Đăng bởi: NT | 06/08/2007

Chùa ở các Tỉnh tại Việt Nam

NHA TRANG – KHÁNH HOÀ

Thành Phố Nha Trang

Niệm Phật đường A Dục Vương
Đường Mạc Đỉnh Chi
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa An Dưỡng
TT. Thích Tâm Trí
Thôn Thái Thông, Vĩnh Thái
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ÐT: (58) 890 228

Chùa An Tường
Sư Cô Thích Nữ Minh Liễu
Tổ 32, Khóm. Trương Phúc, P.Vĩnh Phước
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ÐT: (58) 832 179

Chùa Bà Thiên Hậu Hải Nam
Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp
ĐT: 824462

Chùa Bửu Phước
T 12, Phương Mai, V. Phước,TP Nha Trang
ĐT: 832591
Chùa Cấp Cô Độc
32 Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang
ĐT: 814263

Chùa Chánh Quang
40 Hùng Vương-nối dài, TP Nha Trang
ĐT: 811855

Chùa Chí Lý
T4 Nguyễn Khuyến-Tây Nam, TP Nha Trang
ĐT: 833177

Chùa Diệu Pháp
32/4C, Quang Trung, TP Nha Trang
ĐT: 823414

Chùa Diệu Quang
38B Lê Hồng Phong, P. Phước Hải
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Đông Phước
20/7, Đông Phước, TP Nha Trang
ĐT: 882321

Chùa Hải Quang
Đèo Rù Rì, TP Nha Trang
ĐT: 832288

Chùa Hải Ấn
T8 Tháp Bà,Vĩnh Phước, TP Nha Trang
ĐT: 832443

Chùa Hải Ấn
T40 Sơn Thủy ,Vĩnh Phước, TP Nha Trang
ĐT: 833101

Chùa Hải Ðức
Tỳ Kheo Thích Minh Châu
51 Hải Ðức, P. Phương Sơn
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Hoa Quang
T2 Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang
ĐT: 890680

Chùa Hội Phước (Chùa Cát)
TT. Thích Quảng Thiện
153/2 Hoàng Văn Thụ, P. Phương Sài
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 827402-814383

Chùa Hưng Sơn Tự
T27 Trường Phúc, Vĩnh Phước, TP Nha Trang
ĐT: 835092

Chùa Kim Long
T2 Vĩnh Điềm,Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 813589

Chùa Kim Quang
17 Đường Mê Linh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 511098

Chùa Kim Sơn
27T1A Võ Tánh, Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839088

Chùa Kim Sơn
TT. Thích Nguyên Minh
Ngọc Hội, Xã Vĩnh Ngọc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891120

Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
TT. Thích Trí Viên
132 Ðường Sinh Trung.
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 827197 – 817070
Email: kyvientrungnghia@yahoo.com
Website: http://www.chuakyvien.com

Chùa Kỳ Viên
104/5 Trần Phú, Vĩnh Nguyên
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại: 590881

Chùa Lâm Tỳ Ni
Hòn Rớ, Phước Đồng
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Liên Hoa
08 Hiền Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại: 572412

Chùa Linh Phong
02 Hải Đức
Phương Sơn, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 829359

Chùa Linh Sơn
75 Trần Phú, VĩnhNguyên
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT:058.590486

Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo
HT. Thích Như Ý
Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc
TP Nha Trang, Khánh Hòa
ÐT: (58) 891 159

Chùa Linh Thứu
17 Ðường Ngô Gia Tự
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 512159

Chùa Long Quang
HT. Thích Minh Tân
T8 Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890004-890569

Chùa Long Quang
Sơn Phước, Vĩnh Thọ
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 836506

Chùa Long Sơn
20 Ðường 23 Tháng 10
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 827239-812408-814629-816919-814866

Chùa Long Thọ
Phú Trung, Vĩnh Thạnh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890546

Chùa Lộc Thọ
Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891147

Chùa Nam Hải Quan Âm
T3 Cát Lợi. Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839795

Chùa Nghĩa Hòa
Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890218

Chùa Nghĩa Minh
Hoàng Diệu
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 881424

Chùa Nghĩa Phương
02 Lý Thánh Tôn
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 821279

Chùa Nghĩa Quang
16 Bến Cá
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 828887

Tịnh Xá Ngọc Tòng
Xã Vinh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Tịnh Xá Ngọc Trang
Phường Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Tịnh Xá Ngọc Pháp
Đường Hiền Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Ngọc Sơn
Cát Lợi, Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839302

Chùa Oai Linh
Sơn Phước, Vĩnh Thọ
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 837954

Chùa Pháp Tánh
Sơn Thủy, Vĩnh Phước
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 832462

Chùa Phổ Minh
23T9 Võ Tánh, Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839337

Chùa Phổ Tế
17 T 14 Lư Cấm, Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 812650

Chùa Phước Điền
34 Hải Đức
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 813959

Chùa Phước Huệ
Đồng Đế, Đông Bắc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 832010

Chùa Phước Thiện
T9, Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890002

Chùa Phước Triều
T2, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 811597

Chùa Phước Trung
Phước Trung 2, Phước Đồng
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 710314

Chùa Quang Thánh
Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 815523

Chùa Sắc Tứ Liên Hoa
HT. Thích Như Minh
Xuân Lạc Vĩnh Ngọc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891193

Chùa Thiên Hòa
56A Yersin
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 826976

Chùa Thiên Phú
Tỳ Kheo Thích Chơn Kiến
T9, Thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thanh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ÐT: (58) 890257-890340

Chùa Thiền Lâm
248 T15 Đoàn Kết
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 823663

Chùa Tịnh Đức
294/1 Thống Nhất
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 812384

Chùa Tịnh Quang
264 đường 2/4-Hà Ra
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 828787

Chùa Từ Thiện
Võ Cang, Vĩnh Trung
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891359

Chùa Từ Tôn
Hòn Đỏ
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Từ Vân
Số 9 Đường Trần Nhật Duật
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 512738

Tịnh Thất Viên Thông
Số 9 Tổ 1, Khu Tháp Bà, P.Vĩnh Phước
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ÐT: (58) 833 081

Chùa Vạn Đức
26 Hà Thanh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 829726

Chùa Vạn Đức
Võ Dõng, Vĩnh TrungTP. NhaTrang
Tin Khnh Hòa
ĐT: 891691

Chùa Vạn Thạnh
Ni Sư Thích Nữ Như Trí
75 Nguyễn Thái Học
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 825333

Chùa Vĩnh Thọ
T8 Võ Cạnh, Vĩnh Trung
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 892330

DIÊN KHÁNH

Chùa Bửu Long
Đ4, thôn Sơn Thạnh
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 784025

Chùa Diên Thọ
TK Thích Chơn Thành
Thị trấn Diên Khánh,
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: (058) 851 560

Chùa Hàng Thuận
T 10 thôn Cư Thạnh
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 745403

Chùa Hoa Tiên
T 4, khóm Phan Bội Châu
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 850637

Chùa Kim Liên Bửu Tự
Đ3, T Đông Dinh,
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 851135

Chùa Linh Nghĩa
Thôn Phú Khánh Trung
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 851574

Chùa Linh Sơn Pháp Ấn
Đại Đức Thích Tâm Niệm
Đ5, thôn Khánh Thành
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 740025

Chùa Minh Đức
T 7, thôn Cư Thạnh
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 745667

Chùa Phước Điền
Đ2, thôn Tây 1
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 774727

Chùa Phước Long
Đ2, Thôn Trung Nam
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 852687

Chùa Thanh Quang
Đ5, Thôn Võ Kiện
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 851010

Chùa Thiên Lộc
HT. Thích Như Pháp
Thôn Phú Ân Nam, xã Diên An,
huyện Diên Khánh, Khánh Hoà.

NINH HÒA

Chùa An Lạc
Thôn Sơn Lộc
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa
ĐT: 621025

Chùa Bảo Long
Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Linh Quang
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Bảo Phong
Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Khánh Long
Thôn Mỹ Thuận
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa
ĐT: 846930

Chùa Phật Giáo Ninh Hoà
239 Trần Quí Cáp, Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Thiên Bửu
Thôn Ðiền Tịnh, Xã Ninh Phụng
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Thiên Bửu (hạ)
Thôn Bình Thành, xã Ninh Bình,
huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa,

VẠN NINH

Chùa Giác Hải
Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng
H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa

Tổ Ðình Linh Sơn Vạn Giã
Thôn Hiền Lương, Xã Vạn Lương
H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa
Website: http://www.todinhlinhson.com

CAM RANH

Chùa Hòa Thành
Thôn Tân Lập,
H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
ĐT: 859787

Chùa Long Định
Thôn Lập Định,
H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
ĐT: 863411

Chùa Từ Vân
Đường 3 tháng Tư
H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
ĐT: 950489

Chùa Khánh Phước
Khánh Hòa Do 2
H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
ĐT: 857099

ÐÀ NẲNG
CHÙA TAM BẢO
323 Phan Chu Trinh,
P. Bình Thành,
TP. Ðà Nẳng.
ÐT: 0511. 879.629
Trụ Trì : TT. PHÁP CAO

HUẾ
1) CHÙA TĂNG QUANG
1/1 Nguyễn Chí Thanh, P. Phú Hiệp,
TP. Huế
ÐT: 054. 531.091
Trụ Trì : TT. ÐỊNH LỰC

2) CHÙA HUYỀN KHÔNG
Thôn Nhâm Biểu, Hương Hộ, Hương Trà,
TP. Huế
ÐT : 054. 829.266
Trụ Trì: TT. PHÁP TÔNG

3) CHÙA THIỀN LÂM
Thượng 2, Xã Thủy Xuân, Hương Thủy,
TP. Huế
ÐT: 054. 836.081
Trụ Trì: HT. HỘ NHẪN

BÌNH ÐỊNH
CHÙA PHƯỚC QUANG
Thôn Vạn Quang, Phước Quang, Tuy Phước,
Tỉnh Bình Ðịnh
ÐT:
Trụ Trì:

BÀ RỊA – VŨNG TÀU
THIỀN VIỆN CHÂN KHÔNG
Trụ trì: Thượng tọa Thích Phước Hảo.
Ðịa chỉ: Núi lớn – Vũng tàu
Số điện thoại: (064) 854223

THIỀN VIỆN HUỆ CHIẾU
Thành lập tháng 4 năm 1979
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ THUẦN TRÍ
Địa chỉ:xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Có khoảng 70 Ni chúng đang tu học
Ðiện thoại: (064) 876778

THIỀN VIỆN PHỔ CHIẾU
Thành lập tháng 6 năm 1982
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÁNH
Địa chỉ: Thị Trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ni chúng có khoãng 60 vị
Ðiện thoại: (064) 876751

THIỀN VIỆN TỊCH CHIẾU
Thành lập tháng 7 năm 1987
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ HẠNH THANH
Địa chỉ: số 8 Ô 4 Hải Ðiền 3, Long Hải – Long Ðất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ni chúng có khoảng 15 vị
Ðiện thoại: (064) 868922

1) CHÙA THIỀN LÂM (THÍCH CA PHẬT ÐÀI)
4/7 Trần Phú, P. 5, TP. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
ÐT: 064. 834.418
Trụ Trì: HT. KIM MINH

2) CHÙA BỒ ÐỀ (Vũng Tàu)
25 Vi Ba, P. 1, TP. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
ÐT: 090. 645.916 – 090. 870.371
Trụ Trì : ÐÐ. CHÁNH MINH

3) TAM BẢO THIỀN ÐƯỜNG
72 Vi Ba, P.1, TP. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
ÐT:
Trụ Trì : ÐÐ. THẮNG PHƯỚC

4) CHÙA PHƯỚC HẢI (Vũng Tàu)
38 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. 2, TP. Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
ÐT: 064. 854.664
Trụ Trì : ÐÐ. MINH HẠNH

5) CHÙA HỘ PHÁP
45/4C Trần Phú, P. 5, TP. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
ÐT: 064. 832.575 – 091. 700.688
Trụ Trì: TT. GIÁC TRÍ

6) THIỀN ÐƯỜNG PHẬT QUANG
KP5, P. Phước Hưng, TX. Bà Rịa,
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
ÐT: 064. 827.138 – 091. 700.688
Trụ Trì: HT. BỬU HẠNH

ÐỒNG NAI
THIỀN VIỆN ĐẠO HUỆ
Địa chỉ: Long Thành – Đồng Nai.

THIỀN VIỆN HƯƠNG HẢI
Trụ trì: Ni Sư Thích Nữ Thuần Giác
Ðịa chỉ: Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Số điện thoại: (061) 841167

THIỀN VIỆN LIỄU ĐỨC
Thành lập năm 1982
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÐẠO
Địa chỉ: ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ni chúng có khoảng 45 vị
Ðiện thoại: (061) 841382

THIỀN VIỆN LINH CHIẾU
Thành lập tháng 2 năm 1980
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ HẠNH
Địa chỉ: xã Phước Thái, Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai.
Ni chúng có khoảng 120 vị
Ðiện thoại: (061) 841070

THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU
Trụ trì: TT Thích Nhật Quang.
Địa chỉ: thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ðiện thoại: (061) 841071 – Fax: 84. 61. 841071

THIỀN VIỆN TUỆ THÔNG
Địa chỉ: Long Thành – Đồng Nai.

THIỀN VIỆN VIÊN CHIẾU
Ðược thành lập tháng 4 năm 1975
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÐỨC
Địa chỉ: xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ðiện thoại: (061) 841699

1) CHÙA BỬU ÐỨC
C-61A, Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 843.320 – 090. 856.825
Trụ Trì : TT. GIÁC CHÁNH

2) CHÙA LINH PHÚ
Km 139, Quốc Lộ 20, Phú Sổ, H. Tân Phú,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 858.101
Trụ Trì : ÐÐ. PHÁP CĂN

3) CHÙA THIỀN QUANG 1
Ấp 8, Xa Bình Sơn, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 845.027
Trụ Trì : TT. THIỆN PHÁP

4) CHÙA THIỀN QUANG 2
502-BCC Ấp 3, Xã An Phươc, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 845.366
Trụ Trì : ÐÐ. CHÍ TÂM

5) CHÙA CỒ ÐÀM
227A Ấp 8, Xã An Phước, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 090. 856.857 – 090. 608.823
Trụ Trì: ÐÐ. CHƠN THIỆN

6) CHÙA NGỌC ÐẠT
Ấp Ðông, Xã Phước Tân, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 831.630
Trụ Trì : ÐÐ. TRÍ ÐỨC

7) CHÙA PHƯỚC HỘ
Ấp Tân Cảng, Xã Phước Tân, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT:
Trụ Trì : ÐÐ. MINH HUỆ

8) CHÙA TAM PHƯỚC
Ấp Long Khánh 1, Xã Tam Phước, H. Long Thành
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 511.590 – 090. 856.854
Trụ Trì : ÐÐ. CHÁNH ÐỊNH

9) THIỀN VIỆN PHƯỚC SƠN
Ấp Tân Cảng, Phước Tân, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 091. 940.683 – 091. 629.860
Trụ Trì : TT. BỬU CHÁNH

10) CHÙA Y SƠN
Ấp Tân Cảng, Phước Tân, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT:
Trụ Trì: ÐÐ. PHƯỚC QUANG

11) CHÙA PHƯỚC HUỆ (Long Thành)
311/9 QL 51, Khu Cầu Xeo, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 845.502
Trụ Trì: TT. TÂM HỶ

12) CHÙA QUANG MINH
Ấp 1, Xã Long An, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 845.872
Trụ Trì : ÐÐ. CHÁNH TÂM

13) CHÙA QUANG NGHIÊM
Ấp Ðông, Phước Tân, H. Long Thành
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 832.713 – 090. 880.456
Trụ Trì : ÐÐ. TUỆ QUYỀN

14) CHÙA THÁI HÒA
Km 112, Ấp Hiệp Nhất, H. Ðịnh Quán,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 852.810
Trụ Trì: ÐÐ. PHÁP TẤN

15) CHÙA PHƯỚC HUỆ (Ðịnh Quán)
Km 90, Ấp Cây Xăng, Phù Tức, H. Ðịnh Quán
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 854.598
Trụ Trì : ÐÐ. PHÁP HUYỀN

16) CHÙA TỪ THIỆN
Km 90, Ấp Ðồn Ðiền 1, Xã Túc Trưng, H. Ðịnh Quán,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 854.899
Trụ Trì : ÐÐ. PHÁP TĂNG

BÌNH DƯƠNG
1) CHÙA THANH LONG
42/23 Ấp Tân Lập, P. Phú Thọ, Xã Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương
ÐT: 0650. 825.161
Trụ Trì :

2) TỊNH THẤT PHƯỚC MINH
Tinh Bình Dương
Trụ Trì:

3) CHÙA KIM QUANG
Tỉnh Bình Dương
Trụ Trì : ÐÐ. TUỆ PHÁP

BÌNH PHƯỚC
1) CHÙA TỨ PHƯƠNG TĂNG
Ấp Phước Ân, Sa Trạch, H. Bình Long,
Tỉnh Bình Phước
ÐT:
Trụ Trì:

2) TAM BẢO THIỀN ÐƯỜNG
Trụ Thơ, KP Phú Bình
Thị Trấn An Lộc, H. Bình Long,
Tỉnh Bình Phước
ÐT: 0651. 666.653 – 091. 722.183
Trụ Trì : ÐÐ. THIỆN TRÍ

TIỀN GIANG
1) CHÙA PHÁP BẢO
44/448 Lý Thường Kiệt. P. 5, TP. Mỹ Tho
Tỉnh Tiền Giang
ÐT: 073. 878.169
Trụ Trì : HT. PHÁP LẠC

2) CHÙA PHƯỚC HẢI (Tân Hiệp)
Ấp Rẩy, Thị Trấn Tân Hiệp,
Tỉnh Tiền Giang
ÐT: 073. 831.066
Trụ Trì: ÐÐ. CHÁNH THỌ

3) CHÙA ÐÔNG PHƯƠNG
QL 1, Khu 4, H. Cai Lậy
Tỉnh Tiền Giang

Trụ Trì: ÐÐ. PHÁP TÂN (CHÍ THÀNH)

TRÀ VINH
CHÙA BỬU CHÂU
70 Lý Tự Trọng, P4, TX. Trà Vinh,
Tỉnh Trà Vinh
Trụ Trì : ÐÐ. NGỌC GIAO

CẦN THƠ
TỊNH THẤT SIÊU LÝ (Thốt Nốt)
Huyện Ô Môn,
Tỉnh Cần Thơ
ÐT:
Trụ Trì: TU NỮ DIỆU DUYÊN

VĨNH LONG
Tịnh Xá Ngọc Hoà
22 Xã Tân Hoà
Thị Xã Vĩnh Long
Trú Trì: TT. Thích Giác Ánh
Điện Thoại: 070-827255

1) CHÙA VIÊN GIÁC
50/4 Trần Phú, P4, TX. Vĩnh Long,
Tỉnh Vĩnh Long
ÐT:
Trụ Trì : TU NỮ THÁNH TRÍ

2) CHÙA SIÊU LÝ (Vĩnh Long)
162/8 Ðường 14-9, P. 5, TX. Vĩnh Long,
Tỉnh Vĩnh Long
ÐT: 070. 823.885
Trụ Trì: TT. GIÁC SƠN

3) CHÙA BỬU QUANG (Vĩnh Long)
Xã Mỹ Thanh Trung, TT. Tam Bình,
Tỉnh Vĩnh Long
ÐT:
Trụ Trì:

KIÊN GIANG
CHÙA THIÊN TRƯỚC (Phật Lớn)
Ðường Phương Thạnh, KP 4,
P. Bình Sang, TX. Hà Tiên,
Tỉnh Kiên Giang
ÐT: 077. 852.993
Trụ Trì : ÐÐ. TRÍ HIỀN

CHÙA PHỔ MINH
toa lac tai goc duong Co Bac va Nguyen van Cu
Thi xa Rach Gia
Tinh Kien Giang

Chùa Quảng Trị
Chùa Sắc Tứ (Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang)
Địa chỉ: Thị trấn Ái Tử – Huyện Triệu Phong – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 053.854721
Chùa Đông Hà (Chùa Châu Quang)
Địa chỉ: 31 – Trần Hưng Đạo – Thị xã Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 053.851440
Chùa Tám Mái (Chùa Tịnh Xá Ngọc Hà)
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo – Thị xã Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 053.856700
Chùa Long An
Địa chỉ: Làng Xuân An – Xã Triệu Thượng – Huyện Triệu Phong – Tỉnh Quảng Trị
Chùa Long Phước
Địa chỉ: Làng An Nha – Xã Gio An – Huyện Gio Linh – Tỉnh Quảng Trị

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ
Địa chỉ: Chùa Lân – Quảng Ninh.
Thành lập 2002, khánh thành ngày 11-11-Nhâm Ngọ.

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM
Viện trưởng: HT. THÍCH THANH TỪ
Quãng chúng Tăng: TT. THÍCH THÔNG PHƯƠNG
Quãng chúng ni: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ TÂM
Địa chỉ: khu phố 7, phường 3, Tp. Ðà Lạt, Lâm Ðồng
Ðiện thoại: (063) 827565 – 830558

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: