Đăng bởi: NT | 06/08/2007

Chùa ở các tiểu bang tại Hoa Kỳ

ALABAMA (AL)

CHÙA CHÁNH GIÁC
9080 Adams St. Bayou
La Patre, AL 36509 USA
Tel. (334) 824-7603 (334) 824-2471
Fax: (334) 824-2722

WASHINGTON STATE (WA)

CHÙA CỔ LÂM
Thượng Tọa Thích Nguyên An
3503 S. Graham St.
Seattle, WA 98118 USA
Tel. (206) 723-4741

CHÙA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Thượng Tọa Thích Minh Chiếu
1651 S. King St.
Seattle, WA 98144 USA
Tel. (206) 323-2269

CHÙA VẠN HẠNH
Ni Sư Thích Nữ Giác Hương
4837 Fontanelle St.
Seattle, WA 98118 USA
Tel. (206) 722-5305

CHÙA PHÚC HUỆ
12405 NE 95th St.
Seattle, WA 98033 USA
Tel. (206) 822-7236

TỊNH XÁ QUAN ÂM
Ðại Ðức Thích Nhật Tuyên
212 N. 130th Ave.
Seattle, WA 98133 USA
Tel. (206) 362-0825

TỊNH XÁ MINH ÐĂNG QUANG
Thượng Tọa Thích Minh Tuyên
5025 N. Regal Avenue
Spokane, WA 99207
Tel. (509) 484-4331 487-1316

PHƯỚC HUỆ THIỀN TỰ
1313 E. 48th St.
Tacoma, WA 98404 USA
Tel. (206) 474-6770 (206) 472-6224

CHÙA LIÊN HOA
Thượng Tọa Thích Minh Tuyên
1211 NE. Wilson St
Olympia, WA 98506
Tel. (306) 352-7109 352-3223

ÐỊA TẠNG VIÊN QUANG TỰ
Ðại Ðức Thích Nhật Truyền
1705 Fibest Road
Lynwood, WA 98036 USA
Tel. (206) 672-0746

TU VIỆN BỬU HƯNG
17808 N.E 18th St.
Vancouver, WA 98684
Tel (360) 892-4507
Email: bhtuvien@yahoo.com or tuvienbuuhung@yahoo.com
web site: http://www.tuvienbuuhung.com

NEVADA (NV)

QUAN ÂM TỰ
Ven. Thích Giác Minh
2611 S. Buffalo Ave.
Las Vegas, Nevada 98117 USA
Tel. (702) 220-3463

LIÊN HOA NI TỰ
Sư Cô Thích Nữ Hoa Tâm
6233 W. Fairbanks Ave.
Las Vegas, NV 89103
(702) 362-6311
E-mail: hoasentrencat@aol.com

OREGON (OR)

TỊNH XÁ MINH QUANG
TT. Thích Minh Tuyên
1006 NE. Alberta St.
Portland, OR 92721 USA
Tel. (503) 288-9819/ 735-1843/ 735-0469 Fax. (503) 281-8583

TỊNH XÁ NGỌC SƠN
Thượng Tọa Thích Minh Thiện
8318 SE Harney St.
Portland, OR 97266 USA
Tel. (503) 775-2333 Fax. (503) 775-8981

CHÙA NAM QUANG
Ðại Ðức Thích Chân Thuận
3337 NE 148th Avenue
Portland, OR 97230
Tel. (503) 254-0875

CHÙA LINH SƠN
Thượng Tọa Thích Trí Thiền
2535 SE 118th Ave.
Portland, OR 97266
Tel. (503) 760-9283

LIÊN QUỐC THIỀN VIỆN
Thượng Tọa Thích Giác Ngỡi
6431 SE Flavel St.
Portland, OR 97206 USA
Tel. (503) 774-4005

IDAHO (ID)

LINH THỨU THIỀN VIỆN
Sư Cô Thích Nữ Như Tâm
2312 Overland Road
Boise, ID 83705 USA
Tel. (208) 343-9322

UTAH (UT)

CHÙA TAM BẢO
Ni Sư Như Liên
469 N. 700 W. St. P.O. Box 70306
Salt Lake City, UT 84116 USA
Tel. (801) 537-7354

ARIZONA (AZ)

CHÙA VIỆT NAM
Sa Môn Thích Chủng Thiện
2302 N. 47th Ave.
Phoenix, AZ 85035 USA
Tel. (602) 278-8039

CHÙA PHÁP HOA
Thượng Tọa Thích Hải Quang
1107 E. 32nd St.
Tucson, AZ 85713 USA
Tel. (602) 623-8409

COLORADO (CO)
CHÙA NHƯ LAI
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
2540 W. Lliff Ave.
Denver, CO 80219 USA
Tel. (303) 936-4630

CHÙA AN BẰNG
Ðại Ðức Thích Hải Nghiêm
5400 West Kentucky Ave.
Lakewood, CO 80226 USA
Tel. (303) 936-1739

CHÙA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
3607 W. 14th Ave.
Denver, CO 80219 USA
Tel. (303) 922-8591

CHÙA CHÂN NHƯ
Ni Sư Thích Nữ Chân Như
7201 W. Bayaud Place
Lakewood, CO 80226 USA
Tel. (303) 238-5867/935-0496

PHẬT HỌC VIỆN BODHIDHARMA
Thượng Tọa Thích Trí Viên
3502 W. Walsh Pl
Denver, CO 80319 USA
Tel. (303) 936-7499

QUAN ÂM TỊNH THẤT
Ni Cô Thích Nữ Liên Hoa
1820 W. Colorado Ave.
Colorado Springs, CO 80904 USA
Tel. (719) 442-6866/540-2819

NEW MEXICO (NM)

Quang Minh Tự
420 Pennsylvania SE P.O. Box 40141
Albuquerque, NM 87106 USA
Tel. (505) 293-2094/271-9129

KANSAS (KS)

CHÙA PHÁP HOA
Thích Nữ Kiến Nguyện
4653 N. Arkansas
Wichita, KS 67204 USA
Tel. (316) 838-0132

CHÙA TỪ QUANG
301 E. Hillside Rd
Garden City, KS 67846 USA
Tel. (316) 276-8897

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG BỬU QUANG
Ðại Ðức Thích Thiện Huyền
5157 S. Hydrawlie Ave.
Witchita, KS 67216 USA
Tel. (316) 529-3792

OKLAHOMA (OK)

THIỀN VIỆN CHƠN TÂM
Ty Kheo Tue Man
Ty Kheo Kien Tan
Ty Kheo Thong Phap
Thay Tue An
Thay Huyen An
5400 Garrett Rd
Oklahoma City, OK 73121
(405) 424-1788
Website: http://www.mindessence-zen-center.org

CHÙA GIÁC QUANG
Ðại Ðức Thích Nguyên Tâm
516 SE 17th St.
Oklahoma City, OK 73129 USA
Tel. (405) 636-1845

CHÙA TAM BẢO
Nguyễn Ngọc Kỳ Hội Trưởng
16933 E. 21st St.
Tulsa, OK 74134 USA
Tel. (918) 438-0714/838-1805

CHÙA VIÊN GIÁC
Thượng Tọa Thích Trí Hòa
5101 NE 36th St.
Oklahoma City, OK 73121 USA
Tel. (405) 424-0264

CONNECTICUT (CT)

CHÙA HẢI ẤN
Thượng Tọa Thích Trí Hoằng
Ðạị Ðức Thích Trí Hoàn
255 Cherry St.
New Britain, CT 06051 USA
Tel. (860) 612-0077

HỘI PHẬT GIÁO CONNECTICUT
369 Simsbury Road
Bloomsfield, CT 06002 USA
Tel. (203) 242-8002

TEXAS (TX)

TU VIỆN MINH ÐĂNG QUANG
Sư Cô Thích Nữ Tường Liên
810 9th St.
Galveston, TX 77550 USA
Tel. (409) 763-8557

CHÙA PHẬT QUANG
Ðại Ðức Thích Chơn Nguyên
701 Arizona St.
Houston, TX 77587 USA
Tel. (713) 946-5490/947-1420

CHÙA LINH SƠN TÂY NAM HOUSTON
Thượng Tọa Thích Trí Huệ
S. 59 12222 Seashore Dr.
Houston, TX 77072 USA
Tel. (281) 568-6858

CHÙA LINH SƠNTÂY BẮC HOUSTON
Thượng Tọa Thích Trí Huệ
N. 45 13506 Ann Louise Rd.
Houston, TX 77086 USA
Tel. (281) 999-1623

CHÙA LINH SƠN AUSTIN
4604 Duval Road
Austin, Texas 78727
Tel. (512) 794-8998

CHÙA QUAN ÂM
Hòa Thượng Thích Chơn Ðiền
8016 Barkley
Houston, TX 77017 USA
Tel. (713) 643-1832

CHÙA PHÁP LUÂN
Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng
13913 S. Post Oak Rd.
Houston, TX 77045 USA
Tel. (713) 433-4364 Fax. (713) 413-1672

TỪ BI ÐẠO TRÀNG
Thích Minh Ðạo
16827 Mueschke Rd.
Cypress, TX 77429
Tel. (713) 373-9683/978-2554

CHÙA LINH SƠNLEANDER
Thượng Tọa Thích Trí Huệ
19904 Apple Spring
Leander, TX 78640 USA
Tel. (522) 259-2615

PHÚC VIÊN TỰ
14101 Hwy 59
Houston, TX 77032 USA
Tel. (713) 449-1900

PHÙ VÂN AM
Thượng Tọa Thích Tịnh Ðức
RD 2 Box 437 A
Newton, TX 75966 USA
Tel. (409) 384-2860

CHÙA BỬU MÔN
Thượng Tọa Thích Huyền Việt
2701 Proton St.
Port Arthur, TX 77640 USA
Tel. (409) 982-9319/ Fax. (409) 895-3749

CHÙA PHÁP QUANG
TTPG KHUÔNG VIỆT
Thượng Tọa Thích Trí Hiền
1004 Small St.
Grand Prairie, TX 75050 USA
Tel. (214) 264-1285

CHÙA LIÊN HOA
Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn
2014 Rose St. Irving, TX 75061 USA
Tel. (214) 445-1646

TỔ ÐÌNH TỪ ÐÀM
Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa
615 Gilbert Rd.
Irving, TX 75061 USA
Tel. (214) 986-1019

CHÙA LINH SƠNLEANDER
Thượng Tọa Thích Trí Huệ
19904 Apple Spring Dr.
Leander, TX 78641 USA
Tel. (512) 259-2615

CHÙA BẢO QUANG
216 Remount Ha
San Antonio, TX 78218 USA
Tel. (512) 650-0292

CHÙA GIÁC HOA
VN Buđđhist Association N Texas
P.O. Box 5977
Amarillo, TX 79107 USA
Tel. (806) 381-1733

CHÙA VẠN PHƯỚC
3123 Manchester Rd.
Wichita Falls, TX 76305 USA
Tel. (817) 761-3697

CHÙA LINH SƠN AUSTIN
Thượng Tọa Thích Trí Huệ
4604 Duval St.
Austin, TX 78727 USA
Tel. (512) 479-8998

CHÙA VIỆT NAM
Thượng Tọa Thích Nguyên Hạnh
10002 Synott Road
Sugarland, TX 77478 USA
Tel. (713) 575-0910

CHÙA ÐẠI GIÁC
Ven. Thích Trí Hải
2501 Emanual St.
Houston, TX 77004 USA
Tel. (713) 951-0092

CHÙA TỊNH LUẬT
Ven. Thích Tịnh Trí
Route 2 Box 355 D
Waller, TX 77484 USA
Tel (409) 931-5427 Fax (409) 372-5148

LOUISIANA (LA)

CHÙA BỒ ÐỀ
Ven. Thích Chơn Minh
Hwy 996 Box 1701/2
New Orleans, LA 70131 USA
Tel. (504) 392-0327

CHÙA TỪ BI
Hội Thân Hữu Phật Tử
7124 Calumet
Baton Rouge, LA 70805 USA
Tel (504) 357-9935/637-8962

CHÙA TAM BẢO
4040 W. Brookstown Dr.
Baton Rouge, LA 70805 USA
Tel. (504) 357-2653

THANH TỊNH ÐẠO TRÀNG HUỆ MINH
333 Willowrook Dr.
Gretna, LA 70056 USA
Tel. (504) 393-1944

CHÙA LIÊN HOA
1731 STUMPF BLVD.,
GRETNA, LOUISIANA 70056
Phone: (504) 227-0781
Tru Trì: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tâm

MISSISSIPPI (MS)

TỊNH XÁ NGỌC MINH
18132 Allen Rd.
Long Beach, MS 39560 USA
Tel. (601) 865-0802/452-7430

CHÙA THIỀN TỊNH
Ðại Ðức Thích Minh Chơn
6405 LodFort Payou Rd
Ocean Springs, MS 39564 USA
Tel. (601) 875-8825

CHÙA VẠN ÐỨC
179 Oak St.
Biloxi, MS 39530 USA
Tel. (601) 435-0737

MINNESOTA (MN)

CHÙA PHẬT ÂN
475 Minnesota Ave. P.O Box 13682 Market Pl
Roseville, MN 55113-0682 USA
Tel. (612) 482-7990/483-2737

NEBRASKA (NE)

HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NEBRASKA
11123 Madison St.
Omaha, NE 68137 USA

CHÙA LINH QUANG
216 W. F st.
Lincoln, NE 68508 USA
Tel. (402) 438-4719

MISSOURI (MO)

CHÙA PHỔ HIỀN
Ðại Ðức Thích Chơn Tịnh
1614 White Ave.
Kansas City, MO 64126 USA
Tel. (816) 241-1092

CHÙA VIÊN MINH
Ðại Ðức Thích Huệ Tiến
5234 Bulwer Ave.
St. Louis, MO 63147 USA
Tel. (314) 291-8351/421-3450

WISCONSIN (WI)

CHÙA PHƯỚC HẬU
1575 West Oklahome Ave
Milwaukee, WI 53215 USA
Tel. (414) 383-1155 & (414) 545-0494

ILLINOIS (IL)

CHÙA QUANG MINH
Ðại Ðức Thích Minh Hạnh
4429 N. Damen St.
Chicago, IL 60625 USA
Tel. (312) 275-6859

PHẬT BẢO TỰ
1495 E. Prospect Ave.
Despalaies, IL 60018 USA
Tel. (847) 827-4599

LINH SƠN TỰ
Thích Nữ Trí Hân
5545 N. Broadway
Chicago, IL 60640 USA
Tel. (312) 271-7048

QUAN ÂM TEMPLE
Thích Nữ Trí Quang
1509 9th St. E.
Moline, IL 61244 USA
Tel. (309) 775-0447

INDIANA (IN)

CHÙA AN LẠC
5249 E. 30th st.
Indianapolis, IN 46218 USA
Tel. (312) 545-1234/253-2961

Ten Thousand Buddha Summit Monastery
TU VIỆN VẠN PHẬT ĐẢNH
Đại Đức Thích Hằng Đạt
3600 Mathis Rd, SW
Corydon, IN 47112-6409
Điện Thoại: (812)738-1104
Website: http://www.vietbuddhism.com/

TENNESSEE (TN)

TU VIỆN QUAN ÂM
ĐạI Đức Thích Nguyên Tánh
3500 S Goodlett Rd
Memphis ,TN 38118 ( USA)
Tel : ( 901) – 362 -8070

TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC
Ðại Ðức Thích Quảng Tấn
1368 Jefferson Ave.
Memphis, TN 38104 USA
Tel. (901) 725-5864

CHÙA TỊNH TÂM
867 Summerly Drive
Nashville, TN 37209
Tel (615) 356-3988

CHÙA PHỔ ĐÀ
3943 Hawkin Mill
Memphis, TN 38128
Tel (901) 266-0935
Tru trì: Đại Đức Thích Hồng Minh

CHÙA PHÁP BẢO
9909 Dutchtown Road
Knoxville, TN 37923

MICHIGAN (MI)

CHÙA LINH SƠN
Ðại Ðức Thích Trí Thể
2424 Rogue River Rd.
Belmont, MI 49306 USA
Tel. (616) 363-3038

CHÙA LINH SƠN
Ðại Ðức Thích Trí Liên
35275 Utica Road
Fraser, MI 48026 USA
Tel. (313) 792-6888

OHIO (OH)

CHÙA VIÊN QUANG
25305 Franklin Blvd.
Cleveland, OH 44102 USA
TEl. (216) 251-6426

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG OHIO
8841 Mintum Ct.
Powell, OH 43065 USA
Tel. (514) 889-1863

LINH SƠN TEMPLE OHIO
Mr. Minh Thành
1601 Flatrock Court
Worthington, OH 43085 USA
Tel. (614) 764-4625

PENNSYLVANIA (PA)

CHÙA PHÁP HOA
Thượng Tọa Thích Tâm Thọ
202 Cherry St.
Columbia, PA 17512 USA
Tel. (717) 684-4301

CHÙA GIÁC LÂM
Minh Qúy
131 Nyack Ave.
Lans Downe, PA 19050 USA
Tel. (610) 626-4899 (215) 659-4249

TỊNH THẤT LINH QUANG
Sư Cô Thích Nữ Hiếu Ðức
821 Ridge Rd. (563 Hwy)
TelFord, PA 18969 USA
Tel. (215) 234-0930

CHÙA BỒ ÐỀ
Thượng Tọa Thích Ðồng Chơn
1114-20 South 13th St.
Philasdelphia, PA 19147 USA
Tel. (215) 389-7390

CHÙA QUAN ÂM
Thượng Tọa Thích Truyền Như
1239 Ridge Ave.
Philadelphia, PA 19123 USA
Tel. (215) 765-8715

ARKANSAS (AR)

CHÙA PHỔ MINH
Ni Sư Thích Nữ Diệu Ngộ
3811 Mussett Rd.
P.O.Box 4161
Fort Smith, AR 72904 USA
Tel. (501) 783-8143

KENTUCKY

CHÙA TỪ ÂN
4600 S. 6th St.
Louisville, KY 40214 USA
Tel. (502) 375-3249
GEORGIA (GA)

CHÙA QUANG MINH
1168 Benteen Ave. SE
Atlanta, GA 30312 USA
Tel. (404) 624-9782

TU VIỆN KIM CANG
Thượng Tọa Thích Hạnh Ðạt
4771 Browns Mill Rd.
Atlanta, GA 30038 USA
Tel. (770) 322-0712

CHÙA MINH ÐẠO
Thượng Tọa Thích Minh Huệ
4180 Arc Way
Norcross, GA 30093 USA
Tel. (770) 279-9156

FLORIDA (FL)

PHÁP VIỆN MINH ÐĂNG QUANG
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
5607 Town N. Country Blvd.
Tampa, FL 33615 USA
Tel. (813) 885-9385

CHÙA LONG VÂN
6021 Cormelia Ave.
Orlando, FL 32807 USA
Tel. (407) 273-4429

CHÙA HẢI ÐỨC
Hội Phật Giáo Ðông Bắc Florida
2101 Pickettville Rd.
P.O.Box 60097
Jacksonville, FL 32236-0097 USA
Tel. (904) 781-4183

CHÙA PHẬT PHÁP
Ðại Ðức Giác Chánh
1085 Plaza Commercio Dr. NE
Saint Petersburg, FL 33702 USA
Tel. (813) 576-9209

CHÙA PHƯỚC HUỆ
2600 SW 64th Ave.
Miami, FL 33155 USA
Tel. (305) 662-8052

CHÙA TAM BẢO
Ðại Ðức Thích Viên Hạnh
4766 N. Rockspring Rd.
Apopka, FL 32712 USA
Tel. (407) 886-7092

CHÙA DIỆU ÐẾ
9602 Nims Lane Drive
Pensacola, FL 32505 USA
Tel. (904) 476-8580/994-7647

NORTH CAROLINA (NC)

CHÙA LIÊN HOA
Ðại ÐỨc Thích Chân Hỷ
6505 Lake Dr.
Charlotte, NC 28215 USA
Tel. (704) 537-1126

CHÙA VẠN HẠNH
(AT) Rt 25 Box 229 A
Forestville Road
Raleigh, NC 27604 USA
Tel. (919) 266-4230
NEW JERSEY (NJ)

CHÙA QUAN ÂM
Ven., Thích Giác Thanh
16 Saint Paul Ave.
Jersey City, NJ 07306 USA
Tel. (201) 798-9309

TỰ VIỆN LINH SƠN
Ðại Ðức Thích Trí Ðạt
8 Church St.
Stanhope, NJ 07874 USA
Tel. (201) 347-2482/347-7240
VIRGINIA (VA)

PHẬT BẢO TỰ
Thượng Tọa Thích Minh Tuyên
4701 Back Lack Rd
Annan Dale, VA 22002 USA
Tel. (703) 522-1251

TRUNG TÂM VẠN HẠNH
Ðại Ðức Thích Trí Tuệ
7605 Bullrun Dr.
Centraville, VA 22020 USA
Tel. (703) 968-8460

CHÙA HOA NGHIÊM
9105 Backlick Rd.
Fort Belvoir, VA 22060 USA
Tel./Fax. (703) 781-4306

CHÙA VẠN PHƯỚC
Ven. Thích Thiện Hương
6054 Leesburg Pike
Falls Church, VA 22041 USA
Tel. (703) 671-8684
WASHINGTON DC

CHÙA KỲ VIÊN
Hòa Thượng Kim Triệu
1400 Madison St NW
Washington DC 20011 USA
Tel. (202) 882-6054

CHÙA GIÁC HOÀNG
Hòa Thượng Thích Thanh Ðạm
5401 NW 16th St.
Washington, DC 20011 USA
Tel. (202) 829-2423
MASSACHUSETTS (MA)

GHPG Ðại Chúng
CHÙA PHẬT GIÁO BOSTON
Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Ðức
81-83 Marion St.
East Boston, MA 02128 USA
Tel. (617) 244-6091 (617) 965-1011 (Thầy Giác Ðức)

CHÙA LINH SƠN
16 Ruthven Ave.
Worcester, MA 01606 USA
Tel. (508) 853-8120

CHÙA PHỔ HIỀN
Ni sư Thích nữ Như Tâm
99 Dewey St.
Woecester, MA 01610 USA
TEl. (508) 755-7817

CHÙA LỤC HÒA
7 Greenwood Park
Dorchester, MA 02122 USA
Tel. (617) 436-6084 Fax. (617) 436-7580

HỘI PHẬT GIÁO LÂM TỲ NI
79 Margin St
Lawrence, MA 01841 USA
Tel. (508) 975-3874

NEW YORK (NY)

TỰ VIỆN MINH ÐĂNG QUANG
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
191 E. Frederick St
Binghamton, NY 13904 USA
Tel. (607) 723-6861/625-3255

TỊNH XÁ MINH ÐĂNG QUANG
Thượng Tọa Thích Bửu Minh
812 Wolf St.
Syracuse, NY 13208 USA
Tel. (315) 476-9541

TRUNG TÂM PHẬT GIÁO CHIÊU KIÊN
Chieu Kien Buddhist Center
TT. Thích Thiện Chi – TT. Thích Thiện Siêu
2011 Clinton Avenue
Bronx, NY 10457

CHÙA Vạn Hạnh
158 Genesee St.
Rochester, NY 14611 USA
Tel (716) 235-4927,(315) 471-5289

VIETNAMESE BUDHIST ASSOCIATION OF ROCHESTER, NEW YORK
CHUA THANH TINH,
105, Lowden Point Road
ROCHESTER, NY 14612
(585) 225-3060.

HAWAII (HI)

TU VIỆN CHƠN KHÔNG
Thượng Tọa Thích Thông Hải
1105 Hind Luka Dr.
Honolulu, HI 96821 USA
Tel. (808) 373-4608

CHÙA LINH SƠN
TT. Thích Trí Hải
98-847 Liee St.
Aiea, HI 96701 USA
Tel. (808)488-3425 Fax 488-3425

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG TRÚC LÂM
Thượng Tọa Thích Thông Hải
106 Kalemi St.
Kahului Maui, HI 96732 USA
Tel. (808) 877-2652

Advertisements

Responses

  1. Thanks a lot ! Toi da tim thay duoc dia chi cua cac chua . Toi thuong xuyen thay doi noi lam viec nen danh sach nay rat huu ich de vieng tham chua khi di xa nha .
    Sao khong thay ten cac chua Phat giao o bang California la noi co nhieu nguoi Viet nhat ?

  2. toi dang tim chua phuoc binh 2 cua thay thich thong ly sao chang thay ai biet chi dum xin cam on.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: