Archive for the ‘anh-chua’ Category

Những quần thể kiến trúc độc đáo nhất thế giới

Posted by: tulipspecial on 2 Tháng Một, 2009

Ngôi chùa trong mộng với những kỷ lục

Posted by: tulipspecial on 2 Tháng Một, 2009

Tiểu sử tóm tắt chùa Vĩnh Tràng – Tiền Giang

Posted by: NT on 24 Tháng Mười Hai, 2008

Tiểu sử tóm tắt Sắc Tứ Linh Thứu

Posted by: NT on 21 Tháng Mười Hai, 2008

Chùa Huệ Nghiêm

Posted by: NT on 4 Tháng Hai, 2008

Chùa Xá Lợi

Posted by: NT on 4 Tháng Hai, 2008

Chùa Tháp Toji, Kyoto, Nhật Bản

Posted by: NT on 25 Tháng Mười, 2007

Việt Nam Quốc Tự

Posted by: NT on 21 Tháng Chín, 2007

Chùa Vĩnh Nghiêm

Posted by: NT on 20 Tháng Chín, 2007