Archive for the ‘phat-giao-trong-nuoc’ Category

NHẨN NHA CHUYỆN TRỘM – TRÙNG TUYÊN

Posted by: NT on 26 Tháng Tám, 2009

ĐẤT PHẬT: “Điều còn lại sau một chuyến đi”

Posted by: NT on 2 Tháng Mười Một, 2008

Lá thư từ phương xa

Posted by: NT on 25 Tháng Mười, 2008

Người đầu tư Tâm linh

Posted by: NT on 25 Tháng Mười, 2008

Hỏi đáp: Cách nhận diện “Sư giả”?

Posted by: NT on 17 Tháng Chín, 2008

Khất thực phi pháp hay ăn xin?

Posted by: NT on 16 Tháng Chín, 2008

Quốc lễ Phật đản: Sức sống của văn hóa Việt Nam

Posted by: tulipspecial on 26 Tháng Tư, 2008

Công bố thêm 13 kỷ lục Phật giáo chào mừng Đại hội PGVN lần VI

Posted by: tulipspecial on 2 Tháng Mười Hai, 2007

Hà Nội : họp báo về Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008

Posted by: tulipspecial on 1 Tháng Mười Hai, 2007

Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật Đảng Liên hiệp quốc 2008

Posted by: tulipspecial on 14 Tháng Mười Một, 2007

Xây dựng Tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức

Posted by: NT on 13 Tháng Mười Một, 2007

Chùa Tây An và Đức Phật Thầy Đoàn Minh Huyên

Posted by: tulipspecial on 11 Tháng Mười Một, 2007

Từ cựu chiến binh đến nhà sư đi khất thực

Posted by: NT on 22 Tháng Mười, 2007

Bom B52 biến thành… Chuông Chùa

Posted by: NT on 22 Tháng Mười, 2007

Thêm 14 kỷ lục Phật giáo Việt Nam được xác lập

Posted by: NT on 13 Tháng Mười, 2007

Xác lập 10 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Posted by: NT on 13 Tháng Mười, 2007

TỪ ĐÔI MẮT TINH NGUYÊN

Posted by: NT on 6 Tháng Mười, 2007

Chương trình “Phật pháp nhiệm mầu” kỳ 10

Posted by: NT on 9 Tháng Chín, 2007

Thuyết pháp trong trại giam

Posted by: NT on 9 Tháng Chín, 2007

Chùa Hang, giếng Phật

Posted by: NT on 9 Tháng Tám, 2007