Archive for the ‘kinh-phat’ Category

Ý Nghĩa Câu Chú: OM MANI PADME HUM

Posted by: NT on 28 Tháng Mười Một, 2008

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI(bằng tranh) Downlad PDF

Posted by: NT on 18 Tháng Bảy, 2008

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải-HT Thích Thanh Từ

Posted by: tulipspecial on 20 Tháng Sáu, 2008

Kinh Vu Lan – Thích Trí Thoát (Download mp3)

Posted by: NT on 14 Tháng Sáu, 2008

Kinh Lăng Nghiêm – Thích Trí Thoát (Download mp3)

Posted by: NT on 10 Tháng Sáu, 2008

Kinh Phổ Môn – Thích Trí Thoát (Download mp3)

Posted by: NT on 9 Tháng Sáu, 2008

Kinh A Di Đà – Thích Trí Thoát (Download mp3)

Posted by: NT on 9 Tháng Sáu, 2008

NGHI THỨC TRÌ CHÚ ÐẠI BI-Hòa thượng Thích Trí Quang

Posted by: tulipspecial on 3 Tháng Năm, 2008

KINH A DI ĐÀ (Download mp3)

Posted by: NT on 14 Tháng Ba, 2008

KINH PHỔ MÔN (Download mp3)

Posted by: NT on 14 Tháng Ba, 2008

16 chủ đề thiền quán niệm hơi thở-HT.Thích Thiện Châu

Posted by: tulipspecial on 21 Tháng Hai, 2008

Kinh Tham Sân Si-HT.Thích Thiện Châu

Posted by: tulipspecial on 21 Tháng Hai, 2008

Kinh A Di Đà (Dịch nghĩa – Thích Trí Tịnh)

Posted by: NT on 16 Tháng Mười Hai, 2007

Kinh Nhân Quả Ba Đời

Posted by: NT on 18 Tháng Mười, 2007

Các ngày lễ kỷ niệm của Phật Giáo

Posted by: NT on 10 Tháng Mười, 2007