Archive for the ‘thuyet-giang’ Category

Rèn luyện bản thân để sống đúng theo lời Phật dạy

Posted by: Tịnh Tâm on 24 Tháng Sáu, 2009

QUÁN NIỆM VỀ CÁI CHẾT ĐỂ SỐNG CÓ ÍCH

Posted by: Tịnh Tâm on 24 Tháng Sáu, 2009

Nâng Đỡ – Minh Niệm

Posted by: Tịnh Tâm on 24 Tháng Sáu, 2009

Giá trị đồng tiền – Phan Minh Đức

Posted by: Tịnh Tâm on 24 Tháng Sáu, 2009

Bình An

Posted by: Tịnh Tâm on 20 Tháng Sáu, 2009

THÔNG BÁO: LỊCH GIẢNG THÁNG 5 CỦA HT.THÍCH TỪ THÔNG

Posted by: Tịnh Tâm on 17 Tháng Năm, 2009

Đức Hỉ Xả – HT.Thanh Từ

Posted by: Tịnh Tâm on 26 Tháng Ba, 2009

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ – HT.Thanh Từ

Posted by: Tịnh Tâm on 26 Tháng Ba, 2009

Giải quyết khó khăn – Đạt Lai Lạt Ma thứ 14

Posted by: Tịnh Tâm on 25 Tháng Ba, 2009

Nụ Cười Bất Diệt (Xuân Di Lặc)

Posted by: Tịnh Tâm on 31 Tháng Mười Hai, 2008

ĐÔNG GIA hay TÂY GIA

Posted by: Tịnh Tâm on 26 Tháng Mười Hai, 2008

7 BƯỚC YÊU THƯƠNG – ĐẠT LAI LẠT MA 14 (Tenzin Gyatso)

Posted by: Tịnh Tâm on 2 Tháng Mười Hai, 2008

Ý Nghĩa Câu Chú: OM MANI PADME HUM

Posted by: Tịnh Tâm on 28 Tháng Mười Một, 2008

Thiền học: Chánh niệm tỉnh giác

Posted by: Tịnh Tâm on 14 Tháng Mười Một, 2008

Thiền học: Điều phục các căn

Posted by: Tịnh Tâm on 14 Tháng Mười Một, 2008

Đạo vàng tâm pháp

Posted by: Tịnh Tâm on 13 Tháng Mười Một, 2008

Thơ Phật: Vô thượng tâm pháp

Posted by: Tịnh Tâm on 13 Tháng Mười Một, 2008

VĂN HÓA LÀ HIỂU BIẾT VÀ THƯƠNG YÊU

Posted by: Tịnh Tâm on 6 Tháng Mười Một, 2008

PHẬT TÍNH – Hoàng Nguyên

Posted by: Tịnh Tâm on 24 Tháng Mười, 2008

THA THỨ – Minh Niệm

Posted by: Tịnh Tâm on 2 Tháng Mười, 2008

Nhân Thừa & Bồ Tát Thừa – HT.Thanh Từ

Posted by: Tịnh Tâm on 8 Tháng Tám, 2008

Phán Xét – Nguồn: Báo Giác Ngộ

Posted by: Tịnh Tâm on 9 Tháng Bảy, 2008

Đức Phật – Báo Giác Ngộ số 334

Posted by: Tịnh Tâm on 30 Tháng Năm, 2008

Lợi ích khi lìa bỏ tham dục

Posted by: tulipspecial on 25 Tháng Năm, 2008

NGHIỆP VÀ LUÂN HỒI

Posted by: tulipspecial on 25 Tháng Năm, 2008

“THE SOLUTION: GENTLE HEARTS AND SERENE MINDS” – Venerable Wu Lin

Posted by: Tịnh Tâm on 24 Tháng Năm, 2008

Mê và Giác – HT.Thích Thanh Từ

Posted by: Tịnh Tâm on 14 Tháng Năm, 2008

Phật Giáo đi vào cuộc sống – HT. Thích Trí Quảng

Posted by: Tịnh Tâm on 11 Tháng Năm, 2008

Những “công án” của lương tri

Posted by: Tịnh Tâm on 17 Tháng Một, 2008

Sống theo hạnh Phật

Posted by: Tịnh Tâm on 16 Tháng Một, 2008

“Giới luật người cư sĩ” – Trích trong Đường Xưa Mây Trắng

Posted by: Tịnh Tâm on 25 Tháng Mười Hai, 2007

“Tiền thân ở mỗi người” – Trích trong Đường Xưa Mây Trắng

Posted by: Tịnh Tâm on 24 Tháng Mười Hai, 2007

“Sống trong tĩnh thức” – Trích trong Đường Xưa Mây Trắng

Posted by: Tịnh Tâm on 24 Tháng Mười Hai, 2007

“Nguồn vui bất tận” – Trích trong Đường Xưa Mây Trắng

Posted by: Tịnh Tâm on 24 Tháng Mười Hai, 2007

Ý Nghĩa Chữ Hiếu – Báo Giác Ngộ

Posted by: Tịnh Tâm on 13 Tháng Mười Hai, 2007

Bồ Tát Ðạo

Posted by: Tịnh Tâm on 4 Tháng Mười Hai, 2007

Bồ Ðề Tâm

Posted by: Tịnh Tâm on 4 Tháng Mười Hai, 2007

Dư Âm từ Tây Du Ký

Posted by: Tịnh Tâm on 2 Tháng Mười Hai, 2007

Giải Mã Truyện Tây Du Ký

Posted by: Tịnh Tâm on 2 Tháng Mười Hai, 2007

Tây Du Ký: “Nói chuyện Trư Bát Giới”

Posted by: Tịnh Tâm on 2 Tháng Mười Hai, 2007

Tây Du Ký: “Sáu bảy mười ba”

Posted by: Tịnh Tâm on 2 Tháng Mười Hai, 2007

Đài BBC – Buổi mạn đàm của Thiền sư Nhất Hạnh

Posted by: Tịnh Tâm on 18 Tháng Mười Một, 2007

HỎI & ĐÁP Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (2)

Posted by: Tịnh Tâm on 18 Tháng Mười Một, 2007

HỎI & ĐÁP Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (1)

Posted by: Tịnh Tâm on 18 Tháng Mười Một, 2007

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 134 other followers