Đăng bởi: NT | 06/08/2007

Chùa ở Hóc Môn – TP.HCM

QUẬN HÓC MÔN

Hóc Môn, huyện ngoại thành, vùng đất mang tên “Mười Tám Thôn Vườn Trầu”, nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn trong phong trào đấu thanh yêu nước. Huyện Hóc Môn có 10 xã, diện tích 109,5 Km2, dân số 195.871 người.

Về Phật Giáo, huyện Hóc Môn có 63 cơ sở Tự Viện, 17 Tịnh Xá Khất Sĩ, 2 Chùa Nam Tông với 174 Tăng Ni thường trú-tạm trú, khoảng 40.000 Tín đồ Phật tử. Có 1 Đạo tràng tu Bát quan trai tại Chùa Chơn Đức, một lớp gia giáo mở tại Chùa Linh Sơn từ năm 1993. Chùa Hoằng Pháp là nơi thường xuyên mở trại Hè cho các GĐPT tại Thành Phố để giao lưu với nhau.

Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Hóc Môn nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm kỳ V (1997-2002) hiện nay chính thức nhận nhiệm vụ vào ngày 3/5/1997, do TT Thích Thiện Minh làm Chánh đại diện; TT Thích Minh Chơn, Phó đại diện; ĐĐ Thích Chân Tính, Thư Ký.

Chùa Thanh Sơn (Xã Tân Hiệp), Linh Sơn và Thiền Lâm (Xã Thới Tam Thôn) thuộc dạng Chùa Cổ; Chùa Hoằng Pháp (Xã Tân Thới Hiệp) – Danh lam thắng cảnh; Chùa Linh Sơn (Xã Bà Điểm) – Văn Phòng BĐDPG huyện Hóc Môn. Cơ sở từ thiện: Các Chùa Hoằng Pháp, Giác Đạo và Hưng Trung.

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

Thị Trấn Hóc Môn

GIÁC HUỆ
Địa chỉ : 25/4 Lê Lợi – ĐT : 9.851008
Năm thành lập : Trước 1930
Người sáng lập : Phật tử Diệu Giác và Diệu Huệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1950, HT Thích Minh Tâm xây dựng lại
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm (1953-1967)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Đàm Ngọc
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-3 ÂL giỗ HT Thích Minh Tâm, 15-7 ÂL giỗ Chư vị sáng lập Chùa

Tịnh Thất TỪ ĐỨC
Địa chỉ : 18/1C tổ 71, Khu Phố 8, Hương Lộ 70 – ĐT : 8.913527
Năm thành lập : 1988
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Đạo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Đạo

TỪ QUANG
Địa chỉ : 60/1D tổ 12, Khu Phố 2 – ĐT : 8.915508
Năm thành lập : 1869
Người sáng lập : HT Thích Phổ Chiếu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990, 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Phổ Chiếu, HT Thích Phước Trí, HT Thích Thiện Chí
Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Bạch
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Tân Hiệp

Tịnh Thất BỬU CHÂU
Địa chỉ : 31/5 ấp Thới Tây
Năm thành lập : 1990
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Tước
Hệ phái : KHẤT SĨ
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Tước

Tịnh Thất BỬU TÍN
Địa chỉ : 158/7B Ấp Thới Tây 2
Năm thành lập : 1976
Người sáng lập : ĐĐ Thích Tâm Trường
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tâm Trường
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Thiền Viện CHƠN ĐỨC
Địa chỉ : 43/1 ấp Thới Tây 2 – ĐT : 8.914713
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : HT Thích Từ Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Có Đạo tràng Bát quan trai – Đạo Tràng Pháp Hoa
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Quang, TT Thích Quảng An, TT Thích Chánh Tịnh, ĐĐ Thích Quảng Thanh, TT Thích Thanh Tâm
Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Minh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-2 ÂL giỗ HT Thích Từ Quang

GIÁC HUÊ
Địa chỉ : 5/6 Ấp Tây Thới 1
Năm thành lập : 1900
Người sáng lập : Ông Lê Văn Tràng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972, 1962, 1987, 1990, 1998
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Huệ, HT Thích Phước Quả, HT Thích Huệ Khải (1900-1962)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Trí Phú
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-3 ÂL và 28-2 ÂL giỗ Thầy Tổ

HOẰNG PHÁP
Địa chỉ : Quốc Lộ 22, Thành Ông Năm, ấp Tân Thới -ĐT : 8.914072
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : HT Ngộ Chân Tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Đặc điểm : Có nhà dưỡng Lão
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Ngộ Chân Tử (1957-1988)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Chân Tính
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-10 ÂL giỗ HT Ngộ Chân Tử

Tịnh Thất HỒNG PHƯỚC
Địa chỉ : 53/1 ấp Tân Thới 1
Năm thành lập : 1983
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hoa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hoa

Tịnh Thất HƯƠNG SƠN
Địa chỉ : 108C/3 ấp Tân Thới 2
Năm thành lập : 1980
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hương
Hệ phái : KHẤT SĨ
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hương

LINH HÒA
Địa chỉ : 156/4A ấp Thới Tây 2 – ĐT : 8.910354
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Hạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1982
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hạnh
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm :10-11 ÂL kỷ niệm ngày thành lập Chùa và giỗ vị hiến đất cho Chùa

Tịnh Thất NGỌC TRUNG
Địa chỉ : C1/14 ấp Thới Tây
Năm thành lập : 1990
Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Trung
Hệ phái : KHẤT SĨ
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngọc Trung

PHÁP DIỆU
Địa chỉ : 58/4 ấp Tân Thới 1 – ĐT : 7.100198
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : NS Thích nữ An Hương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1973, 1992, 1998
Đặc điểm : Chùa còn có tên là Tịnh Xá Vân Hồng (1963-1968)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ An Hương, SC Thích nữ Như Khoa (1963-1994)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Chi
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-10 ÂL giỗ Thầy Tổ

THANH SƠN
Địa chỉ : 108/4 ấp Tân Thới 1
Năm thành lập : 1898
Người sáng lập : Dân làng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1966
Đặc điểm : Chùa làng – dạng cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thầy Thích Phước Linh, ĐĐ Thích Thiện Ân (1965-1975)
Quản tự : Ban Hộ Tự
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-3 ÂL giỗ Tổ Khai Sơn

Tùy HỶ CÔNG ĐỨC
Địa chỉ : 156/4A ấp Thới Tây 2 – ĐT : 7.100393
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Lộc
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Lộc (1970-1981)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Tùy

Xã Tân Thới Nhì

GIÁC NGUYÊN
Địa chỉ : 1/10C quốc lộ 22, ấp Dân Thắng 2 – ĐT : 8.915323
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : HT Thích Minh Tâm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1964
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm, TT Thích Minh Thành (1954-1998)
Quản tự : Ban Quản tự

Tịnh Thất GIÁC TRỌNG
Địa chỉ : 89/4 ấp Dân Thắng 2
Năm thành lập : 1978
Người sáng lập : ĐĐ Thích Giác Trọng
Hệ phái : NAM TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Trọng

Tịnh Thất HUỆ TRÍ
Địa chỉ : 2/199B ấp Nhị Tân
Năm thành lập : 1991
Người sáng lập : SC Thích nữ Tôn Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tôn Liên

Tịnh Thất MINH HẠNH
Địa chỉ : 1/26 ấp Nhị Tân
Năm thành lập : 1990
Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Hạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Hạnh

Tịnh Thất NGỌC LIÊN
Địa chỉ : 65/1A Quốc Lộ 22, ấp Dân Thắng 1
Năm thành lập : 1992
Người sáng lập : ĐĐ Thích Phước Trí
Hệ phái : KHẤT SĨ
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Phước Trí

Tịnh Xá NGỌC TỊNH (NGỌC TOÁI)
Địa chỉ : 94/2 ấp Dân Thắng 2 – ĐT : 8.914601
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : SC Thích nữ Nhu Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Liên (1963-1990)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Thủy Liên

Tịnh Xá NGỌC TUYỀN
Địa chỉ : Ấp Nhị Tân 2
Năm thành lập : 1991
Người sáng lập : SC Thích nữ Độ Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Độ Liên

PHẬT BỬU
Địa chỉ : 1/55 ấp Nhị Tân 1
Năm thành lập : 1940
Người sáng lập : HT Thích Minh Trực
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1971
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Chơn Thường-TT Thích Chơn Thành
Trụ trì hiện nay : TT Thích Chơn Ý

Xã Tân Xuân

ĐỊA TẠNG
Địa chỉ : 108/5B Quốc Lộ 22, Mỹ Hòa – ĐT : 8.913718
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : HT Thích Minh Đức
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Kim (1965-1975)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Trí Huệ
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 4-8 ÂL giỗ Tổ

GIÁC ĐẠO
Địa chỉ : 34/4 Mỹ Hòa 1
Năm thành lập : 1938
Người sáng lập : Ông Ngô Văn Tri
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1952, 1963, 1998
Đặc điểm : Có lớp học tình thương thành lập năm 1994
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Ngô Văn Nở
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Đạo
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL và 28-8 ÂL giỗ Thầy Tổ và vị sáng lập chùa

HƯNG TRUNG
Địa chỉ : 13/4 Quốc Lộ 22, ấp Chánh
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Có phòng thuốc Nam Phước Thiện năm 1964
Quản tự : Cư sĩ Tịnh Liên

LAI XÁ
Địa chỉ : ẤP Mỹ Hòa 1 – ĐT : 8.915477
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : Phật tử làng Lai Xá (miền Bắc) xây dựng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Đạt

Tịnh Xá NGỌC CHUNG
Địa chỉ : 16/5 ấp Mỹ Huề – ĐT : 8.912625
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : NS Thích nữ Lý Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1983
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Lý Liên

PHÁP HUYỀN
Địa chỉ : 1/70 Hương Lộ 70, ấp Đình – ĐT : 8.914682
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : TT Thích An Thính
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích An Thính (1969-1996)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Nhẫn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-11 ÂL giỗ TT Thích An Thính

Tịnh Thất PHƯỚC HIỆP (DIỆU HIỆP)
Địa chỉ : 26/4 ấp Mới
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Hiệp
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hiệp

Tịnh Thất PHƯỚC HUỆ
Địa chỉ : 53/5 ấp Xuân Thới Đông
Năm thành lập : 1987
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Xuân
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992, 1996
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Xuân

THIÊN QUANG
Địa chỉ : 53/3 ấp Mỹ Huề
Năm thành lập : 1929
Người sáng lập : HT Thích Minh Tâm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1954, 1987
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm, HT Thích Tịnh Quang (1929-1971)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hiếu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-7 ÂL giỗ HT Thích Minh Tâm

Tịnh Xá TRÚC LÂM
Địa chỉ : 18/1 ấp Xuân Thới Đông
Năm thành lập : 1989
Người sáng lập : Lê Thị Huỳnh Mai và Phật tử Hệ phái Nam Tông Việt Nam xây dựng
Hệ phái : NAM TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Trí Minh
Các ngày lễ lớn trong năm : 2-10 ÂL lễ Dâng Y Kathina

VẠN HẠNH
Địa chỉ : 91/7 ấp Trung Mỹ Tây
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : Phật tử miền Bắc
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1964, 1968, 1990, 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Ngộ Chân Tử, Thầy Thích Nguyên Tài, Thích Giải Hòa, Thầy Thích Chánh Niệm và Thầy Thích Tắc Trụ
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Viên Thiền

VẠN PHƯỚC
Địa chỉ : 65/6 ấp Chánh
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : HT Thích Thiện Hiền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1960, 1990, 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Hiền
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Hồng

Tịnh Thất VIÊN TÂM
Địa chỉ : 94/1 Quang Trung, ấp Trung Chánh
Năm thành lập : 1993
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Giác
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Giác

Xã Bà Điểm

Tịnh Thất ĐỊA TẠNG
Địa chỉ : 19/3 ấp Tây Bắc Lân
Năm thành lập : 1989
Người sáng lập : Cư sĩ Huỳnh Tấn Thuận (Pháp Danh Trí Hải)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Cư sĩ Huệ Thông

GIÁC HOÀNG
Địa chỉ : 26/7 ấp Tiền Lân
Năm thành lập : Khoảng trên 200 năm
Người sáng lập : Mai Công Bình Khai Sơn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1930
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quảng Sơn, HT Thích Minh Đức, HT Thích Giác An, TT Thích Tịnh Quang (1920-1993)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Chơn Trí
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-1 ÂL giỗ HT Thích Quảng Sơn

LINH SƠN
Địa chỉ : G89 ấp Hậu Lân – ĐT : 8.912141
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : HT Thích Từ Sơn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991, 1997
Đặc điểm : Văn Phòng BĐDPG huyện Hóc Môn
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Sơn (1958-1972)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Minh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 2-8 ÂL giỗ HT Thích Từ Sơn

MINH PHƯỚC
Địa chỉ : 53/3 ấp Trung Lân
Năm thành lập : 1980
Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Hóa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Hóa

Tịnh Xá NGỌC ĐIỂM
Địa chỉ : 28/1A ấp Hậu Lân – ĐT : 8.913468
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : HT Thích Giác Nhiên và TT Thích Giác Phúc
Hệ phái : KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Giác Chương, ĐĐ Thích Giác Cương, ĐĐ Thích Giác Niệm, ĐĐ Thích Giác Hiện (1967-1975)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Giới Liên

Tịnh Thất NGỌC LIÊN
Địa chỉ : 91/6 ấp Tây Bắc Lân
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chánh Liên

PHÁP ĐẠT
Địa chỉ : 30/2 ấp Đông Lân – ĐT : 7.180524
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Đạt Bình
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Nghiêm

THIÊN ĐỨC
Địa chỉ : 40/6A ấp Đông Lân
Năm thành lập : 1975
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Nghiêm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1985
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Nghiêm

THIỀN LÂM
Địa chỉ : 40/4 ấp Đông Lân
Năm thành lập : 1921
Người sáng lập : HT Nguyễn Văn Dư
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1946, 1956, 1991, 1993, 1996
Đặc điểm : Ban đầu Chùa có tên là Vạn Bửu tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Nguyễn Văn Dư, SC Trương Thị Yến, Thầy Đặng Nghĩa Hiệp
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hạnh Truyền
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-6 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá THIỆN CHƠN
Địa chỉ : 52/2 ấp Hậu Lân
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : TT Thích Thiện Chơn
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1991
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thiện Chơn (1964-1997)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Ngôn

Tịnh Thất THIỆN THÀNH
Địa chỉ : 46/1 ấp Hậu Lân
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thành Công
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thành Công

Xã Thới Tam Thôn

ĐÔNG LINH (Chùa Hang)
Địa chỉ : 116/5A ấp Tam Đông – ĐT : 8.910039
Năm thành lập : 1890
Người sáng lập : SC Chín, SC Mười
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1955, 1956, 1987
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Hiếu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-5 ÂL lễ Bà

HÒA CHUNG
Địa chỉ : 5/5 ấp Trung Đông
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : SB Thích nữ Diệu Nghĩa
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1968, 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Diệu Nghĩa
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Chơn

LINH SƠN
Địa chỉ : Ấp Thới Tứ
Năm thành lập : 1880
Người sáng lập : Chùa làng do Phật tử xây dựng (Ông Cốt Thừa)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Tín
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-4 ÂL, 31-7 ÂL, 17-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

MINH HÒA
Địa chỉ : 40/7 Hương Lộ 9, ấp Thới Tứ
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : Cư sĩ Đặng Văn Tảo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Minh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-9 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá NGỌC HẠNH
Địa chỉ : 4/107 ấp Nam Thới – ĐT : 8.915884
Năm thành lập : 1961
Người sáng lập : Bà Trần Thị Cội – Pháp Danh Đức Ngọc hợp cùng Phật tử Hệ phái Khất Sĩ
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1969, 1970
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Thuần

Tịnh Thất NGỌC HÒA
Địa chỉ : 3/28 ấp Nam Thới
Năm thành lập : 1987
Người sáng lập : SC Thích nữ Hòa Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hòa Liên

PHƯỚC ĐIỀN
Địa chỉ : 30/6 ấp Đông – ĐT : 8.912978
Năm thành lập : 1971
Người sáng lập : TT Thích Thiện Quới
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thiện Quới
Trụ trì hiện nay : Tỳ Kheo Thích Huệ Nhã

Tịnh Thất QUAN ÂM
Địa chỉ : 18/3A ấp Thới Tứ
Năm thành lập : 1976
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Hảo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Hảo

QUANG MINH
Địa chỉ : 58/4 ấp Tam Đông
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tịnh Quang (1966-1975)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Trí

Tịnh Thất THIỀN ĐỨC
Địa chỉ : 42/8B ấp Trung Đông
Năm thành lập : 1993
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Phước
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Phước

THIỀN LÂM
Địa chỉ : 4/54 Huơng Lộ 9, ấp Nam Thới -ĐT : 8.915654
Năm thành lập : 1740
Người sáng lập : Dân làng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1931, 1938, 1966, 1991, 1993, 1996
Đặc điểm : Chùa cổ – Di tích lịch sử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Chư Tổ Minh Ân, Linh Nhạc, Phước Quả, Trí Phước, Hải Tịnh, Chơn Hương, Đạt Thanh, Bửu Nguyên
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Bửu Long
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-2 ÂL giỗ Tổ

THIỆN ÂN
Địa chỉ : 3/131 ấp Nam Thới – ĐT : 8.914481
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : NS Thích nữ Diệu Bửu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1969, 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Bửu (1959-1969)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Minh Chơn

Tịnh Thất THIỆN HUỆ
Địa chỉ : 44/5 ấp Trung Đông
Năm thành lập : 1989
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Huệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Huệ
Các ngày lễ lớn trong năm : 26-10 ÂL lễ Cầu an

THỚI HƯNG
Địa chỉ : 28/1A ấp Thới Tứ
Năm thành lập : 1830
Người sáng lập : HT Thích Huệ Hưng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1969, 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Hưng, Thầy Thích Từ Lực, Thầy Thích Tâm Thiền, Thầy Thích Huệ Thanh
Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Tánh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-4 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Thất TƯỜNG QUANG
Địa chỉ : 26/3B ấp Nam Thới
Năm thành lập : 1982
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hòa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hòa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-10 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Đông Thạnh

HIỂN HÍCH
Địa chỉ : 1/22 Tỉnh Lộ 9, tổ 7, ấp 3
Năm thành lập : 1802
Người sáng lập : Ông Nguyễn Hữu Phát
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Cư sĩ Nguyễn Văn Dư

HÒA LINH
Địa chỉ : 10/18 ấp 6
Năm thành lập : 1920
Người sáng lập : Cư sĩ Bùi Văn Ngọc
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1986
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Hữu Thanh, Cư sĩ Bùi Văn Ngọc, Bùi Thị Mây
Quản tự : Ông Bùi Văn Nghỉ

Tịnh Thất NGỌC THẠNH
Địa chỉ : 3/47 ấp 1
Năm thành lập : 1988
Người sáng lập : SC Thích nữ Nhị Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1988
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhị Liên

Tịnh Thất NGỌC THUẬN
Địa chỉ : 3/42 ấp 1
Năm thành lập : 1990
Người sáng lập : SC Thích nữ Liên Nguyện
Hệ phái : KHẤT SĨ
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Liên Nguyện

OAI LINH
Địa chỉ : 2/3 ấp 3 – ĐT : 7.110021
Năm thành lập : Có trên 300 năm; năm 1948 bị giặc Pháp đốt cháy. Năm 1952, TT Thích Tâm Hưng xây dựng lại
Người sáng lập : Dân làng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1952, 1955, 1980, 1990, 1992, 1996
Trụ trì hiện nay : TT Thích Tâm Hưng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-10 ÂL giỗ HT Thích Huệ Quang

PHÁP BỬU
Địa chỉ : 1/4 ấp 3 – ĐT : 7.110069
Năm thành lập : 1971
Người sáng lập : ĐĐ Thích An Hòa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1980, 1998
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích An Hòa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-4 ÂL giỗ HT Thích Tắc Độ

PHÁP TRÀNG
Địa chỉ : 3/17 ấp 3
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : Cư sĩ Nguyễn Tấn Phát, Pháp Danh Tắc Hồng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1980
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Tắc Hồng (1972-1980)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tắc Trung
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-5 ÂL, 25-5 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Nhị Bình

PHƯỚC THIỆN
Địa chỉ : 23/5A ấp 1
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : NS Thích nữ Tắc Liễu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1984, 1987
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Liễu, HT Thích Đạt Tân (1950-1982)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Bửu Hòa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-12 ÂL giỗ NS Thích nữ Tắc Liễu

Xã Xuân Thới Thượng

LINH ĐỨC
Địa chỉ : 18/6 ấp 2
Năm thành lập : 1947
Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Hiền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Minh Hiền
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Minh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-6 ÂL giỗ Thầy Tổ

LONG QUANG
Địa chỉ : 30/2 ấp 3
Năm thành lập : 1855
Người sáng lập : HT Thích Đạt Thanh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1956, 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Thanh, ĐĐ Thích Trí Thiện (1921-1992)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Thanh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 13-10 ÂL giỗ HT Thích Đạt Thanh, 8-3 ÂL giỗ ĐĐ Thích Trí Thiện

QUANG THỌ
Địa chỉ : 100/3 Tỉnh Lộ 14, ấp 5 – ĐT :8.914035
Năm thành lập : 1959
Người sáng lập : SB Thích nữ Như Khánh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1973
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Như Khánh (1959-1992)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hiền
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-11 ÂL giỗ SC Thích nữ Như Khánh

Xã Xuân Thới Sơn

Niệm Phật Đường DIỆU THIỀN
Địa chỉ : 15/B ấp 5
Năm thành lập : 1989
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Thiền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Thiền
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-8 ÂL giỗ Tổ

GIÁC NGẠN
Địa chỉ : 38/5 ấp 1 – ĐT : 8.915471
Năm thành lập : 1949
Người sáng lập : HT Thích Minh Tâm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm, HT Thích Giác Khoa
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Trì
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 22-3 ÂL giỗ HT Thích Minh Tâm, 2-8 ÂL giỗ HT Thích Giác Khoa

Tịnh Xá KHAI TÂM
Địa chỉ : 105B/6 ấp 5 Nhị Xuân
Năm thành lập : 1975
Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Huệ
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1992, 1996
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngọc Huệ

LONG MINH
Địa chỉ : 11/12 ấp 4
Năm thành lập : 1990
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Minh

Niệm Phật Đường MINH TÂM
Địa chỉ : Ấp 5
Năm thành lập : 1990
Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Tâm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1998
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Tâm

Tịnh Thất NGỌC AN
Địa chỉ : 64/9 ấp 1
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : SC Thích nữ Liên Bình
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1989
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Liên Bình

Tịnh Thất NGỌC CẢNH
Địa chỉ : 37/4 ấp 1
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Cảnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Ngọc Cảnh
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Chơn

Tịnh Thất NGỌC NHỰT
Địa chỉ : 37/3 ấp 1
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : HT Thích Chơn Ý
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1994
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chơn Ý (1965-1985)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhựt Liên
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL, 5-5 ÂL, 2-8 ÂL, giỗ Thầy Tổ

Niệm Phật Đường NHƯ PHỔ
Địa chỉ : 101 ấp 5
Năm thành lập : 1990
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Phổ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Như Phổ
Trụ trì hiện nay :
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

Niệm Phật Đường PHƯỚC TRÍ
Địa chỉ : 36B ấp 5
Năm thành lập : 1994
Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Trí

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: