Archive for the ‘nhac-phat-truc-tuyen’ Category

Cổ nhạc Phật giáo

Posted by: tulipspecial on 2 Tháng Một, 2009

Tỉnh Mộng (Trong ca khúc trong phim Tỉnh Mộng)

Posted by: NT on 15 Tháng Mười Hai, 2007

Vu Lan Nhớ Mẹ

Posted by: NT on 7 Tháng Mười Hai, 2007

Tích Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca – Thanh Ngân

Posted by: NT on 7 Tháng Mười Hai, 2007

Nhạc Phật Trung Hoa

Posted by: NT on 15 Tháng Mười, 2007

Bông Hồng Cài Áo – Chùa Hoằng Pháp

Posted by: NT on 5 Tháng Mười, 2007

Chuẩn Bị Buổi Thọ Trai – Chùa Hoằng Pháp

Posted by: NT on 5 Tháng Mười, 2007

Buddhist Songs – Chinese Version

Posted by: NT on 4 Tháng Mười, 2007

Niềm an vui

Posted by: NT on 30 Tháng Chín, 2007

Nói ít niệm nhiều

Posted by: NT on 30 Tháng Chín, 2007