Archive for the ‘khai-ngo-phat-tanh’ Category

Đường xưa mây trắng – Chương 4

Posted by: vienlam on 7 Tháng Hai, 2010

Tu là bỏ cái giả, nhận ra cái thật

Posted by: NT on 14 Tháng Năm, 2009

HỌC PHẬT BẰNG CÁCH NÀO?

Posted by: NT on 16 Tháng Tư, 2009

CẦN MỘT CHỮ TÂM – Viên Quý

Posted by: NT on 21 Tháng Hai, 2009

Quán sát sự thật tâm trở nên bén nhạy

Posted by: NT on 29 Tháng Mười Hai, 2008

HAI QUYẾT TÂM

Posted by: NT on 21 Tháng Mười Hai, 2008

Ý Nghĩa Câu Chú: OM MANI PADME HUM

Posted by: NT on 28 Tháng Mười Một, 2008

Nhạc Phật: Trì giữ Kinh Pháp Hoa

Posted by: NT on 24 Tháng Mười Một, 2008

PHẬT TÍNH – Hoàng Nguyên

Posted by: NT on 24 Tháng Mười, 2008