Archive for the ‘chanh-tin-va-me-tin’ Category

Thư thỉnh nguyện gởi Chùa Hoằng Pháp

Posted by: NT on 7 Tháng Bảy, 2011

MP3: Chánh kiến và tà kiến – HT.Thích Từ Thông

Posted by: NT on 15 Tháng Sáu, 2009

VIDEO: KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH (12-04-09)

Posted by: NT on 24 Tháng Tư, 2009