Archive for the ‘phim-phat-truc-tuyen’ Category

Video trực tuyến: 10 CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT – Phim Hoạt Hình

Posted by: Tịnh Tâm on 26 Tháng Mười Một, 2008

Video trực tuyến: THIÊN THỦ THIÊN NHÃN – Trung Hoa

Posted by: Tịnh Tâm on 26 Tháng Mười Một, 2008

Video trực tuyến: THE BUDDHA WAY – Trung Hoa

Posted by: Tịnh Tâm on 25 Tháng Mười Một, 2008

Video trực tuyến: Om Mani Padme Hum – Ấn Độ (II)

Posted by: Tịnh Tâm on 25 Tháng Mười Một, 2008

Video trực tuyến: Om Mani Padme Hum – Trung Hoa

Posted by: Tịnh Tâm on 25 Tháng Mười Một, 2008

Video trực tuyến: Om Mani Padme Hum – Ấn Độ

Posted by: Tịnh Tâm on 25 Tháng Mười Một, 2008

Video trực tuyến: BUDDHA SONG – Trung Hoa

Posted by: Tịnh Tâm on 25 Tháng Mười Một, 2008

Video trực tuyến: Dựng hình “LOTUS BUDDHA”

Posted by: Tịnh Tâm on 25 Tháng Mười Một, 2008

Video trực tuyến: Múa nghệ thuật “LOTUS DANCE”

Posted by: Tịnh Tâm on 25 Tháng Mười Một, 2008

Video trực tuyến: Nam Mô A Di Đà Phật – Trung Hoa

Posted by: Tịnh Tâm on 25 Tháng Mười Một, 2008

Video trực tuyến: Trì tụng CHÚ ĐẠI BI

Posted by: Tịnh Tâm on 25 Tháng Mười Một, 2008

Video trực tuyến: Phật thuyết KINH DIỆT TỘI TRƯỜNG THỌ

Posted by: Tịnh Tâm on 25 Tháng Mười Một, 2008

“Giới luật người cư sĩ” – Trích trong Đường Xưa Mây Trắng

Posted by: Tịnh Tâm on 25 Tháng Mười Hai, 2007

“Tiền thân ở mỗi người” – Trích trong Đường Xưa Mây Trắng

Posted by: Tịnh Tâm on 24 Tháng Mười Hai, 2007

“Sống trong tĩnh thức” – Trích trong Đường Xưa Mây Trắng

Posted by: Tịnh Tâm on 24 Tháng Mười Hai, 2007

“Nguồn vui bất tận” – Trích trong Đường Xưa Mây Trắng

Posted by: Tịnh Tâm on 24 Tháng Mười Hai, 2007

Sự Lợi Ích Của Việc Ăn Chay

Posted by: Tịnh Tâm on 5 Tháng Mười, 2007

Buddhist Songs – Chinese Version

Posted by: Tịnh Tâm on 4 Tháng Mười, 2007

Chuyện Vãng Sanh Của Ngụy Quốc Hưng

Posted by: Tịnh Tâm on 4 Tháng Mười, 2007

Phim phóng sự: Hoa Khai Kiến Phật

Posted by: Tịnh Tâm on 4 Tháng Mười, 2007

Phim tư liệu: Bồ Tát Thích Quảng Đức

Posted by: Tịnh Tâm on 1 Tháng Mười, 2007

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 134 other followers