Archive for the ‘nhac-phat-download’ Category

Cải lương mp3: HOA VÔ ƯU

Posted by: Tịnh Tâm on 28 Tháng Mười Hai, 2008

Nhạc niệm: OM MANI PADME HUM

Posted by: Tịnh Tâm on 21 Tháng Mười Hai, 2008

Nhạc Phật: Trì giữ Kinh Pháp Hoa

Posted by: Tịnh Tâm on 24 Tháng Mười Một, 2008

Nhạc hòa tấu: ĐỨA BÉ – Minh Khang

Posted by: Tịnh Tâm on 23 Tháng Mười, 2008

Video nhạc Phật giáo: 500 năm dưới ngũ hành sơn – Tây Du Ký

Posted by: Tịnh Tâm on 11 Tháng Mười, 2008

Tích Phật – Chuyển thể Cải lương (Download mp3)

Posted by: Tịnh Tâm on 12 Tháng Sáu, 2008

Nhạc niệm A Di Đà Phật – Tổng Hợp (lần 1 – 5/2008)

Posted by: Tịnh Tâm on 16 Tháng Năm, 2008

Nhạc Đạo (www.thondida.com)

Posted by: Tịnh Tâm on 16 Tháng Ba, 2008

Ca cổ: Thiền Tịnh Song Tu – Thanh Ngân

Posted by: Tịnh Tâm on 2 Tháng Hai, 2008

Ca cổ tổng hợp: THUYỀN VỀ BẾN GIÁC

Posted by: Tịnh Tâm on 29 Tháng Một, 2008

Nhạc Phật Tiếng Trung Hoa

Posted by: Tịnh Tâm on 4 Tháng Mười, 2007

Tịnh độ chơn thường – Thùy Dương

Posted by: Tịnh Tâm on 26 Tháng Chín, 2007

Xâu chuỗi Bồ Đề – Bích Phượng

Posted by: Tịnh Tâm on 26 Tháng Chín, 2007

Chắp tay sen nở – Mai Hậu

Posted by: Tịnh Tâm on 26 Tháng Chín, 2007

Niềm an vui

Posted by: Tịnh Tâm on 11 Tháng Tám, 2007

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 134 other followers