Archive for the ‘thuyet-giang’ Category

Rèn luyện bản thân để sống đúng theo lời Phật dạy

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 24 Tháng Sáu, 2009

QUÁN NIỆM VỀ CÁI CHẾT ĐỂ SỐNG CÓ ÍCH

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 24 Tháng Sáu, 2009

Nâng Đỡ – Minh Niệm

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 24 Tháng Sáu, 2009

Giá trị đồng tiền – Phan Minh Đức

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 24 Tháng Sáu, 2009

Bình An

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 20 Tháng Sáu, 2009

THÔNG BÁO: LỊCH GIẢNG THÁNG 5 CỦA HT.THÍCH TỪ THÔNG

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 17 Tháng Năm, 2009

MP3 Download: KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH – HT.THÍCH TỪ THÔNG

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 18 Tháng Tư, 2009

Đức Hỉ Xả – HT.Thanh Từ

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 26 Tháng Ba, 2009

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ – HT.Thanh Từ

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 26 Tháng Ba, 2009

Giải quyết khó khăn – Đạt Lai Lạt Ma thứ 14

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 25 Tháng Ba, 2009

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐẠO BỤT CHO NỀN ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 16 Tháng Ba, 2009

Nụ Cười Bất Diệt (Xuân Di Lặc)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 31 Tháng Mười Hai, 2008

ĐÔNG GIA hay TÂY GIA

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 26 Tháng Mười Hai, 2008

7 BƯỚC YÊU THƯƠNG – ĐẠT LAI LẠT MA 14 (Tenzin Gyatso)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 2 Tháng Mười Hai, 2008

Ý Nghĩa Câu Chú: OM MANI PADME HUM

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 28 Tháng Mười Một, 2008

Thiền học: Chánh niệm tỉnh giác

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 14 Tháng Mười Một, 2008

Thiền học: Điều phục các căn

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 14 Tháng Mười Một, 2008

Đạo vàng tâm pháp

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 13 Tháng Mười Một, 2008

Thơ Phật: Vô thượng tâm pháp

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 13 Tháng Mười Một, 2008

VĂN HÓA LÀ HIỂU BIẾT VÀ THƯƠNG YÊU

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 6 Tháng Mười Một, 2008

PHẬT TÍNH – Hoàng Nguyên

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 24 Tháng Mười, 2008

THA THỨ – Minh Niệm

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 2 Tháng Mười, 2008

Nhân Thừa & Bồ Tát Thừa – HT.Thanh Từ

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 8 Tháng Tám, 2008

Phán Xét – Nguồn: Báo Giác Ngộ

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 9 Tháng Bảy, 2008

Đức Phật – Báo Giác Ngộ số 334

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 30 Tháng Năm, 2008

Lợi ích khi lìa bỏ tham dục

Đăng bởi: tulipspecial ngày 25 Tháng Năm, 2008

NGHIỆP VÀ LUÂN HỒI

Đăng bởi: tulipspecial ngày 25 Tháng Năm, 2008

“Giải pháp: Sự hiền hòa và tâm an lạc” – Venerable Wu Lin

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 24 Tháng Năm, 2008

“THE SOLUTION: GENTLE HEARTS AND SERENE MINDS” – Venerable Wu Lin

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 24 Tháng Năm, 2008

Mê và Giác – HT.Thích Thanh Từ

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 14 Tháng Năm, 2008

Phật Giáo đi vào cuộc sống – HT. Thích Trí Quảng

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 11 Tháng Năm, 2008

Những “công án” của lương tri

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 17 Tháng Một, 2008

Sống theo hạnh Phật

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 16 Tháng Một, 2008

“Giới luật người cư sĩ” – Trích trong Đường Xưa Mây Trắng

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 25 Tháng Mười Hai, 2007

“Tiền thân ở mỗi người” – Trích trong Đường Xưa Mây Trắng

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 24 Tháng Mười Hai, 2007

“Sống trong tĩnh thức” – Trích trong Đường Xưa Mây Trắng

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 24 Tháng Mười Hai, 2007

“Nguồn vui bất tận” – Trích trong Đường Xưa Mây Trắng

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 24 Tháng Mười Hai, 2007

Ý Nghĩa Chữ Hiếu – Báo Giác Ngộ

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 13 Tháng Mười Hai, 2007

Bồ Tát Ðạo

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 4 Tháng Mười Hai, 2007

Bồ Ðề Tâm

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 4 Tháng Mười Hai, 2007

Dư Âm từ Tây Du Ký

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 2 Tháng Mười Hai, 2007

Giải Mã Truyện Tây Du Ký

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 2 Tháng Mười Hai, 2007

Tây Du Ký: “Nói chuyện Trư Bát Giới”

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 2 Tháng Mười Hai, 2007

Tây Du Ký: “Sáu bảy mười ba”

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 2 Tháng Mười Hai, 2007

Đài BBC – Buổi mạn đàm của Thiền sư Nhất Hạnh

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 18 Tháng Mười Một, 2007

HỎI & ĐÁP Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (2)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 18 Tháng Mười Một, 2007

HỎI & ĐÁP Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (1)

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 18 Tháng Mười Một, 2007

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers