)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Công
Các ngày lễ lớn trong năm : Mùng 10 ÂL hàng tháng, ngày Pháp hội của Chùa

LONG THỌ
Địa chỉ : 203/7A Nguyễn Duy – ĐT : 8.866727
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : SC Thích nữ Mỹ Tín
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Ngộ

Tịnh Xá NGỌC QUANG
Địa chỉ : 262 Bến Nguyễn Duy – ĐT : 8.862758
Năm thành lập : 1971
Người sáng lập : HT Thích Giác Nhiên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Giác Linh, ĐĐ Thích Giác Ngỡi
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Vạn Liên
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-3 ÂL và 16-5 ÂL giỗ thân sinh trụ trì

Tịnh Xá Ngọc Sơn
Địa chỉ : 361/19/2 Bến Bình Đông
Năm thành lập : 1941
Người sáng lập : Phật tử Ngô Văn Hợi
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1953, 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Huỳnh Liên, NS Thích nữ Diệu Liên, NS Thích nữ Minh Liên
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hòa Liên

PHÁP BỬU
Địa chỉ : 20/19 Bến Mễ Cốc – ĐT : 8.753219
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : TT Thích Nguyệt Tịnh
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm thành lập : 1994
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Nguyệt Tịnh
Trụ trì hiện nay : TT Thích Pháp Không (Viên Tịch)

PHÁP THIỀN
Địa chỉ : 10/18 Bến Bình Đông – ĐT : 8.864764
Năm thành lập : 1940
Người sáng lập : NS Thích nữ Đạt Hòa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1969, 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Đạt Hòa
Quản tự : BĐDPG quận 8 quản lý

PHÁP TỰU
Địa chỉ : 10/63 Bến Bình Đông (Sau Chợ Bình Đông) – ĐT : 9.500477
Năm thành lập : 1946
Người sáng lập : HT Thích Đạt Trung
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1963, 1969
Đặc điểm : Có lớp giáo lý – Đạo tràng Bát quan trai gồm 30 Phật tử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Trung
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tắc Liên
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-7 ÂL giỗ HT Thích Đạt Trung

PHỔ ĐÀ (Ni)
Địa chỉ : 46 Lương Văn Can – ĐT : 8.866986
Năm thành lập : 1930
Người sáng lập : Cư sĩ Võ Thị Tám
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giải Ngộ
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Huệ

Phường 16

ĐỊNH LÂM
Địa chỉ : 8 Bến Phú Định
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : Cư sĩ Tăng Thị Chín (Đồng Thể)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Cư sĩ Tăng Thị Chín
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23, 24-4 ÂL cúng kỳ yên

Tịnh Thất THƯỜNG QUAN
Địa chỉ : 2A Bến Phú Định – ĐT : 8.571066
Năm thành lập : 1983
Người sáng lập : ĐĐ Thích Chơn Tịnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Chơn Tịnh

VIÊN GIÁC (Ni)
Địa chỉ : 01 An Dương Vương – ĐT : 8.753437
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : NT Thích nữ Như Hoa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Như Hoa
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Thuận
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-3 ÂL và 29-3 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hòa và SB Thích nữ Như Nghĩa


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: