Đăng bởi: NT | 30/09/2007

Giới luật SA-DI

Những người học Phật trước khi muốn vào tu bậc Sa-di phải thông hiểu luật Sa-di, nghĩa là phải học luật y theo giáo pháp của đức Phật đã truyền dạy, không được canh cải. Giới luật ấy có 30 điều học chia ra làm 3 phần:

1) Phép học có 10 điều học.
2) Phép hành phạt có 10 điều học.
3) Phép trục xuất có 10 điều học.

1) MƯỜI PHÉP HỌC (SIKKHÀPADA)

1. Sát sanh: Tôi xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự giết thác loài sanh mạng

2. Trộm cắp: Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp

3. Thông dâm: Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm

4. Vọng ngữ: Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

5. Ẩm tửu: Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu.

6. Ăn sái giờ: Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ (từ đúng ngọ cho đến mặt trời mọc chẳng được phép ăn vật chi).

7. Múa hát, đờn kèn: Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, đờn kèn và đi xem múa hát nghe đờn kèn.

8. Trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa: Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa.

9. Nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp: Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm và ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

10. Thọ lãnh và cất giữ vàng, bạc châu báu: Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thọ lãnh và cất giữ vàng, bạc châu báu hoặc cảm xúc đến các vật ấy.

2) MƯỜI PHÉP HÀNH PHẠT (DANDAKAMMA)

1. Ăn sái giờ.

2. Múa hát đờn kèn và xem múa hát đờn kèn.

3. Trang điểm,đeo tràng hoa và thoa vật thơm.

4. Nằm và ngồi nơi quá cao và xinh đẹp

5. Thọ lãnh và cất giữ hoặc bảo kẻ khác thọ lãnh, cất giữ và cảm xúc đến vàng bạc châu báu.

6. Cố ý làm cho Tỳ-khưu không có đồ dùng.

7. Cố ý làm cho Tỳ-khưu mất sự hữu ích.

8. Cố ý làm cho Tỳ-khưu không có chỗ ở.

9. Mắng chưởi Tỳ-khưu.

10. Làm cho Tỳ-khưu bất hoà cùng nhau.

3) MƯỜI PHÉP TRỤC XUẤT (NÀSANANGA)

1. Giết loài động vật.

2. Trộm cắp.

3. Thông dâm.

4. Nói dối.

5. Uống rượu.

6. Cố ý làm Tỳ-khưu không có đồ dùng.

7. Cố ý làm Tỳ-khưu mất sự hữu ích.

8. Cố ý làm Tỳ-khưu không có chỗ ở.

9. Mắng chưởi Tỳ-khưu.

10. Làm cho Tỳ-khưu bất hoà cùng nhau.

Sa-di phạm 1 trong 10 điều kể trên, thì bị trục xuất

Bổn phận Sa-di phải học thông thuộc 30 phép đã nói trên và cũng phải thọ trì thêm 75 điều ưng học pháp.

http://www.budsas.org


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: