Đăng bởi: NT | 06/08/2007

Các chùa ở Quận Củ Chi – TP.HCM

QUẬN CỦ CHI.

Củ Chi Huyện ngoại thành vùng ven biên, được mệnh danh là “Đất thép thành đồng”, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất qua cuộc chiến tranh chống Mỹ.

Địa bàn Củ Chi tương đối rộng, gồm 20 Xã, 1 Thị Trấn, diện tích 428,5 Km2, dân số 267.026 người.

Huyện Củ Chi có 29 ngôi Chùa với 79 Tăng Ni thường trú-tạm trú (theo Hệ Phái Bắc Tông) và khoảng 10.000 Tín đồ Phật tử. Các Tự Viện tọa lạc tại các Thôn Xã xa xôi, kinh tế chủ yếu sống bằng nghề nông. Các Chùa tiêu biểu tại Huyện gồm: Phước Quang (Văn Phòng BĐDPG huyện), Bửu Ân, Hoằng Linh. Linh Sơn,Giác Quang, Phước Linh, Phước Lâm, Giác Nguyên… thuộc dạng Chùa làng cổ và Di tích lịch sử. Chùa Phước Quang là điểm an cư tập trung của Chư Tăng Ni trong huyện, do BĐDPG tổ chức hàng năm.

Ban ĐDPG huyện nhiệm Kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm Kỳ V (1997-2002) do Cố HT Thích Quảng Tường lam Chánh đại diện; TT Thích Huệ Nghi. Phó đại diện. Văn Phòng BĐDPG huyện Củ Chi đặt tại Chùa Phước Quang.

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

Thị Trấn Củ Chi

GIÁC QUANG
Địa chỉ : Khu Phố 2 – ĐT : 8.923162
Năm thành lập : 1880
Người sáng lập : Phật tử Lê Văn Vàng (Pháp Danh Liễu Vạn)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1951
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Liễu Vạn, Huệ Chơn, Trí Tuệ (1950-1971)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Bửu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27, 28-5 ÂL giỗ Thầy Tổ

PHÁP HÒA
Địa chỉ : 220/3 Khu Phố 2
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Thị Lã (Pháp Danh Lãng Ân)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Đạt Tâm

Xã Tân An Hội

PHÁP HIỆP
Địa chỉ : 84/1 ấp Hậu – ĐT : 8.921641
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : Phật tử Trần Văn Như
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Đạt Tâm, SB Thích nữ Đạt An
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tắc Thời
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-5 ÂL giỗ vị sáng lập Chùa

Xã Tân Thông Hội

Tịnh Thất LINH HUỆ
Địa chỉ : 216/4 ấp Tân Lập
Năm thành lập : 1974
Người sáng lập : NS Thích nữ Hông Lượng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1984
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Hồng Lượng
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhựt Vạn

Tịnh Thất PHÁP ÂM
Địa chỉ : Ấp Trung
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : Thích nữ Tắc Lộc
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thích nữ Tắc Lộc
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tắc Lễ
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Thất PHÁP THÀNH
Địa chỉ : Ấp Thượng
Năm thành lập : 1997
Người sáng lập : ĐĐ Thích Tắc Hiệp
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Thất PHÁP QUANG
Địa chỉ : 114/4A ấp Tân Lập – ĐT : 8.923525
Năm thành lập : 1987
Người sáng lập : NS Thích nữ Tắc Thinh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Thinh
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chúc Liên
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10-5 ÂL giỗ Thầy Tổ

PHƯỚC QUANG
Địa chỉ : 100/7 ấp Tân Lập – ĐT : 8.920499
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : HT Thích Quảng An
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Văn Phòng BĐDPG Huyện Củ Chi
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quảng An, HT Thích Quảng Tường (1970-1975)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích An Tín
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-8 ÂL giỗ HT Thích Quảng An

Xã Tân Phú Trung

GIÁC NGUYÊN
Địa chỉ : 246/C2 ấp Bến Đò – ĐT : 8.922322
Năm thành lập : 1896
Người sáng lập : Ông Nguyễn Văn Đinh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1970
Đặc điểm : Trước đây, Chùa còn có tên là Giác Tánh
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Ông Nguyễn Văn Đinh, HT Thích Thiện Thắng, NS Thích nữ Diệu Đức (1896-1996)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tắc Vân
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 28-1 ÂL, 7-5 ÂL, 27-5 ÂL, 27-7 ÂL giỗ Thầy Tổ và lễ kỷ niệm thành lập Chùa

PHỔ HƯƠNG
Địa chỉ : Ấp Bến Đò
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Hương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Hương
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Phước Hiệp

PHƯỚC VIÊN
Địa chỉ : ấp Phước Hòa
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : ĐĐ Thích An Hiền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích An Hiền
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 25-9 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Thái Mỹ

NGỘ PHÁP
Địa chỉ : Ấp Bình Thượng
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : Lê Văn Đệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1988
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Quảng Nghĩa, SC Thích nữ Diệu Ngộ (1960-1988)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Huệ
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10-1 ÂL giỗ Thầy Tổ

PHƯỚC KHÁNH
Địa chỉ : Ấp Mỹ Khánh A
Năm thành lập : 1935
Người sáng lập : HT Thích Chơ Hảo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chơn Hảo, HT Thích Từ Phong, TT Thích Thiện Tánh (1935-1969)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Trí Thiền
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-7 ÂL giỗ HT Thích Chơn Hảo

Xã Trung Lập Ha

PHƯỚC LÂM
Địa chỉ : Ấp Trung Hòa – ĐT : 8.926619
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : HT Thích Đạt Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Đặc điểm : Di tích lịch sử – Chùa còn có tên là Chùa Phật nổi, vì có tượng Phật nặn bằng đất sét
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Minh
Trụ trì hiện nay : HT Thích Hiệp Thiện
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5, 21-3 ÂL giỗ Tổ

Xã An Nhơn Tây

HOẰNG LINH
Địa chỉ : Ấp Chợ Cũ – ĐT : 7.946466
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : HT Thích Đạt Dương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1976, 1998
Đặc điểm : Di tích lịch sử – Chùa trước đây còn có tên là Linh Thông
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thiện Chiểu, SC Thích nữ Diệu Viên, HT Thích Quảng Tường
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Củ Chi quản lý
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 7-6 ÂL và 29-6 ÂL giỗ Tổ

Xã Phú Hòa Đông

BỬU ÂN
Địa chỉ : Ấp Phú An – ĐT : 8.928742
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : HT Thích Đạt Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Đặc điểm : Di tích lịch sử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Trí, ĐĐ Thích Thiện Chi
Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Nghi
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 7-6 ÂL giỗ Tổ

Tịnh Thất LINH QUANG
Địa chỉ : Ấp Bến Cỏ – ĐT : 8.928781
Năm thành lập : 1988
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Phong
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Phong

LINH SƠN
Địa chỉ : Ấp Phú Lợi – ĐT : 8.928088
Năm thành lập : 1806
Người sáng lập : Dân làng xây dựng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1927, 1972
Đặc điểm : Chùa cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Chư Tổ : Thế Phổ, Huệ Trường, Bảo Lợi, Quảng Đạt, Mỹ Huê, Phước Quang, Huệ Thành, Huệ Châu, Hoằng Liên
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Trí Hoa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-2 ÂL giỗ Tổ

Xã Tân Thạnh Đông

PHƯỚC LINH Cổ Tự
Địa chỉ : Ấp 11
Năm thành lập : 1798
Người sáng lập : Tỳ Kheo Thích Thiện Ngươn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Đặc điểm : Chùa cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Tỳ Kheo Thích Thiện Ngươn, Tỳ Kheo Thích Bửu Lợi
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Bửu Thân
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23, 24-9 ÂL giỗ Tổ

TÂN PHƯỚC
Địa chỉ : Ấp 5 – ĐT : 8.928790
Năm thành lập : 1920
Người sáng lập : Lê Văn Kiên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1965, 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tánh, TT Thích Minh Nghiêm, ĐĐ Thích Minh Khai, TT Thích Huệ Phát
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Quảng Thạnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 30-7 ÂL giỗ Tổ

TỪ GIÁC
Địa chỉ : ẤP 10 – ĐT : 7.952035
Năm thành lập : 1948
Người sáng lập : HT Thích Đạt Dương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968, 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Tỳ Kheo Thích Thiện Kim, Tỳ Kheo Thích Thiện Chi, Tỳ Kheo Thích Thiện Chiếu
Quản tự : Ban Hộ Tự

Xã Hòa Phú

KHÁNH ĐỨC
Địa chỉ : Ấp 2
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm thành lập : 1898
Người sáng lập : HT Thích Thiện Hòa
Năm trùng tu : 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Hòa
Năm trùng tu : 1997
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Viên Định

PHƯỚC HÒA
Địa chỉ : Ấp 1 – ĐT : 8.927956 – 8.928725
Năm thành lập : 1959
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hưng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972, 1992
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hưng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-5 ÂL giỗ Tổ

Xã Bình Mỹ

BỬU CHÂU
Địa chỉ : Ấp 4
Năm thành lập : 1981
Người sáng lập : HT Thích Thiện kỷ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Kỷhn SC Thích nữ Diệu Chơn

Tịnh Xá NGỌC LINH
Địa chỉ : 208 Ấp 2
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : SC Thích nữ Linh Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1996
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Linh Liên

Tịnh Thất NHƯ Ý
Địa chỉ : Ấp 4
Năm thành lập : 1980
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Hương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hương

Tịnh Thất THIÊN HƯNG
Địa chỉ : Ấp 8 – ĐT : 7.100536
Năm thành lập : 1976
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Thắng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Thắng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-7 ÂL giỗ Sa Di Ni Thích nữ Diệu Đạt

THỚI SƠN
Địa chỉ : Ấp 2 – ĐT : 8.928578
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : HT Thích Đạt Phẩm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : HT Thích Đạt Phẩm

VẠN LINH
Địa chỉ : Ấp 4 – ĐT : 8.927278
Năm thành lập : 1920
Người sáng lập : HT Thích Thiện Pháp
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1976
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Pháp
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Phú
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-3 ÂL giỗ ĐĐ Thích Thiện Pháp

Tịnh Thất VẠN PHƯỚC
Địa chỉ : Ấp 4
Năm thành lập : 1996
Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Thị Hà
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngộ Liên

Xã Phước Vĩnh An

PHƯỚC HỘI
Địa chỉ : Ấp 4
Năm thành lập : 1910
Người sáng lập : Thầy Thích Thiện Huệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1970
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thầy Bồng, Thầy Thích Giác Hương, Thầy Thích Thiện Huệ
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Củ Chi quản lý

Xã Trung An

HỘI HƯNG
Địa chỉ : Ấp Chợ Trung An – ĐT : 8.927304
Năm thành lập : 1940
Người sáng lập : Bùi Văn Ri và Bùi Văn Tiền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1983, 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Củ Chi quản lý
Trụ trì hiện nay : Tỳ Kheo Thích Quảng Trọng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 3-10 ÂL giỗ vị khai sơn chùa

PHÁP BỬU
Địa chỉ : Ấp Thạnh An
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : Tỳ Kheo Thích Minh Lạc
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Tỳ Kheo Thích Minh lạc
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Giác


Responses

  1. các bạn đi từ thiện nhé


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: