Đăng bởi: NT | 06/08/2007

Chùa ở Châu Âu và Châu Phi

AFRICA – PHI CHÂU

ASSOCIATION BOUDDHIQUE DE NOUVELLE CALEDONIE
c/o Ðặng Hiếu
17 Rue Gambetta
1ere Vallée du Tir
Noumea, AFRICA

HỘI PHẬT GIÁO
08 BP 1302 Abidan,
Cote d’Ivoire, Afrique

RUSSIA – NGA SÔ

The Buddhist Association of Grass Hut in Moscow
HỘI PHẬT GIÁO THẢO ÐƯỜNG
Hội Trưởng: Mrs. Malkhanova Inna
Thiện Xuân/ Thiện Mẫn
Leninsky Prospekt 144-4-8
117526 – Moscow, RUSSIA
Tel./Fax. 7 (095) 434-01-13

FRANCE – PHÁP QUỐC

THIỀN VIỆN MINH ÐĂNG QUANG
Thượng Tọa Thích Giác huệ
6 Route de Noisiel
77200 Torcy, FRANCE
Tel/Fax: (1) 60.05.29.78
PT. (6) 86.04.65.52

CHÙA LINH SƠN
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
9 Ave Jean Jaurès
94340 Joinville le Point, FRANCE
Tele. 48 83 75 47, 48 97 04 37. Fax 48 83 77 59

CHÙA QUAN ÂM
Ni Sư Thích Nữ Diệu Minh
20 Rue des Frères Petit
94500 Champigny sur Mame, FRANCE
Te. 48 86 66 68

CHÙA KHÁNH ANH
Thượng Tọa Thích Minh Tâm
14 Ave Henri Babusse
92220 Bagneaux, Paris, FRANCE
Tel. 46 55 84 44 Fax. 47 35 59 08

CHÙA PHÁP HOA
Hòa Thượng Thích Thiền Ðịnh
3 Rue de la Pagode Vallon des Tuves
13015 Marseille, FRANCE
Tel. (491) 65 59 49

CHÙA TỊNH TÂM
Thượng Tọa Thích Thích Phước Toàn
2 Rue des Bois BP 24
93130 Sèvres, FRANCE
Tel. 45 07 10 97

CHÙA HỒNG LIÊN
Ni Sư Thích Nữ Chân Mỹ
13 Rue Henri Giraud
83600 Fréjus, FRANCE
Tel. 49453 25 29

CHÙA TỪ QUANG
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
32 Rue Dr. Ménard
06000 Nice, FRANCE
Tel. 493 81 48 57

PHỔ ÐÀ NI TỰ
Ni Sư Thích Nữ Như Tuấn
226 Chemin de St Antoine St Joseph
13015 Marseille, FRANCE
Tel. 491 51 50 81

CHÙA KỲ VIÊN
52 Rue Plrre Sémard
93150 Blane Mesnil, FRANCE
Tel. 4865 57 68

CHÙA HOA NGHIÊM
Hòa Thượng Thích Trung Quán
20 Rue J.J. Rousseau
94290 Villeneuve le Roi, FRANCE
Tel. 45 97 17 03

CHÙA PHÁP VƯƠNG
1 Allé de la Pagode
03210 Noyan, FRANCE
Tel. 70 47 29 37

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG BÁT NHÃ
Thượng Tọa Thích Phước Toàn
CAPIBAT .M1
47110 Ste Livrade, FRANCE
Tel. 53 01 02 10

CHÙA SIÊU NHỰT NGUYỆT QUANG MINH
Thượng Tọa Thích Minh Ðức
15 Rue Claude Dehussy
47300 Villeneuve sur Lot, FRANCE
Tel. 53 70 27 86

CHÙA PHƯỚC BÌNH
Thượng Tọa Thích Minh Ðức
Lieu-dit La Gardette
Route National 10
33310 Lormont, FRANCE
Tel. 556 06 66 55

CHÙA THIỆN MINH
Thượng Tọa thích Tánh Thiện
51 Rue de Guzieu
69110 Saint Roy-Les-Lyon, FRANCE
Tel. 478 59 71 47

CHÙA PHẬT BẢO
Thượng Tọa Thích Minh Ðức
3 Rue de Broca
91600 Sanigny Sur Orge, FRANCE

CHÙA HOA NGHIÊM
Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
7 Route de Clémencieres
38000 Grenoble, FRANCE
Tel. 76 46 56 15

LÀNG MAI
Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Meyrac Loubes Bemac
47120 Duras, FRANCE
Tel. 33 0 53 94 75 40 Fax 53 94 75 90

HỘI VĂN HÓA PHẬT GIÁO – CHÙA VẠN HẠNH
Ven. Thích Nguyên Lộc
3 Rue Souvenir Francais
44800 Sait Herblain, FRANCE
Tel. 02 40 85 04 59 MOB: 06 09 70 66 55

CHÙA LIÊN HOA
Ni Cô Thích Nữ Tịnh Hiền
6 Rue Comnianduta RarChaud
33140 Villenave d’ormon, FRANCE
Tel. 556 75 93 34

LINH SƠN BUDDHIST ASSOCIATION
Mr. Huỳnh Văn Long
9 Bld. des Francais, Libres
29200 Brest, FRANCE
Tel. (16) 9844-4454

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG LINH SƠN
Sư Cô Thích Nữ Trí Anh
1 Cour Bailla
51100 Reims, FRANCE
Tel. (26) 057-447

THIỀN ÐƯỜNG SAKYA
Mr. Lý Trương
89340 Monthéon, FRANCE
Tel. (16) 8 696 1944

CHÙA LINH SƠN
Sư Cô Thích Nữ Trí Lạc
65 Route de Tourmefeuille
31270 Cugnaux, Toulouse, FRANCE
Tel. 561 92 78 08

TÙNG LÂM LINH SƠN
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hameau Des Bosnages Rancon
87290 Chateauponsac, FRANCE
Tel. (16) 5560-2272 & (16) 5560-2160

CHÙA LINH SƠN
Sư Cô Thích Nữ Trí Minh
146 Rue de Beifort
68200 Mulhouse, FRANCE

THÍCH CA THIỀN VIỆN
Tu Nữ Diệu Tịnh
Montbeon 89340
Sait-Agnan, FRANCE
Tel. (16) 8696-1944 fAX: 69-53099 (16) 8696-63.32

CHÙA TỊNH ÐỘ HOA NGHIÊM
Route de Clémenciere
3800 Grenoble, FRANCE
Tel. 476 46 56 15

CHÙA PHẬT QUANG
163 B. Route Montier
26000 Valence, FRANCE
Tel. 75 65 54 46

TỊNH ÐỘ ÐẠO TRÀNG
6 Rue des Martinets
94270 Kremlin Boitre, FRANCE
Tel. 146 71 35 15

CHÙA KIM QUANG
Thích Minh Ðịnh
8 B Rue Fontaine
93000 Bobigny, FRANCE
Tel. 48 50 98 66

CHÙA NHÂN VƯƠNG
Tỳ Kheo Thích Viên Mãn
29-31 Rue Condorcet
16000 Troyes, FRANCE
Tel. 03 25 76 19 35

CHÙA VẠN HẠNH
Ven. Thích Nguyên Lộc
03 Rue du Souvenir Francaise
44800 Saint Herbain FRANCE
Tel. 02 485 0459

THIỀN ÐƯỜNG THƯỜNG LẠC
Sư Cô Thích Nữ Huệ Nhân
63 Ave. Ruget de L’isle
94400 Vietry Sur Seine FRANCE
Tel. 01 47 18 68 20

TỊNH XÁ NGỌC ĐIỂM
Thầy Thích Giác Hụê trụ trì,
6, Route de Noisiel – 77200 TORCY – FRANCE
Téléphone & Fax: 01 60 05 29 78 – Portable: 06 86 04 65 52
Web site http://txngocdiemfrance.free.fr

SWEEDEN – THỤY ÐIỂN

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG TRÚC LÂM
Ven. Thích Tâm Huệ
Eriksfalsg
21432 Malmo, SWEEDEN
Tel. (40) 926-963

ÐAI BI QUAN THẾ ÂM
Janvag sgatan
16-26734 Bjuv, SWEEDEN
Tel. (42) 8 3995 & (42) 8-2541

CHÙA PHẬT QUANG
Ven. Thích Tịnh Phước
Hjällbo 417, Angered
Gothenburg, Sweden
Tel: 031-435408
E-mail: thichtinhphuoc@yahoo.se

SUISSE – THỤY SĨ

TỊNH THẤT LIÊN THÀNH
Thích Nữ Thành Liên – Huỳnh Cẩm Loan
18 Rue Du Bugnond 6.m
100 Lausanne, SUISSE
Tel. 021-311-1840

CHÙA LINH PHONG
Sư Cô Thích Nữ Trí Hạnh
24 Chemin des Vignes
1024 Ecublems, SWITZELAND
Tel. (201) 691-2104

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG TRÍ THỦ
Ven. Thích Quảng Hiền
Schulhausstk 28
3ò Zollikoten, SWITZELAND
Tel. (31) 911-9466

CHÙA PHẬT TỔ THÍCH CA
Moosstrasse 15,
6003 Lucem SWITZELAND
Tel. (41) 210-4204

CHƠN MINH TỊNH XÁ
Diệu Duyên Lương Thanh Thủy
Rosenheim Strasse 9, St.
Gallen 9008 SWITZELAND
Tel. (71) 25 95 69

CHUA PHAT TO THICH CA
Ven.Thích Hạnh Thức
Erlenstrasse 36
6020 Emmenbrueke/ Luzern
Schweiz/Suisse/Switzerland
Tel : 041 281 32 52
Fax: 041 280 94 43
Email: cpttc@tiscali.ch

ENGLAND – ANH QUỐC

CHÙA LINH SƠN
Ðại Ðức Thích Trí Như
76 Beulah Hill, Upper Norwơd
Crystal Palace, London SE 19 3EW
ENGLAND
Tel. (181) 771-5933/ Fax (181) 771-5484

HỘI TƯƠNG TẾ PHẬT GIÁO
Giác Quang
12 Radegund Rd
Cambridge, CB13RL, ENGLAND

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG TỪ ÐÀM
Ðại Ðức Thích Phước Huệ
127 Holly Road
Handsworth, Birmingham B20.2BY, ENGLAND
Tel. (021) 551-8614

QUAN ÂM NI TỰ
Sư Cô Thích Nữ Tịnh Liên
8 Fenn St.
Hackney, London E9 6JN, ENGLAND

LINH SƠN PHẬT ÐƯỜNG
Sư Cô Thích Nữ Trí phương
11 Emine Road
Tohenham London N 15, ENGLAND

IRRELAND – ÁI NHĨ LAN

CHÙA LONG VÂN
Ni Sư Thích Nữ Thanh Hà
23 Kilcronan Court
Clondalkin Dublin 22 IRELAND
Tel. (1) 457-7020

BELGIUM – BELGIQUE – BỈ QUỐC

CHÙA HOA NGHIÊM
157 Rue Anderlecht
1000 Bruxelle, Belgium-Belgique
Tel. (2) 511-0524

CHÙA TUỆ GIÁC
2-4 Rue de l’Espoir
4030 Liège, Belgium-Belgique
Tel. (4) 143-3739/(4) 142 66 74

CHÙA LINH SƠN
88 Rue de la Victorie
1060 Bruxelles, Belgium-Belgique
Tel. (2) 511 05 24

CHÙA THIỆN LONG
Ni Sư Thích Nữ Thanh Hà
6 Rue Saint Nicolas
4000 Liege Belgium
Tel. (40 25429 92

GERMANY – ÐỨC

CHÙA PHẬT BẢO
Sư Cô Thích Nữ Diệu Hạnh
Emil Zeiss St. 8
4924 Bartrup Germany
Tel. 05-263/3601

CHÙA PHẬT HUỆ
Đại Đức Thích Thiện Sơn
Hanauer Landstr. 443
60314 Frankfurt am Main
Tel: 069 40807670
Fax: 069 40807673
http://www.phathue.de

BẢO QUANG LINH TỰ
Ni Sư Thích Nữ Diệu Tâm
Schiffbeker Weg 177
2000 Hamburg – 74, Germany
Tel. (40) 7367 2262 fAX. (40) 7367-2263

QUÁN THẾ ÂM NI TỰ
Sư Cô Thích Nữ Diệu Ân
Ottostr 79
5100 Aachen 1, Germany
Tel. (024) 541275

CHÙA THIỆN HÒA
Thượng Tọa Thích Minh Phú
Dahlener Str. 617
4050 Monchenladbach 2, Germany
Tel. 02166/340637 (Rheydt)

CHÙA LINH THỨU
Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước
Pinneberge WEG 14
13581 Berlin Spandau, Germany
Tel: (30) 3671-1287 Fax: (30) 3671-1289

CHÙA VIÊN GIÁC
Thượng Tọa Thích Như Ðiển
Karlsruher Str. 6
30519 Hannover, W. Germany
Tel. 0511.879630 Fax: 0511.870963

NORWAY – NA-UY

CHÙA KHUÔNG VIỆT
Ven. Thích Trí Minh
Blystadvn2
2006 Lovenstad, Norway
Tel. 6797-3033 Fax 6797-1905

HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM – TRODHEIM
Mr. Trần Văn Ðức
Rostengrenda 215
7075 Tiller, Norway
Tel. (7) 38-79-05

HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM – BERGEN
c/o Mr. Nguyễn Văn Thung
Olsvikasen 29
5079 Lođdefijord, Norway
Tel. (5) 24-64-39 & (5) 93-04-39

CHI HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM DRAMEN
c/o M. Nguyễn Văn Này
Bl Aklokkeveine 6
3050 Mjon Dalen, Norway

CHI HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM KRISTIANSAND
c/o Mr. Võ Văn Ðiều
Ravnas VA 464
4700 Vennesla, Norway
Te. 98 15 87 17

DENMARK – ÐAN MACH

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT DENMARK
CHÙA LIỄU QUÁN
Thượng Tọa Thích Quảng Bình
Langagervej 54
2500 Valby – Copenhagen, Danmark
Tel./Fax. (43) 520 812

CHI HỘI PHẬT GIÁO ARHUS
CHÙA QUẢNG HƯƠNG
Quảng Tâm Nguyễn Chân
Havkarvej 88
8381 Mundelstrup, Denmark
Tel. (86) 24.57.44

CHI HỘI PHẬT GIÁO HJORRING
Chùa Giác Hải
Thượng Tọa Thích Quảng Bình
GL – Hirtshalsej 13 Vidstrup
DK 9800 Hijorring, Denmark
Tel. (22) 379.272

CHI HỘI PHẬT GIÁO ESBJERG
NIỆM PHẬT ÐƯỜNG QUANG MINH
c/o Nguyễn Chánh Quảng Tường
Ujvej 30-1-TH
6700 Esbjerb, Denmark
Tel. (75) 15.64.62

CHI HỘI PHẬT GIÁO ALBORG
NIỆM PHẬT ÐƯỜNG AN LẠC
c/o Nguyễn Ðức, Nguyễn Ðiều
Skelvej 75-F
DK 9000 Alborg, Denmark
Tel. (98) 790.627

CHI HỘI PHẬT GIÁO ODENSE
Chùa Vạn Hạnh
Killerupgade 5
DK 5200 Odense O, Denmark
Tel. (66) 155.796

LINH THỨU NI TỰ KBH
Thích Nữ Như Hiếu
Frederiksundsvej Hagen Denmark
Te. (93) 199.594

NETHERLAND – HÒA LAN

Chùa Vạn Hạnh
TT. Thích Minh Giác
Miđđen Weg 65
1394 AD. Nederhorst den Berg, Holland
Tel. 011-31-2945-4393

FINLAND – PHẦN LAN

HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM – PHẦN LAN
Ðại Ðức Thích Thông Biện
Laajakorvenkj 8 E 32
01620 Vantaa 62, Finland
Tel. (358) 878-1441

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: