Archive for the ‘truyen-giao-hoa’ Category

Bến Đỗ Bình Yên

Posted by: NT on 27 Tháng Tám, 2009

Nước Mắt Thiền Sư

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2009

Em sẽ về!

Posted by: NT on 23 Tháng Sáu, 2009

Điều gì đến sẽ đến – Lê Đàn

Posted by: NT on 23 Tháng Sáu, 2009

Không có gì là rác

Posted by: NT on 16 Tháng Ba, 2009

Truyện ngắn: Hai viên gạch xấu xí

Posted by: NT on 16 Tháng Ba, 2009

Truyện ngắn: Xa & Gần

Posted by: NT on 21 Tháng Hai, 2009

KHÔNG PHÓNG DẬT

Posted by: NT on 12 Tháng Hai, 2009

Không thển nghĩ đến được

Posted by: NT on 12 Tháng Hai, 2009

Không vui không buồn

Posted by: NT on 12 Tháng Hai, 2009

Ta thương mình nhất

Posted by: NT on 9 Tháng Hai, 2009

Hướng đến ánh sáng

Posted by: NT on 9 Tháng Hai, 2009

ĐÔNG GIA hay TÂY GIA

Posted by: NT on 26 Tháng Mười Hai, 2008

Truyện ngắn: Thầy và trò

Posted by: NT on 25 Tháng Mười Hai, 2008

THẦY ƠI! CON VẪN NHỚ

Posted by: NT on 30 Tháng Mười Một, 2008

Truyện ngắn: Cuộc điện thoại lúc nữa đêm

Posted by: NT on 28 Tháng Chín, 2008

Gương hiếu hạnh của tôn giả Xá Lợi Phất

Posted by: NT on 9 Tháng Tám, 2008

ÐÂU NGUỒN HẠNH PHÚC

Posted by: tulipspecial on 1 Tháng Sáu, 2008

Quả báo nhãn tiền – Báo Giác Ngộ

Posted by: NT on 29 Tháng Một, 2008

Con chó đói

Posted by: tulipspecial on 20 Tháng Một, 2008

Công đức Sám Hối

Posted by: tulipspecial on 20 Tháng Một, 2008

Giải Mã Truyện Tây Du Ký

Posted by: NT on 2 Tháng Mười Hai, 2007

Tây Du Ký: “Nói chuyện Trư Bát Giới”

Posted by: NT on 2 Tháng Mười Hai, 2007

Tây Du Ký: “Sáu bảy mười ba”

Posted by: NT on 2 Tháng Mười Hai, 2007

Ba Hạnh Của Sa Môn

Posted by: NT on 1 Tháng Mười Hai, 2007

Truyện: Hai anh em

Posted by: NT on 1 Tháng Mười Hai, 2007

Cây bồ công anh – Nhất Hạnh

Posted by: NT on 26 Tháng Mười, 2007

Trên tàu điện ngầm

Posted by: NT on 3 Tháng Tám, 2007

Chuyện con bọ cạp

Posted by: NT on 26 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Ném sỏi xuống giếng

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Thân cây mọc nghiêng

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Những hạt đậu biết nhảy

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Tặng một vầng trăng

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Ảo ảnh

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Năm giọt mật

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Người yêu muôn thuở

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Quả cam oan nghiệt

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Vua rắn núi Phổ Đà

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Chim cú mèo

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Chậu rữa chân

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Ấm trà phúc đức

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Ân oán

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Quỷ la sát

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Hồ ly mót vàng

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Khỏi phải tự thiêu

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Tịnh xá Kỳ Hoàn

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Phóng rộng tình thương

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Tiểu thư Liên Hoa

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Thầy thuốc giỏi

Posted by: NT on 21 Tháng Bảy, 2007