Archive for the ‘kinh-phat’ Category

KINH PHÁP HOA THÂM NGHĨA – HT.Thích Từ Thông

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 14 Tháng Năm, 2009

Ý Nghĩa Câu Chú: OM MANI PADME HUM

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 28 Tháng Mười Một, 2008

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI(bằng tranh) Downlad PDF

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 18 Tháng Bảy, 2008

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải-HT Thích Thanh Từ

Đăng bởi: tulipspecial ngày 20 Tháng Sáu, 2008

Kinh Vu Lan – Thích Trí Thoát (Download mp3)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 14 Tháng Sáu, 2008

Kinh Tám Điều Từ Tâm – Thích Tâm Hải (Download mp3)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 11 Tháng Sáu, 2008

Kinh Lăng Nghiêm – Thích Trí Thoát (Download mp3)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 10 Tháng Sáu, 2008

Sám Hối Hồng Danh – Thích Trí Thoát (Download mp3)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 10 Tháng Sáu, 2008

Kinh 48 Lời Nguyện – Thích Trí Thoát (Download mp3)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 10 Tháng Sáu, 2008

Kinh Phổ Môn – Thích Trí Thoát (Download mp3)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 9 Tháng Sáu, 2008

Kinh A Di Đà – Thích Trí Thoát (Download mp3)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 9 Tháng Sáu, 2008

NGHI THỨC TRÌ CHÚ ÐẠI BI-Hòa thượng Thích Trí Quang

Đăng bởi: tulipspecial ngày 3 Tháng Năm, 2008

KINH A DI ĐÀ (Download mp3)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 14 Tháng Ba, 2008

KINH PHỔ MÔN (Download mp3)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 14 Tháng Ba, 2008

16 chủ đề thiền quán niệm hơi thở-HT.Thích Thiện Châu

Đăng bởi: tulipspecial ngày 21 Tháng Hai, 2008

Kinh Tham Sân Si-HT.Thích Thiện Châu

Đăng bởi: tulipspecial ngày 21 Tháng Hai, 2008

Phật thuyết : “Tứ Diệu Đế” – Trích trong Đường Xưa Mây Trắng

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 24 Tháng Mười Hai, 2007

Kinh A Di Đà (Dịch nghĩa – Thích Trí Tịnh)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 16 Tháng Mười Hai, 2007

Kinh Nhân Quả Ba Đời

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 18 Tháng Mười, 2007

Các ngày lễ kỷ niệm của Phật Giáo

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 10 Tháng Mười, 2007

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers